Anunț extins - Concurs de selectare a companiilor pentru servicii de alimentare și locație pentru 2 sesiuni de instruire în orașele Strășeni și FăleștiOrganizare

Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis”

Sectorul:

Non-guvernamental

Locație:

or. Strășeni și Fălești, Republica Moldova

Perioada de implementare: 

Iulie 2022

Termen limită de aplicare:

17/07/2022, ora 15:00

Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis” (AO IVC) anunță concurs pentru selectarea unui prestator de servicii de alimentare și sală de instruire pentru un șir de evenimente care vor avea loc în perioada 20 iulie - 27 iulie 2022, după cum urmează:

  1. 3 zile cu întrerupere la Strășeni;
  2. 3 zile cu întrerupere la Fălești.

Activitatea este parte a proiectului „Tinerii pentru egalitate și nediscriminare – etapa II” în cadrul programului regional „UE pentru egalitatea de gen: Împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței pe bază de gen”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women și UNFPA.

Obiectivul achiziției: servicii de alimentare și sală de instruire pentru un număr total de 55 persoane care va dura  6 zile (3 zile la Strășeni și 3 zile la Fălești).

Oferta pentru concurs va fi prezentată conform tabelului de mai jos:

Tipul cheltuielilor

Cantitate

Preț unitate fără TVA

1. Arenda unei săli de conferință cu capacitatea de 55 de persoane, cu echipament de proiectare

Per 1 oră

 

2. Pauză de cafea

Per 1 persoană

 

3. Prânz

Per 1 persoană

 

4. Apă plată pe mese

Per sticlă 0.5l

 

Condiții de eligibilitate:

- Persoană juridică înregistrată în Republica Moldova;

- Experiență în domeniul organizării evenimentelor de cel puțin 3 ani;

- Reputație ireproșabilă;

- Disponibilitatea infrastructurii de alimentare și sală de instruire la capacitatea solicitată de beneficiar.

Cerințe pentru aplicare la concurs:

Persoanele juridice interesate vor depune dosarul pentru concurs, cu următoarele documente:

- oferta financiară, întocmită conform modelului din anunț (semnată și ștampilată. Oferta financiară va fi valabilă cel puțin 30 de zile de la data prezentării ofertei;

- meniul propus separat pentru pauza de cafea, prânz și cină (semnat și ștampilat);

- autorizația de prestare a serviciilor solicitate.

Criteriile de evaluare a ofertelor:

- disponibilitatea spațiului pentru organizarea evenimentului;

- oferta de preț (unde se va ține cont de raportul preț – calitate).

Termenul limită de depunere a ofertelor este 17 iulie 2022, ora 15:00. Ofertele vor fi transmise la adresa de e-mail info.aoivc@gmail.com cu titlul mesajului „Concurs servicii de cazare și alimentare”. Doar compania selectată va fi contactată.