Anunț specific de achiziții privind achiziționarea Materiale didactice și jocuri didacticeAnunț specific de achiziții privind achiziționarea Materiale didactice și jocuri didactice

Anunț specific de achiziții

Cerere de cotații - Bunuri

 Țara: Republica Moldova

Instituția: IP Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Titlul proiectului: Învățământul Superior din Moldova                            

 • ID Proiect: 6542-MD
 • Titlul subproiectului: „Educarea Profesorilor Inovativi pentru Copiii Moldovei” EPICoM
 • Obiectul achiziției: Materiale didactice și jocuri didactice
 • Nr.: MD-AlecuR.Uni-355548-GO-RFQ
 1. Instituția Publică Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți din Republica Moldovaa primit subfinanțare de la Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldovaîn cadrul Programului de Îmbunătățire a Învățământului Superior din Moldova, implementat în cadrul proiectului “Învățământul superior din Moldova” și intenționează să aplice o parte din mijloacele financiare pentru plăți în temeiul Acordului de subfinanțare nr. MD-MOED-6542-ASF-U-08 din 24.10.2022 pentru realizarea subproiectului „Educarea Profesorilor Inovativi pentru Copiii Moldovei” EPICoM.
 2. În cadrul Acordului de subfinanțare o parte din mijloacele alocate vor fi utilizate pentru finanțarea contractului/contractelor atribuire în rezultatul achiziției de Materiale didactice și jocuri didactice.
 3. Instituția Publică Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți din Republica Moldova invită operatorii economici eligibili să depună oferte sigilate pentru achiziționarea:

Lotul nr. 1 Table și șevalete

Lotul nr. 2 Panouri și auxiliare didactice

Lotul nr. 3 Mijloace didactice

Lotul nr. 4 Materiale didactice la geografie și biologie

Lotul nr. 5 Materiale cartografice și mulaje la biologie

Lotul nr. 6 Materiale didactice la geologie, anatomie și secțiuni microscopice

 

 1. Achiziția se va desfășura prin procedura de cerere de cotații (RFQ), astfel cum se specifică în „Regulamentul Băncii Mondiale privind Achizițiile pentru Debitorii de Finanțare a Proiectelor de Investiții – Achiziții în cadrul Proiectelor de Investiții cu Finanțarea Bunurilor, Lucrărilor, Serviciilor de Non-Consultanță și Consultanță”, din 1 iulie 2016, revizuit la 1 noiembrie 2017 și 1 august 2018 (denumit în continuare „Regulament deachiziții”),și este deschisă tuturor ofertanților eligibili, astfel cum sunt definiți în Regulamentul privind achiziții prenotat.
 2. Ofertanții eligibili interesați pot obține informații suplimentare și solicita documentele de achiziție de la:

I. P. Universitatea de Stat „Alecu Russo”

Contabilitatea, Secția Planificare Economică

str. Pușkin, 38, mun. Bălți, MD-3118, Republica Moldova

Angela Țibuleac, managerul de achiziții

Tel: 0231 52 473

e-mail: proiect.usarb@gmail.com

Web:

 1. Ofertele trebuie să fie transmise la adresa indicată în punctul 5 înainte de 11 martie 2024, ora 1400

Ofertele întârziate, depuse după termenul indicat mai sus vor fi respinse.

 

 1. Ofertele prezentate vor fi valabile pentru o perioadă de 60 zile de la data limită de depunere a ofertelor.

  

SEMNĂTURA MANAGERULUI DE SUBPROIECT

Valentina Prițcan___________________