Fundația de Binefacere Caritas Moldova solicită oferte de preț de la companii de servicii de analize personalizate in domeniul HR (nivelurile salariale și politicile de remunerare si altele)Fundația de Binefacere Caritas Moldova solicită oferte de preț de la companii de servicii de analize personalizate in domeniul HR (nivelurile salariale și politicile de remunerare si altele).

Scopul: a ajuta Fundatia să dezvolte politici si proceduri de resurse umane competitive, specifice sectorului non-guvernamental/filantropic, care să atragă, motiveze și rețina talentele și sa susțina strategia de negociere (cu partenerii, donatorii si alti stakeholderi) a remunerarii pentru viitoarele proiecte.

Oferta dumneavoastră trebuie să fie însoțită de următoarele documente:

1) Date generale ale companiei (denumirea companiei, persoana și telefonul de contact, adresa electronică, cu sediu în Moldova).

2) Declaratia privind statutul ofertantulul (accesati link) , semnată și ștampilată de către ofertant.

3) Certificatul de înregistrare.

4) Extrasul emis de către bancă cu rechizitele bancare ale ofertantului.

5) Oferta financiara, semnată și ștampilată de către ofertant. Oferta financiară se va prezenta cu indicarea prețului în MDL cu TVA pentru fiecare servicii separate.

Descrierea serviciilor:

  • Stabilirea structurii si nivelurilor salariale / aprobarea cresterilor salariale;
  • Compararea salariilor pentru diferite functii;
  • Identificarea beneficiilor care pot fi acordate angajatilor;
  • Revizuirea strategiei de remunerare a companiei;
  • Elaborarea bugetului companiei si estimarea costurilor de personal;
  • Analiza legaturii dintre remunerarea si performanta angajaților;
  • Vizualizarea nivelurilor salariale dupa varsta / genul angajatilor;
  • Vizualizarea nivelurilor salariale după perioada de activitate a angajatilor in cadrul Fundatiei;
  • Vizualizarea tendintelor salariale pentru ultimii 2 ani;

VALABILITATEA OFERTEI: Oferta de preț trebuie să fie valabilă timp de nu putin de 45 de zile de la data limită pentru depunerea ofertelor.

Un potențial ofertant care dorește clarificări privind Invitația pentru prezentarea de oferte va contacta în scris organizația la adresa de e-mail: procurement@caritas.md

Caritas Moldova va răspunde în scris oricărei solicitări de clarificare, cu condiția primirii unei astfel de cereri, nu mai târziu de trei (3) zile calendaristice înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Solicitarea pentru informații suplimentare atît și oferta dumneavoastră conform cerințelor specificate, pot fi adresate şi expediată prin email sau aduse direct la adresa:
Numele Beneficiarului: Caritas Moldova
Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. G. Asachi nr. 30/1
În atenția: Ecaterina Bugaevscaia
Email: 
procurement@caritas.md

Telefon pentru detalii: +37378800597

Oferta trebuie să fie depusă până la data de 27 septembrie 2023 (inclusiv). 

Vă rugăm să Vă asigurați de recepționarea unui mesaj de confirmare privind preluarea dosarelor. În lipsa acestuia, Fundația de Binefacere Caritas Moldova nu poartă răspundere pentru dosarele electronice expediate, dar care nu au fost recepționate.

Caritas Moldova îşi rezervă dreptul de a anula și/sau a suspenda procedura de achiziție, total sau parțial şi de a respinge toate ofertele în orice momentînainte de adjudecarea contractului, inclusiv în cazul în care se află în imposibilitatea acoperirii financiare sau în cazurile necorespunderii ofertelor cerinţelorstabilite în prezenta documentaţie, fără a-şi crea astfel anumite obligaţii și a purta răspundere faţă de ofertanţi.