Rezoluția sesiunii de webinare online în domeniul îngrijirilor paliativeÎn perioada 4-14 aprilie 2022, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova în parteneriat cu Asociația Obștească PRINCIPII SĂNĂTOASE, Asociația Studenților și Rezidenților în Medicină și IDIS Viitorul a organizat sesiunea de webinare online cu genericul „Îngrijiri paliative sustenabile și reziliente la nivel național” cu suportul financiar al Fundației Soros Moldova/Departamentul Sănătate Publică.

Scopul evenimentului a fost de a evalua starea actuală în care se află domeniul îngrijirilor paliative din Republica Moldova, ținând cont de abordarea multidisciplinară a acestuia și de a spori gradul de conștientizare și responsabilizare a tuturor actorilor din societate privind importanța și necesitatea creării Centrului Universitar de Îngrijiri Paliative în contextul implementării unui sistem unitar, fluent și durabil de prestare a serviciilor paliative în combinare cu formarea abilităților și a competențelor practice legate de îngrijirile paliative.

Formatul conferinţei a fost de tip online, întrunind peste 400 de persoane din variate domenii de activitate: medicină, psihologie, asistență socială, etc.

Tematica dezbaterilor s-a axat pe realitatea și problemele majore ale sectorului paliativ, raportate la necesitatea dezvoltării unor servicii de calitate ce vor face față problemelor asociate cu boala amenințătoare de viață, prevenirea și înlăturarea suferinței, identificarea precoce, evaluarea corectă și tratamentul durerii și al altor probleme fizice, psihosociale și spirituale. În cadrul sesiunii plenare au fost abordate subiectele privind: (1) îngrijirea paliativă – o componentă a serviciilor de sănătate; (2) modele de îngrijiri paliative și standard de calitate în paliație; (3) abordarea simptomelor și a suferinței fizice; (4) nutriția în oncologie și paliație; (5) durerea în îngrijiri paliative și tratamentul ei; (6) etica aplicată și drepturi fundamentale în asistența paliativă; (7) consilierea bioetică și spiritual-morală în îngrijiri paliative; (8) comunicarea cu pacienții aflați în paliație și familia acestora precum și (9) importanța și necesitatea îngrijirilor paliative.

Preocupările experţilor formatori și ale participanților s-au exprimat în identificarea unui șir de provocări pentru sectorul de îngrijiri paliative din Republica Moldova precum: accesul limitat al pacienților care suferă de boli incurabile la îngrijire terminală demnă de o ființă umană; existența unui dezechilibru în asigurarea cu resurse umane sub aspect geografic și al mediului de reședință; carențe în îngrijirea paliativă pediatrică; abordarea slabă și insuficientă a conceptelor de multiprofesionalism și interdisciplinaritate; prezența de lacune și bariere în managementul durerii pacienților paliativi; subfinanțarea sectorului, etc.

În rezultatul sesiunii de webinare, a fost elaborată Rezoluția sesiunii de webinare cu genericul „Îngrijiri paliative sustenabile și reziliente la nivel național”:

RezolutiaMai multe detalii:

 

https://www.petitieonline.com/signatures/crearea_centrului_universitar_de_ingrijiri_paliativ/

https://www.facebook.com/groups/998487987566532

https://cuip1.wordpress.com/

_________________

 

Proiectul „Îngrijiri paliative sustenabile și reziliente la nivel național” este  implementat de Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova în parteneriat cu Asociația Obștească PRINCIPII SĂNĂTOASE și Asociația Studenților și Rezidenților în Medicină și IDIS Viitorul, cu suportul financiar al Fundației Soros-Moldova/Departamentul Sănătate Publică.