3 ONG-uri ce lucrează cu și pentru adulții cu dizabilități intelectuale – din Moldova, România și Transnistria – schimbă experiență și se sprijină reciproc în timpul pandemiei!

Pentru a-și menține și întări capacitatea de protecție socială, advocacy și colectare de fonduri în perioada pandemiei, 3 ONG-uri de profil din regiune au decis să-și unească eforturile prin organizarea de evenimente on-line de învățare de la egal la egal.

În perioada iunie – noiembrie 2021 partenerii vor face schimb de bune practici în gestionarea schimbărilor care apar din cauza situației pandemice și, în plus, vor crea canale de comunicare pentru persoanele cu dizabilități și familiile acestora.

Proiectul “Consolidarea capacității în vederea implementării măsurilor de protecție socială, advocacy și strângere de fonduri pentru persoanele cu dizabilități intelectuale în timpul pandemiei” este posibil datorită grantului acordat de Black Sea Trust, un proiect al German Marshall Fund din Statele Unite.

Proiectul implică metode de comunicare on-line între participanții din 3 regiuni – atât la nivel de personal / cadre didactice, cât și comunicarea directă a persoanelor cu dizabilități intelectuale care vor avea ocazia să împărtășească experiența de la egal la egal.

Timp de 6 luni vor fi organizate 6 instruiri on-line pentru 60 de persoane cu dizabilități (Chișinău, Sfântul Ghearghe și Tiraspol), 6 module de schimb de experiență pentru 15 membri ai personalului partenerilor, precum și 3 webinare cu implicarea experților din România și Moldova. Strângerea de fonduri este unul dintre subiectele importante pe care trebuie să le discute partenerii în timpul activităților proiectului, pentru a învăța din fiecare experiență, dar și pentru a dobândi noi cunoștințe de la experții angajați.

Proiectul se va finaliza cu un eveniment public – concert live în care vor participa toți beneficiarii și membrii echipelor partenerilor.

Toate activitățile se vor regăsi într-un filmuleț care va fi montat tot în cadrul proiectului și va servi drept instrument de ridicare a gradului de conștientizare a publicului privind drepturile și necesitățile persoanelor cu dizabilități.

Mai multe informații despre parteneri, precum și activitățile proiectului le puteți găsi dacă ne vizitați la:

A.O. Speranță și Sănătate - https://www.facebook.com/Hope-And-Health-162055090495813

Írisz Ház – Diakónia Sepsiszentgyörgy (Casa IRIS) – https://www.facebook.com/iriszhaz)

OSORC (Centrul de bază pentru reabilitare și consiliere) - https://www.facebook.com/OSORC.mdBST Logo pmng sm