Copiii ce prezintă tulburări din spectrul autist vor putea fi evaluați cu ajutorul testului ADOS-2În cadrul Serviciilor raionale/municipale de Asistență Psihopedagogică vor putea fi evaluați copiii ce prezintă tulburări de spectru autist cu ajutorul testului ADOS-2

La data de 21 februarie 2018, A.O. "Verbina" a donat Centrului Republican de Asistenţă Psihopedagogică testul ADOS-2 (Programul de Observație pentru Diagnosticul Autismului), pentru evaluarea și diagnosticarea copiilor ce prezintă tulburări de spectru autist.

Testrul ADOS-2 face parte din standardul de aur pentru diagnosticarea autismului important în Republica Moldova, cu suportul Ambasadei Finlandei în București, în cadrul proiectului "Consolidarea capacitaților reprezentanților APL in domeniul incluziunii școlare a copiilor cu dizabilitati intelectuale si autism, pentru îmbunătățirea accesului la educație egala pentru toți", implementat de către AO ”Verbina” în colaborare cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, cofinanțat de APSCF în cadrul programului “The Civil Society Education Fund 2016-2018 in Moldova”.

"Prin importarea acestui instrument/test ne dorim ca copii suspectați de simptome caracteristice TSA să beneficieze de o evaluare acurată şi de servicii de sănătate (psihologice și medicale) care să amelioreze condiția clinică și să crească calitatea vieții persoanelor care suferă de Tulburări de Spectru Autist (TSA)" - a menţionat Ana Levinte, director A.O. "Verbina".

Bazându-se pe relaţiile de colaborare care s-au stabilit în virtutea intereselor comune de colaborare a fost semnat și un Acord de Colaborare între A.O. ”Verbina” și Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogică.

Noul acord este axat pe implementarea proiectului mai sus menționat, care are drept scop îmbunătățirea procesului de evaluare și diagnosticare a nivelului de dezvoltare a copiilor cu Tulburări din Spectrul Autist, în vederea întocmirii planului de intervenție individualizat.

Astfel, începând cu luna martie 2018, în baza unui grafic elaborat de reprezentanţii Centrului Republican de Asistenţă Psihopedagogică, va fi aplicat testul ADOS-2 copiilor care sunt suspectați de simptome caracteristice TSA.

"Vom începe cu raioanele pilot ai acestui proiect şi anume Orhei, Ungheni şi Leova după care vom stabili ordinea aplicării testului în celelalte Servicii raionale/municipale de Asistență Psihopedagogică. Aplicarea testelor de screening de acest gen va permite abordarea complexă și la maximum posibil corectă a stării copilului și vor reduce la minimum subiectivismul." - a declarat Virginia Rusnac, director CRAP.

_________________________________________________________________________________

"Testul ADOS-2 reprezintă o modalitate de evaluare interactivă, împărțită pe module care pot fi aplicate atât la copiii cât și la adulții care sunt suspectați de simptome caracteristice TSA. Modulele pot fi utilizate cu ”persoane verbale”, dar și cu cele ”non-verbale”, pentru că acestea conțin o serie de activități care îi permit evaluatorului să observe comportamente sociale și de comunicare relaționate cu diagnosticul tulburărilor din spectrul autist.

Acest instrument oferă nu doar posibilitatea de a stabili un diagnostic, dar și posibilitatea unei evaluări corecte a persoanelor cu TSA, cu scopul proiectării de planuri și programe de intervenții cât mai adaptate persoanei cu care se lucrează."

Articol adaugat de: Ana Levinte
Alte articole de la acest autor: