Inițiativa civică din 18 XII 2012 actuală și azi privind insituirea funcției de manager de proiecte de finanțare externă și internă în cadrul primărieiArticol adaugat de: Iurie Calestru

Inițiativa civică din 18.XII.2012 actuală și azi privind insituirea funcției de manager de proiecte de finanțare externă și internă în cadrul primăriei.

Repetăm inițiativa civică depusă în 2012 cu speranța obținerii unui aviz pozitiv, du doar permisiv, inclusiv alocarea fondurilor suplimentare pentru o unitate în plus în cadrul APL-urilor.

INIȚIATIVĂ CIVICĂ

Prin prezenta, noi, compania de consultanta Succes Consulting, in frunte cu directorul Calestru Iurie, am efectuat in perioada 2 noiembrie - 3 decembrie 2012 training-uri-uri cu fiecare al cincilea primar din Moldova, moderate de experti romani și am realizat un studiu al problemelor de administrare a finanțelor locale, din satele si comunele Republicii Moldova.
In rezultat, reiesind din chestionarele pe care participanții le-au indeplinit, am ajuns la concluzia, ca este necesară instituirea unei noi functii in cadrul fiecarei primarii – manager de proiecte de finanțare externă și internă, ce ar ajuta cu mult la valorificarea fondurilor bănești noi pentru satele Moldovei si crearea oportunitatilor noi de dezvoltare, precum Parteneriate Publice - Private, favorizarea/crearea premiselor pentru aparitia noilor agenti economici si atragerea investițiilor din partea donatorilor externi și interni (chiar si neprevăzute pentru Moldova).
Totodata, se crează premisele pentru crearea unui nou loc de munca, pentru specialistul, care ar fi o persoana selectata din comuna si instruita la un centru specializat, care ulterior va monitoriza derularea proiectelor de finanțare, va consulta și îndruma fiecare dintre managerii de proiect, ce lucreaza in teritoriu, va crea premise de schimb de experienta intre managerii de proiecte (de succes) cu altii noi, ce si-au inceput activitatea de project manageri, din diferite sate.
Respectiva functie, datorita functiilor organizationale, va permite:
1) Identificarea problemelor investiționale concrete din localitate;
2) Stabilirea priorității problemelor, dupa anumite criterii determinate la nivel central;
3) Realizarea sau adaptarea Planului de Dezvoltare a localității la realitatile identificate;
4) Formarea si instruirea echipei de proiect, fiind ca scop scrierea proiectelor propuse în scopul lichidării problemelor identificate;
5) Formarea portofoliului de proiecte in localitate si formarea graficului de realizare (anul 1, anul 2, anul 3, ...)
6) Căutarea și contractarea granturilor destinate pentru Moldova;
7) Adaptarea proiectelor scrise la cerintele donatorilor;
8) Lansarea paginii electronice a localitatii (in citeva limbi, actualizată saptaminal), a pentru prezentarea localitatii si eventual, a cartii acesteia;
9) Identificarea tuturor donatorilor (chiar daca nu au fonduri pentru Moldova) si expedierea catre acestia a propunerii de finantare/parteneriat, insotite de prezentare, plan de dezvoltare si avînd suport pe pagina electronica a localitatii;
10) Coordonarea si monitorizarea tuturor activitatilor legate de proiecte de finanțare din localitate, care la rindul lor, vor fi monitorizate la nivel central de catre un specialist superior. În funcțiile acestuia va intra monitorizarea/compararea/evaluarea activității managerilor de proiect din localități;
11) Stimularea aparitiei noilor agenti economici si crearea premiselor pentru aparitia turismului rural, care la rindul său, prin vizitarea localitatii turistilor, va stimula si celelate componente ale infrastructurii locale (transport, cazare, asigurare, alimentatie, muzee, centre de cultura, distractie...);
12) Economisirea mijloacelor banesti, orientate spre plata consultanților externi, catre va contribui la retributia si remunerarea coerenta a echipei de proiect si in perspectiva, a intregii localitati, nu doar prin mijloace banesti, dar si prin dezvoltarea economico-sociala a localitatii;
13) Motivarea intregii echipe a localnicilor cu spirit de inițiativă de a se mobiliza, a crede si incerca in lumea granturilor și investițiilor în economia și viața socială locală, înlesnirea realizarilor si in sfirsit, dezvoltarea localitatii.
Drept dovada de relevanta si importanta acestei noi functii poate fi si faptul, ca suma de bani, alocata anual spre plata consultanților externi (de către primariile, ce au accesat fonduri) sau catre realizarea planului de dezvoltare a localitatii, este practic mai mare sau identica cu cheltuiala primariei, preconizată pentru o noua functie, care la rindul ei va fi un mecanism eficient pentru asigurarea dezvoltarii localitatii.
Istoria tarilor vecine denota faptul, ca necesitatea in manageri de proiect bine instruiti, pentru accesarea fondurilor straine, ar putea oferi premisele necesare pentru valorificarea fondurilor, inclusiv nefolosite de alte tari.
Datorita acestor manageri de proiect, care ar putea crea conditii pentru dezvoltarea energică a Parteneriatului Public – Privat, ar oferi o sansa in plus, pentru revitalizarea localitatilor si relansarea scolilor, care în ultimul timp sînt optimizate destul de nereușit și soarta cărora este incertă.
Instituirea unei noi functii în cadrul primariei, ar oferi o sansa in plus primarilor, de a realiza obiectivele specifice, propuse de acestia in localitati, dat fiind faptul ca problemele cu care se confrunta acestia nu pot fi rezolvate doar cu fonduri locale, iar fondurile straine implica un nivel profesionist de cunostinte si concentrare deosebită.
O concluzie ar fi, că aparent, donatorii dau bani nu pentru rezolvarea problemelor, ci pentru proiecte, ceea ce inseamna, că problemele majore trebuie transformate in proiecte specifice, realizarea carora ar permite si solutionarea problemelor, in ultima instanta.

Cu respect,
Calestru Iurie

Documentul apelului disponibil aici

Documentul (extras) din comisia economie, buget și finanțe

 

telegram