Extindere termen de aplicare pentru furnizarea de servicii de formare în aptitudini antreprenoriale, în conformitate cu metodologiile GYB și SIYB dezvoltate de OIM si mentorat in scriere de Planuri de AfaceriANUNȚ DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ

Chișinău, 03 Martie 2024

Achiziție publică Nr. 1/NANSEN/2024

Termen limită pentru depunerea ofertelor: 29 Martie 2024 ora 18:00

Subiect: Invitație la licitație pentru furnizarea de servicii de formare în aptitudini antreprenoriale, în conformitate cu metodologiile GYB și SIYB dezvoltate de OIM.

Asociația Femeilor Antreprenoare din Moldova (AFAM), în colaborare cu proiectul Entrepreneurial Growth and Financial Literacy Initiative (EGFLI) , finanțat de Consiliul Norvegian pentru Refugiați (NRC) și generos sponsorizat de NANSEN, lansează un apel pentru oferte pentru prestarea de servicii de formare și mentorat în antreprenoriat, conform metodologiilor GYB și SIYB dezvoltate de Organizația Internațională a Muncii (OIM).

🎯 Scopul nostru este să sprijinim și să împuternicim comunitățile vizate, facilitând accesul lor la formare antreprenorială de înaltă calitate.

📚 Căutăm furnizori de formare cu experiență și certificați în metodologiile Generate Your Business Idea (GYB) și Start and Improve Your Business (SIYB), capabili să ofere sesiuni de formare pe o durată de 7 zile și mentorat în dezvoltarea planurilor de afaceri.

🚀 Obiectivul final al cursului este să capaciteze participanții să elaboreze planuri de afaceri solide, folosind șabloanele și ghidurile oferite de formatori, conform metodologiei OIM.

 

Obiectul achiziției: Furnizarea de servicii de formare și mentorat în aptitudini antreprenoriale conform metodologiilor Generate Your Business și SIYB (metodologia elaborată de Organizația Internațională a Muncii) si mentorat in scriere si finalizare de Planuri de Afaceri.

Cerințe minime de participare:

 • Participanții pot fi atât operatori economici înregistrați legal, cât și persoane fizice care dețin patentă și îndeplinesc cerințele legale pentru desfășurarea activităților antreprenoriale în Republica Moldova.
 • Participanții trebuie să prezinte dovezi concludente ale experienței și certificării în cadrul metodologiilor GYB și SIYB, conform standardelor stabilite de ILO.
 • Experiență anterioară minimă în domeniul instruirilor și consultanțelor de 3 ani.

Termeni și condiții:

 • Proficiență avansată în limba rusă.
 • Abilitatea de a oferi sesiuni de formare pentru un grup de până la 20 de beneficiari.
 • Elaborarea și furnizarea unui curriculum de instruire, împreună cu toate materialele și șabloanele aferente, în formate digitale și tipărite, având ca limbă obligatorie de redactare limba rusă*.
 • Prestarea serviciilor de mentorat in scriere si finalizare de Planuri de Afaceri conform metodologiei ILO - 20 planuri de afaceri.
 • Organizarea și executarea sesiunilor de formare începând cu Aprilie 2024 pînă la Iunie 2024 în regiunile Ocnița și Soroca , garantând o instruire de calitate și cuprinzătoare în cadrul acestei perioade.
 • Posibilitatea de deplasare în regiunile Ocnița și Soroca.
 • Se încurajează asigurarea deplasării cu transport propriu ( AFAM va asigura acoperirea cheltuielilor în limita stabilită de buget)
 • Disponibilitatea de a fi prezent 7 zile(per regiune) în regiunea de Nord a Moldovei ( Ocnița și Soroca), AFAM va asigura servicii de cazare trainerilor.
 • Gestionarea și actualizarea constantă a listelor de prezență, și comunicarea promptă către managerul de proiect referitor la orice neregularități sau absențe.
 • Achiziția se va baza pe prețul cel mai avantajos și conformitatea cu termenii și condițiilor
 • Contractul va fi acordat furnizorului selectat în urma evaluării ofertelor primite;
 • Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a respinge orice ofertă sau de a anula procedura de achiziție în orice moment, fără a furniza justificări.

* Agenda sesiunilor include diverse subiecte legate de dezvoltarea afacerilor (de exemplu: Planificare afaceri, Analize SWOT ale ideii de afacere, Valoarea adăugată a unei afaceri ecologice, Planul de marketing, Personal, Achiziții, Managementul ciclului de viață, Certificare Eco/Mediu, Costuri pentru bunuri și servicii, Planificare financiară, Capital de pornire) conform Ghidului formatorilor SYB din cadrul Programului SIYB.

Documentele obligatorii pentru depunerea unei oferte urmează a fi depuse într-un singur fișier PDF, denumit cu numele organizației dvs. urmat ' Entrepreneurship Training Tender'.

Pentru a primi documentația de ofertă, persoanele interesate trebuie să trimită un email, indicând numărul licitației și subiectul mesajului. Aplicațiile incomplete sau aplicațiile primite după termenul limită nu vor fi luate în considerare.

 Adresa pentru depunerea ofertelor și a întrebărilor:

E-mail: proiecte.afam@gmail.com

Telefon: 068384244

Termen limită pentru depunerea ofertelor: 29 Martie 2024, ora 18:00

Detalii suplimentare:

 • Procedura de achiziție este supusă reglementărilor legale ale Republicii Moldova privind achizițiile publice.
 • AFAM își rezervă dreptul de a respinge orice ofertă sau de a anula procedura de achiziție fără a furniza justificări.