Cerere de oferte privind contractarea unei persoane juridice pentru actualizarea și îmbunătățirea site-ului web al Agenției Proprietății Publice 

coperta studii site EG 1

 

 

  • Solicitarea de oferte: 2022.Site web APP
  • Data publicării anunțului: 6 septembrie 2022
  • Termenul limită de prezentare a dosarului: 20 septembrie 2022, ora 19.00 
  • Procedura de achiziție: Licitație în baza de calitate și cost
  • Modalitatea de contractare: Contract de prestare servicii 

Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” anunță concurs pentru selectarea unei persoane juridice pentru actualizarea și îmbunătățirea site-ului web al Agenției Proprietății Publice  – www.app.gov.md. Echipa de implementare va colabora cu Serviciul de Tehnologii Informaționale și Securitate Cibernetică pentru a elabora o nouă pagină web pentru APP în vederea creșterii eficienței, accesibilității în utilizare și a atractivității pentru cetățeni. 

Activitățile detaliate pe care va trebui să le desfășoare compania cuprind:

  1. crearea pagini web - cu un layout vizual inedit și cu un panou de administrare (Content Management System);
  2. prestarea serviciilor de mentenanță tehnică pentru o perioada de 12 luni – înlăturarea erorilor nedepistate în perioada de testare.

Activitatea face parte din cadrul proiectului „Asistență tehnică pentru Agenția Proprietății Publice și Ministerul Economiei în vederea adoptării celor mai bune practici și standarde internaționale în domeniul guvernanței corporative a întreprinderilor de stat”. Proiectul este finanțat de către Fundația Soros Moldova și va fi implementat în perioada martie 2022 – septembrie 2023.

DEPUNEREA DOSARULUI 

Dosarul de aplicare va cuprinde următoarele documente:

  • Ofertă tehnică;
  • Ofertă financiară.

Detalii privind modalitatea de înaintare a ofertelor și formularelre pentru descărcare pot fi găsite pe link-ul următor:

https://www.expert-grup.org/ro/procurari-si-angajari/item/2398-cerere-de-oferte-privind-contractarea-unei-persoane-juridice-pentru-actualizarea-%C8%99i-%C3%AEmbun%C4%83t%C4%83%C8%9Birea-site-ului-web-al-agen%C8%9Biei-propriet%C4%83%C8%9Bii-publice

Termenul limită de prezentare a dosarului: 20 septembrie 2022, ora 19.00. Dosarul de aplicare va fi transmis electronic, prin e-mail, la următoarea adresă: procurari@expert-grup.org