Termeni de Referință (Sarcină Tehnică) pentru selectarea unui expert/grup de experți pentru lucrările de cartografiere ce vor identifica și reflecta nevoile și activitățile tinerilor NEET din rl. FloreștiData lansării cererii de oferte: 21 februarie 2022

 

CADRUL GENERAL

Asociația Obștească Centrul Regional pentru Inițiative Sociale și Dezvoltare Durabilă lansează invitația de participare la concursul de selectare a unui expert/grup de experți pentru lucrările de cartografiere ce vor identifica și ireflecta nevoilor tinerilor NEET din rl. Florești SCOPUL LUCRĂRILOR Scopul lucrărilor constă în crearea și punerea în funcțiune a unui sistem cartografic WEB (open sourse) pentru intreg rl. Florești, care va reflecta in timp real cartografic și narativ (descriptiv) nevoile tinerilor NEET la zi și in timp, inclusiv al activităților în cadrul proiectului și post proiect. Serviciile vor fi prestate în cadrul proiectului ”Îmbunătărea serviciilor prestate tinerilor NEET din raionul Florești”, implementat de Asociația “Centrul Regional pentru Inițiative Sociale și Dezvoltare Durabilă” în raionul Florești. Acest grant este finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Guvernul Suediei prin intermediul Fundației Est-Europene

 

DESCRIEREA SARCINILOR

În vederea implementării obiectivelor proiectului, Asociația “Centrul Regional pentru Inițiative Sociale și Dezvoltare Durabilă” solicită oferte, conform următorilor termeni de referință: A. Configurarea cartografică digitală a zonei de studiu (r-nul Florești). B. Elaborarea/proiectarea metodologiei de lucru și bazei de date (BD). C. Colectarea și integrarea datelor grafice si narative (descriptive) in BD a sistemului cartografic. D. Administrarea bazei de date grafice și narative. E. Elaborarea ghidului metodologic privind modul de funcționare, administrare și exploatare a prodsului cartografic (format digital). F. Instruirea unei persoane. G. Mentenața pe perioada implementarii proiectului.

CERINȚE PENTRU PRODUSL CARTOGRAFIC

• Sa asigure accesul public simplu și prietenos, in conformitate cu normele legale și tehnice în vigoare în Republica Moldova;

• Sa asigure realizarea automata a unor rapoarte (analize) precum segregare chestionar, diagrame, tabele etc.

• Instruirea unei persoane (tânar) pentru administrarea produsului cartografic (publicarea materialelor relevante activitatii, fotografii/video georeferintiate, materiale descriptive etc.);

• Să asigure mentenanța pe perioada implementării proiectului;

• Să asigure protecția/securitatea datelor/informațiilor;

• Să elaboreze si șă prezinte un ghid metodologic privind administrarea și funcționarea produsului cartografic;

• Să coordoneze proiectul (sistemul cartografic, baza de date, metodologia de lucru, forma de acces, modul de funcționare) cu benefiarul. CRITERII DE SELECȚIE

• Calitatea ofertei (experienţa anterioară în activități similare; viziune asupra metodologiei; abordare profesionistă, analitică, raţională şi inovativă);

• Buget rezonabil.

 

CONȚINUTUL DOSARULUI DE APLICARE

• Oferta tehnică, inclusiv CV-ul expertului.

• Oferta financiară.

Prețul va include impozitul

 

Dosarele vor fi prezentate la adresa de e-mail: crt.floresti@gmail.com până la data de 25.02.2022, ora 18:00. Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 069408418 sau la adresa de e-mail: crt.floresti@gmail.com