TERMENI DE REFERINȚĂ pentru selectarea unui trainer care va presta servicii de instruire și formare de formatori pe domeniul legislației naționale și internaționale în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familieCONTEXT:

Asociația Obștească ”Artemida” cu suportul din partea UNFPA va implementa în perioada August 2021 – Februarie 2022:

 1. programul de instruire pentru membrii EMD (reprezentanți ai organelor de drept, asistenți sociali, reprezentanți ai serviciilor medicale, instituții de învățămînt, ect.) din raioanele Fălești și Strășeni în contextul sporirii cunoștințelor și capacităților de intervenție pentru identificarea și referirea victimelor violenței în familie și agresorilor familiali către serviciile specializate”.
 2. programul de formare pentru formatori la nivelul raionului Fălești care în continuare acești formatori vor contribui la dezvoltarea programului de instrire continuă a profesioniștilor din cadrul EMD locale din raionul Fălești.

 

SCOPUL acestor activități este ca echipele multidisciplinare din Fălești și Strășeni ca urmare a acestui program de instruire să poată interveni promt și coordonat la cazurile de violență în familie.

 

GRUPUL ȚINTĂ:

Aproximativ 250 de reprezentanți locali și raionali ai EMD (reprezentanți ai organelor de drept, asistenți sociali, reprezentanți ai serviciilor medicale, instituții de învățămînt, ect.)  din raioanele Fălești și Strășeni vor participa la sesiuni de instruire pentru a spori implicarea specialiștilor, precum și pentru a sensibiliza autoritățile locale să se implice în prevenirea și combaterea fenomenului prin mobilizarea resurselor pe care le dețin și referirea  agresorilor  familiali la servicii specializate.

15 profesioniști din raionul Fălești vor beneficia de sesiuni de Formare pentru Formatori în urma căruia se va  dezvolta o bază de cunoaştere şi formarea de atitudini şi abilităţi instrumentale pentru prevenirea violenţei în familie la nivel local care în continuare acești formatori vor contribui la dezvoltarea programului de instrire continuă a profesioniștilor din cadrul EMD locale din raion.

MODALITATEA DE DESFĂȘURAREA:

 1. Pentru perioada august 2021– februarie 2022 sunt planificate 6 ateliere de instrire pentru membrii EMD (reprezentanți ai organelor de drept, asistenți sociali, reprezentanți ai serviciilor medicale, instituții de învățămînt, ect.) din raioanele Fălești și Strășeni care se vor desfășura online prin intermediul platformei zoom.
 2. Pentru perioada septembrie 2021– decembrie 2021 sunt planificate 3 ateliere de Formare pentru Formatori pentru specialiștii din raionul Fălești care se vor desfășura online prin intermediul platformei zoom.

RESPONSABILITĂȚI, TERMENE:

Conform modulelor pentru atelierele de instruire subiectele pe care le va facilita formatorul specializat pe domeniul legislației vor fi:

 1. LEGISLAȚIA ÎN DOMENIUL VIOLENȚEI ÎN FAMILIE.
 • Standarde internaționale relevante
 • Legislația Republicii Moldova
 • Inițierea urmăririi penale și urmărirea penală pe cazurile de violență în familie
 • Sistemul de sancționare a cazurilor de violență în familie și executarea ordonanțelor de protecție.
 1. ACTORII PRINCIPALI, ROLURI ȘI RESPONSABILITĂȚI ÎN SOLUȚIONAREA CAZURILOR DE VIOLENȚĂ ÎN FAMILIE.
 • Rolul autorităților administrației publice locale în procesul de intervenție și soluționare a cazurilor de violență în familie prin prisma abordării multidisciplinare
 • Rolul ofițerului de sector în procesul de intervenție și soluționare a cazurilor de violență în familie prin prisma abordării multidisciplinare
 • Rolul asistentului social în procesul de intervenție și soluționare a cazurilor de violență în familie prin prisma abordării multidisciplinare
 • Rolul medicului de familie în procesul de intervenție și soluționare a cazurilor de violență în familie prin prisma abordării multidisciplinare
 • Alți actori comunitari.

