Protocolul privind Apa și Sănătatea în Republica Moldova

Distribuie prietenilor:


Protocolul privind Apa și Sănătatea în Republica Moldova

Apa și sănătatea sunt pilonii unei vieți prospere. Bunăstarea și dezvoltarea durabilă a oricărei civilizații ține de apă și sănătate, de aceea problemele din acest domeniu sunt de o importanță vitală.

Pentru asigurarea accesului adecvat la apă potabilă calitativă și mijloacelor de bază de sanitație pentru fiecare cetățean, la 15 decembrie 2005, R. Moldova aderă la Protocolul privind Apa și Sănătatea a Convenției CEE-ONU.

 Protocolul este primul acord internațional de acest fel, adoptat pentru a asigura calitatea apei potabile și a preveni afecțiunile cauzate de apa neconformă pentru a garanta și proteja sănătatea și bunăstarea cetățenilor.

R. Moldova a aderat la acest protocol recunoscând limitele existente,  de ordinul gestionării resurselor de apă, de prevenire, control, inclusiv protecția ecosistemelor acvatice.

Prin efort comun, autoritățile moldovenești responsabile de apă, mediu și sănătate cu sprijinul  SDC si CEE-ONU s-au mobilizat în diminuarea treptată a limitelor existente în domeniul apei și sănătății, prin desfășurarea unor  activități concrete precum urmează: 

  • Elaborarea unui plan național de acțiuni și a unei strategii de identificare a resurselor financiare necesare
  • Întocmirea rapoartelor tehnice privind analiza situației de referință
  • Asigurarea participării publicului la elaborarea standardelor și normelor ce prevăd pașii necesari în aprovizionarea cu apă și sanitație în mediul rural
  • Instruirea beneficiarilor proiectului
  • Publicarea și distribuirea materialelor informaționale ce fac referință la activitățile proiectului
  • Susținerea campaniilor de informare ce vizează aspectele Protocolului privind Apa și Sănătatea
  • Crearea unui centru de informare (Clearing House) care va asigura accesul la informație privind managementul eficient al apelor.

Astăzi,  prin prisma țintelor stabilite in cadrul Protocolului privind apa și sănătatea în Republica Moldova,  atestăm ca 68% din populațiatarii are acces la sistem îmbunătățit de apeduct, 58% acces la sisteme sigure de apă, iar 38%  acces la canalizare (sursa CNSP).

Aceste reușite au fost posibile grație efortului comun atât a entităților naționale implicate în Proiect, cât și a donatorilor Internaționali. 

Pentru mai multă informație: 

“Solidaritate Europeană pentru Apă în Moldova” (SEAM) 

Telefon/ fax: +(373) 22 23 32 06, +(373)78908052
E-mail: contact@seam.md
Web: www.seam.md
Adresa: or. Chișinău, str. Sfatul Țării 9, oficiul 10.

Alte articole:

Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet