Utilaje tehnologice: mașini de cusut, surfilatoare și generator cu aburi cu două fiare de călcatANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea prin licitație a bunurilor/serviciilor din cadrul Proiectului ”Consolidarea capacităților Secției Învățământ Dual din cadrul CCI a RM și a filialelor regionale în îmbunătățirea cooperării dintre operatorii economici și instituțiile de învățământ profesional tehnic și promovarea învățământului dual”,

 1. Denumirea întreprinderii contractante:  ICS Steaua Reds SA;
 2. Obiectul achiziției (denumire și sau o scurtă de scriere a parametrilor esențiali, cantiatea):

Lot 1: masina de cusut liniară,cu transportul acului în material, complet automată – 15 buc.;

Lot 2: mașină electronică de surfilat cu 2 ace și 4 fire cu ungere automată și sigilată – 2 buc.;

Lot 3: generator cu abur – 1 buc.;

Lot 4: fier de călcat – 2 buc.

 1. Data publicării anunțului: 14 noiembrie 2023
 2. Sursa alocației: proiectului „Întreprinderi și Comune Puternice pentru Moldova”, finanțat de Ministerul German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ) și Guvernul Elveției prin intermediul Agenției de Implementare: CCI RM.
 3. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: livrarea bunurilor după semnarea contractului, în termen de 20 zile din momentul solicitării.
 4. Livrarea și descărcarea la destinație a bunurilor va fi efectuată cu transportul și personalul ofertantului
 5. Oferta urmază a fi depusă pe fiecare lot întreg*.
 6. Se asigură gratuit: livrarea
 7. Locul livrării: Chișinău, str. Sfatul Țării 30
 8. Modalități de plată: prin transfer în baza facturii fiscale (posibilitate cu avans 50/50%).
 9. Termenul de garanție: 24 luni
 10. Criteriul de evaluare: raportare optimală între preț și calitatea mărfurilor (cea mai bună calitate la cel mai bun preț).
 11. Oferta va conține specificației tehnice deplină solicitate conform caietului de sarcini (se anexează).
 12. Ofertantul va indica, disponibilitatea achiziționării cu aplicarea TVA la cota zero.
 13. Compania ÎCS Steaua Reds SA invită agenții economici specializați interesați, să participe la procedura de achiziție privind livrarea bunurilor/serviciilor specificate in caietul de sarcini
 14. Pentru a participa la concursul de achiziție agenții economici trebuie să depună dosarele de participare care vor conține următoarele documente:
 • Oferta de preț confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului, cu indicarea caracteristicilor produselor propuse, cantitatea, prețul unitar și suma totală per ofertă  conform formularelor  (F1.1),  (F2.1) și  (F2.2);

Notă: Suma ofertei în mod obligatoriu va include prețul utilajului, transportul și descărcarea la destinație.

 • Copia certificatului/deciziei de înregistrare a întreprinderii și Extras din registrul de stat al persoanelor juridice, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului;
 • Rechizitele bancare cu ștampila băncii deserventă;
 • Certificat de conformitate;
 • Instrucțiuni de utilizare;
 • Informații generale despre participant și lista principalelor livrări, confirmate prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.
 1. Agenții economici interesați pot obține informații suplimentare la următoarele date de contact:
  1. Telefonul: 022 20 40 60, 022 20 40 50
  2. E-mail: contabil@steauareds.md
  3. Numele și prenumele persoanei responsabile: Cojocaru Violeta 
 2. Depunerea ofertelor:
 • Termenul de depunere a ofertelor: până la ora 18:00, data 21 noiembrie 2023.
 • Ofertele trebuie să fie depuse după cum urmează:
 1. Personal în plic sigilat la:  adresa: Chisinau str. Sfatul Tarii 30 MD-2003, va fi marcat „Proiectului „Utilaje și echipamente digitale moderne pentru implementarea Învățământului Dual de calitate” ” din cadrul Schemei de suport financiar a Proiectului ”Consolidarea capacităților Secției Învățământ Dual din cadrul CCI a RM și a filialelor regionale în îmbunătățirea cooperării dintre operatorii economici și instituțiile de învățământ profesional tehnic și promovarea învățământului dual””,, Lot.1-4  ,,__________” [denumirea ofertantului]”;
 2. Electronic la adresa: contabil@steauareds.md, indicându-se în subiectul mesajului Proiectului„Utilaje și echipamente digitale moderne pentru implementarea Învățământului Dual de calitate””din cadrul Schemei de suport financiar a Proiectului ”Consolidarea capacităților Secției Învățământ Dual din cadrul CCI a RM și a filialelor regionale în îmbunătățirea cooperării dintre operatorii economici și instituțiile de învățământ profesional tehnic și promovarea învățământului dual”,, Lot.1-4  ,,__________” [denumirea ofertantului]”;
 • Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări cu număr și data de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile.
 • Ofertele întârziate vor fi respinse.
 • Termenul de valabilitate a ofertei: 10 zile.

