Termen extins: HelpAge Moldova selectează un formator / o formatoare sau o echipă de formatori ce va presta servicii de instruire în domeniul advocacy și mobilizare comunitarăTermen extins: HelpAge Moldova selectează un formator / o formatoare sau o echipă de formatori ce va presta servicii de instruire în domeniul advocacy și mobilizare comunitară

Servicii solicitate: servicii de instruire în domeniul advocacy,  mobilizării comunitare și aspectele unei comunități prietenoase vârstei pentru 170 persoane. 

Locul: Moldova, Chișinău (sau poate fi agreat în afara orașului Chișinău).

Angajator: HelpAge Moldova.

Tipul de contract: Contract de prestare servicii pe durată determinată.

Perioada de lucru estimată: aprilie-mai 2024 , numărul total al zilelor de prestare a serviciilor în perioada menționată nu va depăși 32 zile calendaristice, inclusiv raportarea.

La concurs sunt invitați experți, formatori, prestatori de servicii pentru pregătirea și livrarea sesiunilor de instruire pentru grupuri de circa 30 persoane, reprezentanți ai ONG-urilor în conformitate cu Termenii de Referință. 

Termenul limită de depunere a dosarelor este 10  aprilie 2024, ora 12:00.

Doar formatorul / formatoarea sau echipa de formatori selectată va fi contactată! Dosarele incomplete nu vor fi luate în considerație.

Persoanele / companiile interesate vor expedia dosarele la adresa de e-mail: officehelpage@gmail.com, cu mențiunea „Concurs prestator de servicii instruire în domeniul advocacy și mobilizării comunitare BMZ”, până la data de 10 aprilie  2024, ora 12:00,  în format electronic sau pe suport de hârtie prin poștă sau fizic la adresa: Moldova, mun. Chișinău, MD-2005, Str. Bănulescu-Bodoni 57/1, of. 431, HelpAge International. 

Informații suplimentare puteți afla la nr. de tel.: 022 225098, 060767218, persoană de contact Mihaela Filipp.