Oportunități de cooperare pentru semnatarii Convenţiei primarilor pentru climă şi energieLocalităţile din R. Moldova care au semnat Convenţia europeană a primarilor pentru climă şi energie vor colabora mai eficient cu Fondul de Eficienţă Energetică  (FEE) din Moldova, datorită semnării unui Memorandum de cooperare. Doi dintre semnatarii Convenţiei - oraşele Ocnița și Cantemir -, sunt primii care vor beneficia de prevederile Memorandumului, ca rezultat al implementării proiectului UE "Energie verde, Moldova! Modernizare și eficiență energetică în iluminatul stradal", parte a programului UE "Convenţia primarilor - proiecte demonstraționale" (CoM-DeP).

Ocnița și Cantemir sunt localităţi care îşi reabilitează și modernizează sistemul de iluminat stradal, prin instalarea de corpuri de iluminat LED și îmbunătățirea sistemelor de control și management energetic, pentru a reduce consumul de energie, costurile de întreținere și emisiile de CO2. În total, vor fi instalate 700 de corpuri de iluminat, dotate cu sisteme de control și monitorizare, console, cabluri, transfer de know-how în conformitate cu documentația tehnică de proiectare. Proiectul este realizat de Asociaţia pentru Eficienţă Energetică şi Regenerabile (AEER).

com flag

Pe durata realizării proiectului, FEE și AEER realizează schimburi de experiență în ceea ce privește procedurile de achiziții publice din UE, specificațiile tehnice și standardele de implementare. Utilizarea noilor tehnologii și a rezultatelor acestora vor servi drept bază pentru determinarea parametrilor de performanță pentru iluminatul stradal și evaluarea corespondenței produselor cu cerințele pieței locale.

Ilze Purina, expertă care acordă asistență FEE în cadrul proiectului UE de asistență tehnică "Sprijin pentru modernizarea sectorului energetic în Republica Moldova" (STARS), salută cooperarea municipalităţilor cu FEE. Potrivit Ilzei, această conlucrare va consolida capacitățile atât pentru Fond, cât și pentru municipalități privind realizarea Planurilor locale de acțiune privind eficiența energetică, inclusiv a Planurilor de acțiune privind energia durabilă și clima, elaborate în cadrul Convenţiei primarilor pentru climă şi energie. Mai mult, municipalitățile trebuie să abordeze toate proiectele de eficiență energetică în complex, pentru a reuşi să îndeplinească angajamentele asumate reducere a consumul de energie și a emisiilor de CO2 cu 30% până în 2020.

De asemenea, Ilze Purina a subliniat rolul AEER și al FEE în consolidarea eforturilor municipalităţilor de identificare și implementare a proiectelor de eficienţă energetică, elaborare a documentației tehnice, dosarului de achiziții publice, monitorizarea calității implementării proiectului, atingerea rezultatelor scontate.

Potrivit expertei, pentru a crește gradul de conștientizare energetică a APL, este necesară o platformă mai amplă de colaborare. Aceasta vizează implicarea tuturor părților interesate – a municipalităților și structurilor lor de sprijin, donatorilor și altor instituții financiare. "Sunt convinsă că platforma poate fi creată cu sprijinul unor inițiative precum Convenția primarilor care vor garanta o colaborare activă între toate părțile interesate. Fondul pentru Investiții de Mediu din Letonia este un bun exemplu al unei astfel de cooperări, fiind centrul de cunoștințe pentru implementarea proiectelor de eficienţă energetică și diseminarea bunelor practici", spune Ilze Purina.

Pentru a asigura durabilitatea acestei cooperări, Fondul de Eficienţă Energetică ar putea să își asume un rol principal, prin găzduirea de întâlniri locale, instruiri, ateliere de lucru, participarea la evenimentele de conștientizare publică.