*Dacă printr-o singură procedură se licitează mai multe loturi aceste se vor enumera corespunzător, iar ofertele se depun pentru fiecare lot separat.

Anexa nr.2

a Regulamentului

cu privire la achiziția bunurilor și  serviciilor

în cadrul ”Consolidarea capacităților Secției Învățământ Dual din cadrul CCI a RM și a filialelor regionale în îmbunătățirea cooperării dintre operatorii economici și instituțiile de învățământ profesional tehnic și promovarea învățământului dual”

Documente parte integrantă a Anunțului de participare la procedura de achiziții de bunuri și servicii.

 

Caiet de sarcini privind achiziționarea bunurilor/serviciilor prin licitație  în cadrul proiectului „Utilaje și echipamente digitale moderne pentru implementarea Învățământului Dual de calitate”

- LOT 1

Nr. d/o

Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate

Unitatea de măsură

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință

1

Masina de cusut liniară,cu transportul acului în material, complet automată

buc

15

Masina de cusut liniar,cu transportul acului in material, complet automata. Transportorul special tine tesatura perfect intinsa prevenind sifonarea si este capabila sa coase orice materiale textile de la tricotaje la matase si plasa.
Servomotorul cu direct drive functioneaza la 220V , 50Hz.
Panoul de control cu afisaj LED este simplu de folosit si intuitiv, usor de resetat ceea ce permite utilizatorului operarea masinii cu instructaj minimal. Dispune de ghid vocal care da alarma si furnizeaza solutii la probleme.
Iluminarea zonei de lucru se face cu LED extrem de luminoase, reglabile pe diferite nivele de intensitate.
Dispune de port USB care permite alimentarea de accesorii si reactualizarea software-ului la versiuni noi.
Dispune de taierea automata a firului de ata lasand un capat de fir sub 3 mm si de ridicare automata a piciorului presor.
Dispune de functia de coasere automata a intariturii, autorevers si intinderea firului controlata electronic.
Masina dispune de un sistem de ungere semiuscat. Tija acului este unsa cu vaselina ceea ce elimina riscul de patare cu ulei a tesaturii. Sistemul de ungere pentru restul masinii este sigilat pentru a preveni intrarea prafului in interior pentru o longevitate sporita si dispune de alarma automata atunci cand este prea mult sau prea putin ulei eliminand blocarea masinii sau scurgerile de ulei.
Masina dispune de transportul acului in material (NEEDLE FEED) care este folosit in special in cazurile de productie intensiva de calitate, unde se cere un numar mare de cusaturi realizate in cel mai scurt timp cu un grad mare de uniformitate.
Ac folosit DBx1 #11-18
Pasul cusaturii 4.5 mm
Ridicarea piciorului presor 5-13 mm
Viteza maxima 4000 impunsaturi pe minut


PS: s-au utilaje cu parametri echivalenți.

 

 

 

 

- LOT 2

Nr. d/o

Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate

Unitatea de măsură

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință

1

Mașină electronică de surfilat cu 2 ace și 4 fire cu ungere automată și sigilată

buc

2

Masina electronica de surfilat cu 2 ace si 4 fire cu ungere automata si sigilata.
Iluminarea zonei de lucru se face cu LED.
Dispune de servo motor cu direct drive de 550W, silentios. Functioneaza la 220V/50Hz.
Ac folosit DCx27 #11
Distanta intre ace 2 mm
Latimea surfilatului 4 mm
Pasul cusaturii 4.6 mm
Ridicarea piciorului presor 5.5 mm
Viteza maxima 5500 impusaturi pe minut

PS: s-au utilaje cu parametri echivalenți.

