Centrul CONTACT prezintă Studiul ”Transparența administrației publice locale în Republica Moldova”Scopul studiului ”Transparența administrației publice locale în Republica Moldova” a constat în analiza nivelului de participare a membrilor comunității și a societății civile la procesul decizional din comunitate și a respectării de către autoritățile publice locale a cadrului legal privind transparența în procesul decizional.

Sugestiile oferite de reprezentanții APL pentru sporirea transparenței sunt – angajarea unei persoane speciale în domeniul respectiv care ar asigura transparența și accesul permanent la informație a cetățenilor; organizarea dărilor de seamă săptămânal în formă online și cu posibilitatea de a da întrebări și oferi răspunsuri; dezvoltarea parteneriatului dintre APL și societatea civilă; elaborarea unui mecanism de sancționare în cazul în care nu se asigură transparența; difuzarea online a ședințelor Consiliului local; crearea unui regulament intern de informare a cetățenilor; elaborarea unui mecanism clar de comunicare dintre APL și cetățeni.

Rezultatele studiului denotă necesitatea accentuării transparenței procedurale a autorităților publice locale și o mai bună informare a cetățenilor. În rezultat acțiunile administrației ar corespunde în mai mare măsură nevoilor și dorințelor cetățenilor.

Studiul poate fi accesat mai jos în limba Română, Engleză și Rusă.

www.contact.md/doc/Studiu_final_RO.pdf

www.contact.md/doc/Studiu_final_ENG.pdf

www.contact.md/doc/Studiu_final_RU.pdf

Studiului face parte din cadrul proiectului „Sporirea transparenței administrației publice locale în Republica Moldova prin implementarea politicilor participative”, gestionat de Centrul CONTACT, finanțat de Fondul pentru Democrație al Națiunilor Unite (UNDEF).