Anunț specific de achiziții privind achiziționarea Echipament pentru dotarea laboratoarelor ,,Organe de mașini” şi „Autovehicule moderne”Anunț specific de achiziții privind achiziționarea Echipament pentru dotarea laboratoarelor ,,Organe de mașini” şi „Autovehicule moderne”

Anunț specific de achiziții

Cerere de cotații - Bunuri

Țara: Republica Moldova

Instituția: IP Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Titlul proiectului: Învățământul Superior din Moldova                            

  • ID Proiect: 6542-MD
  • Titlul subproiectului: DEZPROAUTO ,,Dezvoltarea procesului științifico-didactic în programele de studii din domeniul industriei auto”

Obiectul achiziției: Echipament pentru dotarea laboratoarelor ,,Organe de mașini” şi „Autovehicule moderne”

Ref. Nr.: MD-ALECUR.UNI-434179-GO-RFQ

  1. Instituția Publică Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți din Republica Moldova a primit subfinanțare de la Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova în cadrul Programului de Îmbunătățire a Învățământului Superior din Moldova, implementat în cadrul proiectului “Învățământul superior din Moldova” și intenționează să aplice o parte din mijloacele financiare pentru plăți în temeiul Acordului de subfinanțare nr.MD-MOED-6542-0 din 27.11.2023pentru realizarea subproiectului DEZPROAUTO ,,Dezvoltarea procesului științifico-didactic în programele de studii din domeniul industriei auto”.
  2. În cadrul Acordului de subfinanțare o parte din mijloacele alocate vor fi utilizate pentru finanțarea contractului/contractelor atribuire în rezultatul achiziției de echipament pentru dotarea laboratoarelor ,,Organe de mașini” şi „Autovehicule moderne”.
  3. Instituția Publică Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți din Republica Moldova invită operatorii economici eligibili să depună oferte sigilate pentru achiziționarea:

Nr./r

Denumirea bunurilor

Cantitate

Lotul nr. 1 Echipament pentru dotarea laboratoarelor ,,Organe de mașini” şi „Autovehicule moderne”

 

1.        Stand educaţional: Verificarea funcționării generatoarelor și demaroarelor

1 unitate

2.        Stand educaţional: Sistemul de dirijare a motorului cu injecție polipunct n digital

1 unitate

3.        Stand educaţional Organe de mașini- forţe de frecare în îmbinările filetate

1 unitate

4.        Tribometru universal

1 unitate

5.        Stand educaţional: Vehicule electrice cu simularea erorilor MSEV02

1 unitate

6.        Stand educaţional Motor Diesel cu CR (common rail)

1 unitate

7.        Stand educaţional:  Transmisii prin curea

1 unitate

8.        Stand educaţional: Reductoare

1 unitate

9.    Stand educaţional Determinarea eficacităţii mecanismelor

1 unitate

10.    Stand educaţional Coordonarea transmisiilor, arborilor şi reductoarelor

1 unitate

11.    Motor tester cu osciloscop cu 4 canale

1 unitate

12.    Imprimantă 3D

1 unitate

  1. Achiziția se va desfășura prin procedura de cerere de cotații (RFQ), astfel cum se specifică în „Regulamentul Băncii Mondiale privind Achizițiile pentru Debitorii de Finanțare a Proiectelor de Investiții – Achiziții în cadrul Proiectelor de Investiții cu Finanțarea Bunurilor, Lucrărilor, Serviciilor de Non-Consultanță și Consultanță”, din 1 iulie 2016, revizuit la 1 noiembrie 2017 și 1 august 2018 (denumit în continuare „Regulament deachiziții”); și este deschisă tuturor ofertanților eligibili, astfel cum sunt definiți în Regulamentul privind achiziții prenotat.
  2. Ofertanții eligibili interesați pot obține informații suplimentare și solicita documentele de achiziție de la:

I. P. Universitatea de Stat „Alecu Russo”

Contabilitatea, Secția Planificare Economică

str. Pușkin, 38, mun. Bălți, MD-3118, Republica Moldova

Angela Țibuleac, managerul de achiziții

Tel: 0231 52 473

e-mail: proiect.usarb@gmail.com

Web: https://usarb.md/wp-content/uploads/2024/07/RFQ-__-MD-ALECUR.UNI-434179-GO-RFQ-Echipament-pentru-dotarea-laboratoarelor__REPETAT.pdf

Ofertele trebuie să fie transmise la adresa indicată în punctul 5 înainte de 25 iulie 2024, ora 1400.

Ofertele întîrziate, depuse după termenul indicat mai sus vor fi respinse.

  1. Ofertele prezentate vor fi valabile pentru o perioadă de 60 zile de la data limită de depunere a ofertelor.

 

 

 

 

Semnătura managerului de subproiect

Valentina Prițcan___________________