Invitație Media. Tinerii decid în privința democrației! Participarea tinerilor în procesul electoralINVITAȚIE MEDIA

Ce:  Dialog deschis cu oficialitățile, reprezentanții mass-media și societatea civilă despre realizările și planurile de viitor ale absolvenților cursului de formare de lungă durată „Tinerii decid în privința democrației! Participarea tinerilor în procesul electoral”.

Cine:  23 de tineri, cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani, voluntari în cinci organizații neguvernamentale din Republica Moldova: Centrul de Resurse pentru tineret „Dacia” (or. Soroca), Centrul pentru copii și tineret „Făclia” (or. Ungheni), Centrul Național de Resurse pentru Lucrătorii de Tineret (mun. Chișinău), Centrul de informare și susținere a tinerilor economiști „Certitudine” (mun. Bălți) și Asociația Obștească „Perspectiva” (or. Cahul).

La eveniment vor mai participa dl. Ion Donea (Ministerul Tineretului și Sportului), dl. Oleg Ţulea (Parlamentul Republicii Moldova), reprezentanţi ai societăţii civile.

Când:         Sâmbătă, 9 noiembrie 2013, 10:00-11:00

Unde:         Centrul European de Educație „Fides” (str. Mușatinilor 1/3, sector Buiucani, Chișinău).

Context:    Timp de 6 luni (patru module de instruire), tinerii au aflat ce este societatea civilă și angajamentul civic, au cercetat atitudinea oamenilor simpli față de activitățile de voluntariat, s-au familiarizat cu structura sistemului politic al Republicii Moldova, au discutat despre importanța participării tinerilor la alegeri ca modalitate democratică de participare la luarea deciziilor și rolul mass-media în educația civică a populației, au învățat cum să identifice problemele semenilor și să organizeze activități de la egal la egal, și-au dezvoltat competențe de analiză a strategiilor locale și programelor partidelor politice referitoare la tineri, au învățat să formuleze mesaje pentru public și autorități, și-au dezvoltat capacități de gândire critică privind alegerea reprezentanților politici și de monitorizare a campaniilor electorale și a promisiunilor candidaților referitoare la tineri.

Organizatori:  Centrul Național de Resurse pentru Tineri din Republica Moldova (CNRT), în parteneriat cu Institutul pentru Dezvoltarea Tinerilor KULT din Bosnia și Herțegovina.

Tel/fax: 022-211605, 238891
Mob: 069253838
E-mail: nyrcmoldova@gmail.com
Web: www.youth.md

Persoană de contact: Claudia Danii