Termen extins: HelpAge Moldova anunță concurs de selectare a unui prestator de servicii de consultare medicalăTermen extins: HelpAge Moldova anunță concurs de selectare a unui prestator de servicii de consultare medicală

În perioada februarie 2024 – iulie 2024, HelpAge Moldova implementează proiectul „Consolidarea rezilienței  persoanelor în vârstă, refugiate, din Ucraina”, susținut și finanțat de Aktion Deutschland Hilft și HelpAge Deutschland. Obiectivul principal al proiectului constă în sporirea accesului la asistență medicală și medicamente pentru persoanele în etate refugiate din Ucraina și facilitarea integrării acestora în comunitatea-gazdă.

Obiectivul acestui concurs constă în identificarea unui prestator de servicii medicale care să ofere consultații medicale persoanelor în etate și localnice din raioanele Sîngerei, Ungheni, Soroca și Ștefan Vodă.

Cerințe:

 • Prestator de servicii medicale și anume consultații medicale, acreditat;
 • Crearea unei echipe, formată din următorii medici specialiști: oftalmolog, reumatolog, cardiolog, endocrinolog, terapeut, pneumolog, gastroenterolog, ORL, neurolog care să ofere consultații la nivel local;
 • Documentarea și raportarea serviciilor prestate, conform formularului agreat cu HelpAge Moldova;
 • Termen de valabilitate a ofertei – minim 90 de zile.

Dosarul va include obligatoriu:

 • Prezentarea ofertei tehnice și financiare complete (care va include costul per specialist pentru o zi de lucru în regiune). Oferta trebuie validată prin semnarea și ștampilarea corespunzătoare, garantând astfel autenticitatea și validitatea documentelor depuse;
 • Extrasul din Registrul de Stat;
 • Certificări și acreditări referitoare la serviciile furnizate;
 • Informații despre experiența anterioară și realizările relevante și/sau referințe de la clienți și parteneriate anterioare.

Criterii de selectare:

 • Evaluarea ofertei de preț pentru consultațiile medicale;
 • Experiența anterioară în furnizarea serviciilor de consultare medicală;
 • Relevanța și acuratețea documentelor prezentate în dosarul de participare.

 

Depunerea dosarului:

Expediați oferta în format electronic la adresa de e-mail officehelpage@gmail.com, cu titlul „Concurs de selectare a prestatorului de servicii de consultare medicală” sau pe suport de hârtie prin poștă sau fizic la adresa: AO HelpAge Moldova, R. Moldova, mun. Chișinău, MD2005, str. G. Bănulescu Bodoni 57/1, of 431, până la data de 1 aprilie 2024.

Informații suplimentare puteți solicita la Nr. de tel: 069085368, persoana de contact Cristina Samburschi.

HelpAge Moldova își rezervă dreptul de a refuza ofertele depuse după termenul limită sau care nu îndeplinesc cerințele stabilite, fără notificare prealabilă.

Prin implicarea dumneavoastră, contribuiți la îmbunătățirea semnificativă a accesului la servicii medicale pentru persoanele în vârstă refugiate din Ucraina. Vă invităm să faceți parte din această inițiativă!