Eleonora Rusnac, un nou mandat în funcţia de preşedintă a ATP

Distribuie prietenilor:


Eleonora Rusnac a fost realeasă  pentru un nou mandat  în funcţia de preşedintă a Asociaţiei Traducătorilor Profesionişti (ATP) de către Adunarea Generală a ATP care s-a întrunit sâmbătă, 11 februarie 2017. În cadrul acestui eveniment care este organizat o dată la doi ani actuala conducere a Asociaţiei a prezentat o dare de seamă despre activitatea desfăşurată pe parcursul mandatului în perioada 2015-2016.

Prezentând raportul, Eleonora Rusnac, preşedinta ATP, a ţinut să informeze că în perioada de referință Consiliul Asociaţiei şi-a canalizat eforturile în trei direcţii principale. Este vorba de activități administrative, de promovare și de instruire (internă și în cadrul Școlii Traducătorului). La fel, au fost remarcate eforturile de cultivare a coeziunii interne a membrilor ATP, a spiritului de apartenenţă la Asociație şi la profesie în general.

Un capitol important în activitatea ATP îl ocupă evenimentele de școlarizare și profesionalizare. Astfel, instruirea este realizată pe două dimensiuni – instruirea internă şi instruirea în cadrul Şcolii Traducătorului Profesionist.

În cadrul activităților   interne de profesionalizare, cu prelegeri și prezentări pentru membrii ATP vin experți în mai multe domenii care au tangențe cu activitatea de traducător sau sincronist. Astfel, printre lectorii invitați în perioada de referință s-au numărat Nely Balode, lector la ULIM, Corina Erșov, traducător, membru al „Toastmaster’s club”, Elena Filatov, specialist în relaţii cu publicul, Valentin Reabțov, traducător-interpret la Parlamentul Republicii Moldova și fost ghid la „Inturist”.

Ajunsă la cea de a şasea ediţie, Şcoala Traducătorului Profesionist este concepută ca o activitate de școlarizare pentru cei care practică deja traducerea și interpretariatul și ar dori să-și îmbunătățească abilitățile, pentru studenți ai facultăților de limbi moderne care ar dori să facă o carieră de traducător și/sau interpret, dar şi pentru toți cei pasionați de limbi străine și traducere. Totodată Şcoala Traducătorului Profesionist este și o modalitate de promovare a ATP și a profesiei de traducător în general.

Printre realizările Asociaţiei a fost menţionat şi faptul că pe parcursul anilor 2015-2016 la ATP au aderat 12 membri noi, iar de la începutul anului 2017 la ATP deja s-au asociat încă doi traducători.

Cei prezenţi la adunare au discutat mai multe subiecte ce ţin de activitatea Asociaţiei şi au aprobat un amendament la Regulamentul ATP, la fel, au fost audiate rapoartele de dare de seamă a Consiliului de Conducere, Comisiei de Atestare și Consiliului de Supraveghere, precum și raportul financiar al ATP.

Asociaţia Traducătorilor Profesionişti din Republica Moldova este o organizaţie non-guvernamentală non-profit, fondată în ianuarie 1998. Rolul cheie al ATP Moldova este să asigure legătura şi colaborarea între traducătorii profesionişti de toate profilurile în vederea promovării serviciilor de traducere şi interpretare de calitate înaltă atât în Republica Moldova, cât şi în afara hotarelor ei. În prezent, ATP întruneşte 50 de membri activi. Funcția de președintă a ATP de mai mulți ani o deține Eleonora Rusnac.


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet