Cerere de cotații Pachete software și sisteme informaticeAnunț specific de achiziții

Cerere de cotații - Bunuri

 

Țara: Republica Moldova

Instituția: Instituția Publică Universitatea  Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

Titlul proiectului: Învățământul Superior din Moldova                            

  • ID Proiect: 6542-MD

Titlul subproiectului: Asigurarea calității și relevanței formării profesionale a viitorilor pedagogi prin programe de studii inovative și conexe la piața muncii, (ACRVP)

Obiectul achiziției: Pachete software și sisteme informatice

Ref. Nr.: MD-PEDAGOGUNI-353715-GO-RFQ

  1. Instituția Publică Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, a primit subfinanțare de la Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova în cadrul Programului de Îmbunătățire a Învățământului Superior din Moldova, implementat în cadrul proiectului “Învățământul superior din Moldova” și intenționează să aplice o parte din mijloacele financiare pentru plăți în temeiul Acordului de subfinanțare MD-MOED-6542-ASF-U-02 din 24 octombrie 2022 pentru realizarea subproiectului Asigurarea calității și relevanței formării profesionale a viitorilor pedagogi prin programe de studii inovative și conexe la piața muncii, (ACRVP).
  2. În cadrul Acordului de subfinanțare o parte din mijloacele alocate vor fi utilizate pentru finanțarea contractului/contractelor atribuire în cadrul achiziției de Pachete software și sisteme informatice.
  3. Instituția Publică Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău invită operatorii economici eligibili să depună oferte sigilate pentru achiziționarea:

Nr. lot

Denumirea bunurilor

Cantitate

Lotul 1

Soft pentru editarea imagini (foto-video, crearea animațiilor, crearea și redactarea documentelor *.pdf, machetarea profesionistă a manualelor) Licență pentru produs program “Adobe”

109 licențe

Lotul 2

Software pentru crearea manualelor digitale interactive

6 licențe

Lotul 3

Soft (limbaj de programare)

2 licențe

Lotul 4

Suită de componente și biblioteci pentru limbaje de programare

2 licențe

Lotul 5

Componente PDFium pentru extragerea textului din fișiere PDF

2 licențe

  1. Achiziția se va desfășura prin procedura de cerere de cotații (RFQ), astfel cum se specifică în „Regulamentul Băncii Mondiale privind Achizițiile pentru Debitorii de Finanțare a Proiectelor de Investiții – Achiziții în cadrul Proiectelor de Investiții cu Finanțarea Bunurilor, Lucrărilor, Serviciilor de Non-Consultanță și Consultanță”, din 1 iulie 2016, revizuit la 1 noiembrie 2017 și 1 august 2018 (denumit în continuare „Regulament de achiziții”); și este deschisă tuturor ofertanților eligibili, astfel cum sunt definiți în Regulamentul privind achiziții prenotat.
  2. Ofertanții eligibili interesați pot obține informații suplimentare și solicita documentele de achiziție de la:

Instituția Publică Universitatea  Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

Strada Ion Creangă, nr.1, or. Chișinău, MD-2069, Republica Moldova

Blocul 2, Etajul 2, biroul 30

Guțu Mihaela, Tel: +373 22-24-07-91

E-mail: achizitii.bm@upsc.md

Web: https://upsc.md/proiect-invatamantul-superior-din-moldova/

Ofertele trebuie să fie transmise la adresa indicată în punctul 5,  înainte de 20.07.2023, ora 11:00.

Ofertele întîrziate, depuse după termenul indicat mai sus vor fi respinse.

  1. Ofertele prezentate vor fi valabile pentru o perioadă de 60 zile de la data limită de depunere a ofertelor.