30 de miniproiecte în domeniul sporirii transparenței APL au fost susținuteIMG 6819

Centrul CONTACT a semnat 30 de contracte de grant cu ONG-uri din localitățile beneficiare ale  proiectului „Sporirea transparenţei administraţiei publice locale în Republica Moldova prin implementarea politicilor participative”, finanțat de Fondul pentru Democrație al Națiunilor Unite (The United Nations Democracy Fund - UNDEF).

Principalii gestionari ale celor 30 de minigranturi sunt 11 ONG-uri active, dornice să facă transparență și să participe la viața publică a comunităților, APL și grupurile locale de inițiativă din 10 localități beneficiare din nordul, centrul și sudul Republicii Moldova.

Prin realizarea acestor miniproiecte, Centrul CONTACT își propune să  instituie noi căi  de comunicare dintre cetățeni și administrația publică locală.

În cadrul evenimentului au fost discutate diferite metodele de conclucrare dintre administrația publică locală, asociația obștească și  grupul de cetățeni activ creat în fiecare localitate beneficiare. Participanții au făcut un schimb de păreri privind modalitățile de realizare a  planurilor de acțiuni, de asigurare a vizibilității și a durabilității activităților din proiect, precum și despre sinergia cu alte proiecte, planuri și strategii în curs de implementare în comunitățile-țintă.

Activitățile care urmeză a fi  implementate în localitățile beneficiare ale proiectului sunt: crearea posturilor locale de radio, desfășurarea unor audieri și dezbateri publice, transmisiuni în direct ale ședințelor publice, participarea la ședințele consiliului local, editarea unor buletine informative, crearea și menținerea paginilor web ale localităților, etc.

Proiectul își propune drept scop sporirea nivelului de transparență în activitatea autorităților publice  locale prin elaborarea, promovarea și adoptarea  în mod participativ a politicilor publice locale,  elaborarea și implementarea  unor planuri locale de aprofundare a transparenței și de asigurare a accesului cetățenilor la informațiile de interes public.

Pentru detalii sau informații suplimentare: 022 233948  lilia.porumb2017@gmail.com.

Persoana de contact – Liliana Porumb, coordonator de proiect.