Interesul cetățenilor în implicarea în viața publică a comunităților este scăzut, studiuInteresul cetățenilor pentru implicarea în viața publică și administrativă a comunităților locale este scăzut. Aceasta denotă că populația nu cunoaște despre importanța participării în activitățile și deciziile administrației publice locale. Pe de altă parte, nici autoritățile publice locale nu stimulează participarea cetățenilor, cu toate că implicarea acestora îmbunătățește performanța și imaginea instituțiilor democratice. Concluziile se regăsesc într-un studiu prezentat de către Centrul CONTACT joi, 25 octombrie, într-o conferință de presă la IPN.

Inga Chistruga-Sînchevici, doctor în sociologie, a menționat că în cadrul studiului a fost utilizat un chestionar aplicat cetățenilor din cele zece localități, un chestionar aplicat reprezentanților autorităților publice locale și discuție de tip focus grup. Mai puțin de jumătate dintre respondenți din totalul eșantionului consideră că relația dintre cetățeni și primărie sau consiliul local al localității este foarte bună și bună (43,2%). Cel mai bine relația dintre cetățeni și autoritățile locale este apreciată în Copceac (UTA Găgăuzia), Mereni (raionul Anenii Noi)  și Glodeni, unde proporția variantelor de răspuns „bună” și „foarte bună” depășește 50%. La celălalt pol, se situează Chetrosu și Gura Bâcului (Anenii Noi) cu mai puțin de o treime.

La măsurarea nivelului de informare a populației în legătură cu inițiativele primăriei ce vizează cetățenii s-a calculat Indicele Opiniei Dominante (IOPD). Cu cât indicele este mai aproape de o sută, cu atât atitudinile sunt mai pozitive. IOPD a înregistrat cele mai favorabile valori în Mereni (14,9), Dubăsarii Vechi (7,15), Glodeni (3,72) și Costești (1,92).

Din totalul respondenților mai puțin de jumătate (42,5%) au subliniat că au încercat să obțină informații direct de la funcționarii publici. În localitățile Mereni și Gura Bâcului mai mult de jumătate din respondenți au fost în această situație, 58 și,  respectiv, 55%. Per total eșantion, mai mult de jumătate din respondenți s-au declarat a fi foarte mulțumiți și mulțumiți de modul în care li s-a facilitat accesul la informațiile de interes public dorit (58,9%).  Participanții discuției focus-grup au subliniat că o mare parte din oameni solicită informații doar de la primar, din considerentul că ceilalți specialiști intenționat nu le-o oferă.

Autorii studiului menționează că populația are un nivel redus de participare la diferite acțiuni ce vizează problemele din comunitate – consultarea bugetului localității, repartizarea bugetului localității, atragerea investițiilor, elaborarea planului strategic al comunității, câștigarea de granturi pentru localitate, elaborarea proiectelor comunitare și crearea condițiilor pentru business.

Studiul „Transparența APL din Republica Moldova” a fost efectuat în cadrul proiectului „Sporirea transparenței administrației publice locale în Republica Moldova prin implementarea politicilor participative”. Proiectul este realizat de Centrul CONTAC și finanțat de Fondul pentru Democrație al Națiunilor Unite.

Inga Chistruga-Sinchevici Despre Concluziile Cercetarii.Mp3