Training „Relaţii de parteneriat”

Sîmbătă, 1 iunie, Federaţia Famiilor a defăşurat sesiunea de training „Relaţii de parteneriat”. Evenimentul a fost dedicat Zilei Globale a Părintelui, care a fost declarat de ONU la 1 iunie. La sesiunea de training au participat atît tineri cît şi vîrstnici, în calitate de părinte, la fel şi cei care se pregătesc pentru acest rol responabil. Datorită jocurilor de rol, psihodramelor şi întrebărilor adresate corect, participanţii au reuşit să facă o analiză profundă interioară. Iar datorită abordării prin analiza tranzacţională, elaborată de renumitul psiholog Eric Berne, participanţii au reuşit să diagnostizeze stăriile de ego, să descopere părţile slabe şi puternice ale sale şi ale partenerului, şi de asemenea de a înţelege scenariul vieţii proprii.

 Iată unele recenzii:

„Sesiunea de training a trezit o furtună de emoţii legate de amintirile din copilărie (sarcina „Casa copilăriei voastre”), care m-a determinat să reflectez mult, de ce trăiesc în acest mod, de ce eu am ales acest senariu al vieţii. Întrebarea adresată la training „Ce se-ntîmplă cu aşa oameni ca mine?” – m-a determinat să reflectez serios asupra viitorului.”

 „Punctul forte al sesiunii de training, este că arată calea către auto-perfecţionare”.

 „Această sesiune de training m-a ajutat să testez nivelul de dezvoltare al dragostei mele. M-a ajutat să înţeleg care îmi sunt părţile slabe, şi la ce anume mai  trebuie şlefuit. Informaţia a fost sistematizată şi prezentarea accesibilă.”

http://familiamd.org/index.php?option=com_content&view=article&id=39%3A2013-06-02-19-13-43&catid=35%3Aactiviti&Itemid=55&lang=ro