Apel la interes: "Inițiativa de creștere antreprenorială și educație financiară (EGFLI)" pentru Regiunea de Nord a Moldovei și Chișinău ROMROM

APEL LA INTERES: INIȚIATIVA DE CREȘTERE ANTREPRENORIALĂ ȘI EDUCAȚIE FINANCIARĂ (EGFLI) PENTRU REGIUNEA DE NORD A MOLDOVEI ȘI CHIȘINĂU

Introducere:

Consiliul Norvegian pentru Refugiați (CNR), în parteneriat cu Asociația Femeilor Antreprenoare din Moldova (AFAM), este încântat să anunțe lansarea unei inițiative inovatoare intitulată Inițiativa de Creștere Antreprenorială și Alfabetizare Financiară (EGFLI), adaptată special pentru Regiunea de Nord a Moldovei, cu accent pe zonele Ocnița și Soroca și Chișinău. Proiectul este finanțat de Agenția Norvegiană pentru Cooperare și Dezvoltare (NORAD).

Obiectiv:

Această inițiativă are drept scop abilitarea refugiaților, a resortisanților țărilor terțe și a comunităților locale vulnerabile, inclusiv a comunității rome din Regiunea de Nord a Republicii Moldova, sporind incluziunea economică a acestora prin antreprenoriat și alfabetizare financiară. Scopul nostru este de a sprijini aceste grupuri în atingerea autonomiei și generarea de venituri durabile.

Durata programului: Februarie - Noiembrie 2024

Comunitățile vizate care locuiesc în Regiunea de Nord a Republicii Moldova și Chișinău sunt: Comunitatea romă, care locuiește în Regiunea de Nord a Republicii Moldova și în Chișinău:
- Refugiați
- Cetățeni din țări terțe
- Localnicii vulnerabili din Ocnița și Soroca

Puncte de interes ale programului:
- Instruire specializată în domeniul antreprenoriatului și al educației financiare
- Module avansate de dezvoltare a competențelor transversale
- Cursuri personalizate de limba engleză/română în funcție de nevoile individuale
- Servicii de sprijin pentru îngrijirea copiilor pentru participanții cu copii
- Asistență de transport cuprinzătoare pentru a asigura accesibilitatea
- Sesiuni exclusive de mentorat, coaching și consiliere pentru a ghida participanții pe parcursul călătoriei lor antreprenoriale

Oportunitate specială pentru participanți:

Douăzeci de participanți excepționali vor fi aleși pentru a primi un grant semnificativ de până la 100.000,00 lei moldovenești pentru a-și lansa afacerile. Acest grant reprezintă angajamentul nostru de a sprijini creșterea economică și încrederea noastră în capacitatea dumneavoastră de a contribui pozitiv la comunitatea dumneavoastră.

Criterii de eligibilitate:

- Statut legal și rezidență: Trebuie să aibă statut legal în Moldova sau o intenție clară de a obține un astfel de statut, cu reședința în Ocnița, Soroca sau în zonele învecinate.
- Cerința de vârstă: Trebuie să aibă 18 ani sau mai mult.
- Intenția antreprenorială: Capacitatea și interesul demonstrat de a iniția și de a conduce o afacere în Moldova.
- Cunoștințe de limbă: Este necesară cunoașterea limbii ruse, deoarece programul se va desfășura în această limbă.
- Angajament: Disponibilitatea de a participa pe deplin la program din aprilie până în noiembrie 2024.
- Nevoi de îngrijire a copiilor: Participanții cu copii sunt încurajați să aplice și ar trebui să indice orice nevoi de îngrijire a copiilor.
- Prioritate umanitară: Cei care au nevoi umanitare urgente vor fi prioritizați.
- Pregătirea pentru program: Un interes puternic în formarea antreprenorială, dezvoltarea abilităților transversale și mentorat.

Procesul de selecție:

Dintre numeroșii solicitanți, 40 de participanți promițători vor fi aleși pentru o experiență educațională holistică. Aceasta include o formare dedicată în domeniul antreprenoriatului, îmbunătățirea competențelor transversale și dezvoltarea competențelor în cadrul cursurilor de limbă.

Cu toate acestea, angajamentul și acțiunea rămân piatra de temelie a acestui program. Dintre acești 40 de participanți, doar 20 care manifestă o dorință clară de a-și continua călătoria antreprenorială și care pot elabora în mod eficient un plan de afaceri precis în timpul sesiunilor de formare și de mentorat vor trece la faza următoare. Acești participanți selectați vor primi granturi de până la 100.000 de lei moldovenești pentru a-și transforma ideile antreprenoriale în întreprinderi tangibile, fie la scară individuală, fie ca parte a unei întreprinderi de colaborare.

Procesul de aplicare:

Candidații potențiali sunt îndemnați să completeze meticulos formularul de aplicare, asigurând acuratețea și minuțiozitatea. O astfel de diligență va optimiza faza noastră de evaluare, eficientizând identificarea participanților ideali pentru această inițiativă transformatoare. Puteți aplica la program dacă sunteți interesat să învățați abilități de afaceri, și alte competențe necesare, și să obțineți mentorat și sprijin financiar pentru a vă deschide o afacere în Moldova prin intermediul acestui link. https://zz4kw8q3ntd.typeform.com/to/vC85sFo0.

 

Informație de contact: 

Pentru mai multe informații, clarificări sau întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la proiecte.afam@gmail.com sau prin telefon la 069850983 în timpul orelor standard de lucru.

Împreună, ne propunem să construim o comunitate puternică, incluzivă și cu putere economică în Moldova.