Revista „Managementul Deșeurilor” – instrument eficient de informare și educare!Sistemul defectuos de management al deșeurilor la nivel național implică consecințe dramatice atât pentru natură cât și pentru populație. O pondere foarte mică din cetățeni, percep deșeul ca resursă și nu doar ca gunoi aruncat la nimereală în urna pentru gunoi. Cauza ar fi lipsa informării dar și dezinteresul autorităților de a se implica. Și totuși, există speranță și loc pentru acțiuni frumoase și rezultate pe măsură. Este foarte important să învățăm de la mic la mare ce reprezintă un deșeu și cum poate fi el reciclat aducând folos mediului, sănătății dar și ca sursă a unei creșteri economice durabile.

Anume prin intermediul Revistei trimestriale “Managementul Deșeurilor în RM”, editată de către AO „Asociaţia pentru valorificarea deșeurilor” și  adresată Autorităţilor Publice Centrale și Locale, serviciilor de salubritate, serviciilor specializate de colectare, reciclare, valorificare și depozitare a deșeurilor, ONG-urilor de mediu și  instituţiilor învăţământ, încercăm să mobilizăm și să informăm societatea, să demonstrăm și să convingem tânăra generație despre potențialul nevalorificat la moment în sectorul deșeurilor.

Editată din anul 2014, revista  înregistrează rezultate considerabile în ceea ce privește informarea cetăţenilor despre noutăţile și utilităţile din domeniul managementului deșeurilor, salubrizării localităţilor, nu doar în republică, regiune, raion, dar și în lume. Pe paginile revistei se regăsesc diverse interviuri cu autorităţile publice centrale, în care sunt prezentate opiniile acestora asupra situaţiei actuale din domeniul gestionării deșeurilor, recomandări și propuneri privind implementarea sistemelor de colectare, reciclare și depozitare a deșeurilor.

Revista oferă în același timp posibilitatea ONG-urilor de mediu și agenților economici implicați în colectarea, valorificarea şi reciclarea deșeurilor de a-şi prezenta acțiunile, proiectele, serviciile, echipamentele şi tehnicile folosite prin intermediul articolelor publicate pentru a putea fi astfel aduse la cunoștința cititorului.

Pentru cei care doresc să se aboneze la revista „MANAGEMENTUL DEȘEURILOR”, o puteti face prin perfectarea fișelor de abonare la orice oficiu poștal din localitatea Dumneavoastră. Un abonament trimestrial (3 luni) costă 83,10 lei, semestrial (6 luni) costă 166,20 lei și cel anual (12 luni) costă 332,40 lei.

A.O “Asociația pentru valorificarea deșeurilor” prin publicarea Revistei „Managementul Deșeurilor în RM”, vă îndeamnă să nu ratăm șansa spre un nou model de dezvoltare, spre noi viziuni, spre o generație mai educată și mai curată.