 

 • PROCEDURILE INTERSECTORIALE PENTRU IDENTIFICAREA, EVALUAREA, REFERIREA, ASISTENȚA ȘI MONITORIZAREA CAZURILOR DE VIOLENȚĂ ÎN FAMILIE. ASIGURAREA PROTECȚIEI VICTIMEI VIOLENȚEI ÎN FAMILIE
 • Mecanismul de referire a cazurilor de violență în familie prin interacţiunea echipei multidisciplinare la nivel comunitar, raional și național.
 • Metode, tehnici și instrumente în etapele de lucru privind soluționarea cazurilor de violență în familie
 • Rolul membrilor EMD (autorităților administrației publice locale, ofițerului de sector, asistentului social,  medicului de familie și altor actori comunitari) în procesul de intervenție și soluționare a cazurilor de violență în familie prin prisma abordării multidisciplinare.

 

Modulele de instruire vor fi desfășurate separat pentru EMD Fălești și EMD Strășeni.  În total vor fi desfășurate în perioada august 2021– februarie  2022, 6 ateliere de instruire (3 pentru Fălești + 3 pentru Strășeni).

 

Conform modulelor pentru formare de formatori pentru membrii EMD de la Fălești, formatorul specializat pe domeniul legislației va interveni prin facilitarea următoarelor subiecte:

 1. LEGISLAȚIA ÎN DOMENIUL VIOLENȚEI ÎN FAMILIE.
 • Standarde internaționale relevante
 • Legislația Republicii Moldova
 • Inițierea urmăririi penale și urmărirea penală pe cazurile de violență în familie
 • Sistemul de sancționare a cazurilor de violență în familie și executarea ordonanțelor de protecție.
 1. ACTORII PRINCIPALI, ROLURI ȘI RESPONSABILITĂȚI ÎN SOLUȚIONAREA CAZURILOR DE VIOLENȚĂ ÎN FAMILIE.
 • Rolul autorităților administrației publice locale în procesul de intervenție și soluționare a cazurilor de violență în familie prin prisma abordării multidisciplinare
 • Rolul ofițerului de sector în procesul de intervenție și soluționare a cazurilor de violență în familie prin prisma abordării multidisciplinare
 • Rolul asistentului social în procesul de intervenție și soluționare a cazurilor de violență în familie prin prisma abordării multidisciplinare
 • Rolul medicului de familie în procesul de intervenție și soluționare a cazurilor de violență în familie prin prisma abordării multidisciplinare
 • Alți actori comunitari.

 

 • PROCEDURILE INTERSECTORIALE PENTRU IDENTIFICAREA, EVALUAREA, REFERIREA, ASISTENȚA ȘI MONITORIZAREA CAZURILOR DE VIOLENȚĂ ÎN FAMILIE. ASIGURAREA PROTECȚIEI VICTIMEI VIOLENȚEI ÎN FAMILIE
 • Mecanismul de referire a cazurilor de violență în familie prin interacţiunea echipei multidisciplinare la nivel comunitar, raional și național.
 • Metode, tehnici și instrumente în etapele de lucru privind soluționarea cazurilor de violență în familie
 • Rolul membrilor EMD (autorităților administrației publice locale, ofițerului de sector, asistentului social,  medicului de familie și altor actori comunitari) în procesul de intervenție și soluționare a cazurilor de violență în familie prin prisma abordării multidisciplinare.

 

Produse şi servicii:

Formatorul va:

 1. pregăti prezentări PPT şi materiale ilustrative.
 2. facilita trainingul conform subiectelor mentionate mai sus.

                    Pentru mai multe informaţii, formatorul va comunica cu:

 1. Simion Sîrbu – coordonator program de instruire, simionsirbu@yahoo.com, 079824900;
 2. Ina Grădinaru – asistent program de instruire, inagradinaru@yahoo.com, 069488982;
 3. Andrei Odajiu – responsabil de activitatea logistică a atelierelor de instruire , odajiu@mail.ru, 069933187;

 

Termenul limita de depunere a actelor este 31 august 2021

Articol adaugat de: AO ARTEMIDA