 

 

- LOT 3

Nr. d/o

Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate

Unitatea de măsură

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință

1

Generator cu abur complet automat

buc

1

– Este 100% sigur cu supapa de siguranță, presostat și termotermic;
– Datorită sistemului de pompare, alimentarea cu apă este automată;
–Vasul sub presiune cu abur este din oțel inoxidabil Cr-Ni;
–Capaciatea aburului este de 6 kg/h;
–Are un rezervor de apă din plastic de 35 l;
–Este gata de lucru în aproximativ 5-10 minute;
–Presiunea de lucru este de 3,7 bar.
–Este ușor de transportat datorită roților sale;
–Puterea rezistenței este de 4,5 kW;

PS: s-au utilaje cu parametri echivalenți.

 

- LOT 4

Nr. d/o

Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate

Unitatea de măsură

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință

1

Masă de călcat cu sisteme de aspirare, suflare și mâner cu sistem de încălzire 

buc

2

Are caracteristici puternice de aspirare și suflare;
–Datorită caracteristicii sale de suflare, previne strălucirea care poate apărea pe țesături;
–Funcționează cu curent electric de tip industrial 380 V;
–Puterea de rezistență a plăcii superioare este de 1,5 kW și controlată prin termostat;
–Are o construcție solidă și este ergonomică la utilizare;
–Datorită mânecarului, mânecele hainelor pot fi călcate cu ușurință;

PS: s-au utilaje cu parametri echivalenți.

 

 

 

 

 


 

 

  Formularul ofertei (F1.1)

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucţiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum şi nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.]

Data depunerii ofertei:   “___” _____________________ 20__

Către:  ____________________________________________

[numele deplin al întreprinderii contractante]

________________________________________________________ declară că:

[denumirea ofertantului]

a)    ____________________________________________________________ se angajează să

[denumirea ofertantului]

furnizeze în conformitate cu documentele de atribuire şi condiţiile stipulate în specificaţiile tehnice şi preț, următoarele bunuri _______________________ ________________________________________________________________________.

[introduceţi o descriere succintă a bunurilor]

b)    Suma totală a ofertei  fără TVA constituie:

________________________________________________________________________.

[introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele şi valutele respective]

c)    Prezenta ofertă va rămîne valabilă pentru perioada de timp specificată, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, va rămîne obligatorie şi va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;

d)    În cazul acceptării prezentei oferte, ____________________________________________

[denumirea ofertantului]

se angajează să obţină o Garanţie de bună execuţie, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziţie publică.

e)    Nu sîntem în nici un conflict de interese.

f)     Compania semnatară, afiliaţii sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislaţiei în vigoare sau a regulamentelor cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice.

Semnat:________________________________________________                  

[semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei]

Nume:_________________________________________________       

În calitate de: ___________________________________________

[funcţia oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei]

Ofertantul: _____________________________________________

Adresa: ________________________________________________

Data: “___” _____________________ 20__

 


 

Specificaţii tehnice (F2.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, iar de către compania contractantă – în coloanele 1, 5, ]

 

Se indică denumirea bunului(lor)/serviciului(lor) obiect(e) al procedurii de achiziții

 

Denumirea bunurilor

Modelul articolului

Ţara de origine

Producătorul

Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă

Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant

1

2

3

4

5

6

       

Conform specificatiilor caietului de sarcini

 
       

Conform specificatiilor caietului de sarcini

 
       

Conform specificatiilor caietului de sarcini

 
       

Conform specificatiilor caietului de sarcini

 

TOTAL

         

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: _____________________________

 


 

Specificaţii tehnice (F2.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, iar de către compania contractantă – în coloanele 1, 2, 3. 6, ]

 

Denumirea bunurilor

Unitatea de măsură

Cantitatea

Preţ unitar

(fără TVA)

(a se indica moneda)

Suma

fără TVA

(a se indica moneda)

Termenul de

Livrare

 

1

2

3

4

5

6

           
           
           
           

TOTAL

         

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: _____________________________

Articol adaugat de: Irina