CIDO lansează platforma de monitorizare a drepturilor omului www.upr.md

Centrul de Informare în domeniul Drepturilor Omului (CIDO) anunță lansarea platformei www.upr.md – un insturment pentru societatea civilă în monitorizarea respectării de către RM a angajamentelor internaționale în cadrul Evaluării Periodice Universale (UPR).

Platforma nou creată cuprinde informații privind mecanismul UPR, modul în care aceasta funcționează și modalitațile prin care societatea civilă poate contribui la promovarea drepturilor omului. CIDO invită toate organizațiile neguvernamentale care activează în domeniul drepturilor omului să participe activ în procesul de monitorizare a implementării recomandărilor UPR publicînd rapoarte tematice sau comunicate de presă privind starea de facto a drepturilor omului la nivel local sau național pe platforma www.upr.md. Astfel fiecare organizație poate participa în procesul de promovare și propulsare a agendei drepturilor omului în Moldova.

Pagina www.upr.md oferă organizațiilor posibilitatea publicării pe o platformă unică a tuturor informațiilor referitor la procesul Evaluării Periodice Universale. Totodată instituțiile statului sunt încurajate să utilizeze baza de date care cuprinde toate recomandările UPR precum și rapoartele sistematizate a organizațiilor neguvernamentale în scopul implementării mai eficiente a angajamentelor pe care statul și le-a asumat față de comunitatea internațională și partenerii de dezvoltare a RM. 

Amintim că Republica Moldova a fost revizuită privind starea în domeniul drepturilor omului în noiembrie 2016, acceptînd implementarea a 175 de recomandări din totalul de 209 recomandări primite din partea a 75 de state. Recomandările acceptate urmează a fi implementate până în 2021 când autoritățile RM vor fi din nou evaluate, în cadrul ONU, de comunitatea internațională în cadrul celui de al 3-lea ciclu UPR.

Încurajăm:
• Organizațiile interesate să obțină accesul pentru publicarea informațiilor pe platformă să trimită o solicitare prin e-mail la adresa director@cido.org.md 
• Instituțiile statului să utilizeze baza de date a recomandărilor și progreselor implementării acestora, pentru o evaluare cât mai obiectivă a realizărilor și provocărilor în domeniul drepturilor omului.
• Instituțiile mass-media, în momentul realizării materialelor conexe drepturilor omului să reflecte angajamentele pe care Moldova este obligată să le realizeze.

* Platforma www.upr.md este realizată de către Centrul de Informare în domeniul Drepturilor Omului în cadrul proiectului "Strengthening the effectiveness of the UPR mechanism for Republic of Moldova through an online UPR Database" implementat cu suportul financiar oferit de către Civil Rights Defenders.

Persoana de contact: Veaceslav Tofan, director executiv CIDO, 069 141 399