Centrul CONTACT lansează Ghidul de transparență în activitatea autorităților publice localeAsigurarea transparenței în activitatea autorităţilor publice, inclusiv în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor, este un principiu esenţial pentru dezvoltarea unui stat democratic bazat pe respectarea drepturilor omului. Implicarea cetăţenilor în procesul decizional, dar şi informarea deplină a acestora contribuie la promovarea unor administraţii publice transparente, adoptarea unor decizii ce ar corespunde necesităţilor cetăţenilor. Autoritățile publice s-ar bucura de susţinerea societăţii şi ar spori gradul de apropiere a acestora de cetăţenii din localităţi.

Totodată, participarea cetăţenilor la gestionarea treburilor publice, care poate fi asigurată prin intermediul unui spectru larg de metode și a unui instrumentar complex, contribuie la formarea unei platforme comune de educare civică a cetăţenilor şi responsabilizarea reciprocă a reprezentanţilor administraţiei publice şi a cetăţenilor prin stabilirea unui dialog eficient şi constructiv. La fel, această practică conduce la o legitimitate mai mare a acţiunilor, deciziilor şi politicilor adoptate de autorităţile publice locale.

Publicația de față aduce în atenţia autorităţilor publice locale, a cetăţenilor, organizaţiilor societăţii civile, grupurilor de iniţiativă un model de elaborare participativă a planurilor locale de asigurare a transparenței şi accesului la informaţie în activitatea primăriei şi a consiliului local sau raional. Ghidul este un îndrumar pentru cei care lucrează în administraţia publică, precum şi pentru membrii societății civile, care îşi propun să contribuie la inițierea, elaborarea, discutarea și adoptarea unui document de politici locale care ar duce la mărirea gradului de transparență în cadrul organelor administraţiei publice locale. Ghidul descrie principiile, principalele etape, actorii implicați în elaborarea unor astfel de documente şi oferă unele modele de documente necesare pentru a elabora un plan de aprofundare a transparenței şi asigurare a accesului la informaţie.

Ghidul de transparență în APL este elaborat în limbile romană, engleză și rusă și poate fi descărcat aici: www.contact.md/doc/GHID_Transparenta_2018_RO_compl.pdf

www.contact.md/doc/GHID_Transparenta_2018_EN_compl.pdf

www.contact.md/doc/GHID_Transparenta_2018_RU_compl.pdf

Proiectul „Sporirea transparenţei administraţiei publice locale în Republica Moldova prin implementarea politicilor participative” este implementat de Centrul CONTACT și finanțat de Fondul pentru Democrație al Națiunilor Unite (UNDEF).

Pentru detalii sau informații suplimentare: 022 233948, 233947 sau 068386664, lilia.porumb2017@gmail.com

Persoana de contact – Liliana Porumb, coordonator de proiect.