CIDP ANIMA//Termeni de referință Concurs de selectare a unei COMPANII care va presta servicii de cateringAfis

Termeni de referință

CONCURS DE SELECTARE A UNEI COMPANII CARE VA PRESTA SERVICII DE CATERING

În perioada august 2023 – martie 2024, A.O. „Anima” va organiza mai multe  acțiuni în cadrul proiectului „Îmbunătățirea accesului la justiție pentru a trăi în demnitate”, implementat de PNUD Moldova în parteneriat cu Centrul de Drept al Avocaților, cu sprijinul financiar al Germaniei.

Pentru organizarea acestor activități, vom avem nevoie de servicii de catering pe două componente din cadrul proiectului, în perioada august 2023 - aprilie 2024:

  • pauză de cafea/ lunch pentru 25-30 de persoane, la 10 evenimente;

                          

  • pauză de cafea/ lunch pentru aproximativ 15 persoane, la 6 evenimente.

Plata va fi efectuată din sursele proiectului „Îmbunătățirea accesului la justiție pentru a trăi în demnitate”, implementat de PNUD Moldova în parteneriat cu Centrul de Drept al Avocaților, cu sprijinul financiar al Germaniei.

Termenul limită de depunere a ofertelor este 14 august 2023, ora 18:00. Ofertele vor fi transmise la adresa de email ngo.anima@gmail.com,  cu titlul mesajului: „Concurs servicii de catering”. Compania selectată va fi contactată.

Etapele de selecție:

1. Depunere dosarelor : 08.08 – 14.08.2023;

2. Analiza dosarelor de către Comisia de  concurs: 15.08.2023;

3. Decizia finală a Comisiei și anunțarea rezultatelor:16.08.2023.

Organizatorii vor contacta doar candidații care vor fi preselectați la etapa de interviu.

Dosarul de concurs va fi expediat la adresa electronica ngo.anima@gmail.com

sau prezentat direct la oficiul organizației situate în municipiul Bălți, str. Konev 7 et. 1, cu titlul Dosar_ servicii de catering/CIDP ANIMA”

 

Termenul limită de prezentare a ofertelor la concurs – 14.08.2023, ora 18:00.

Ofertantul câștigător va fi anunțat la data de 16.08.2023, prin telefon/ e-mail / întâlnire. Ofertele incomplete sau recepționate după data limită, nu vor fi examinate.