Concurs repetat de granturi pentru crearea sau dezvoltarea întreprinderilor socialeConcurs repetat de granturi pentru crearea sau dezvoltarea întreprinderilor sociale

Programul de granturi are drept scop susținerea organizațiilor societății civile în vederea creării și/sau dezvoltării afacerilor sociale care prin activități specifice de antreprenoriat social își propun să soluționeze o problemă socială, să creeze noi locuri de muncă și oportunități de integrare socială și profesională a persoanelor din grupuri defavorizate, fapt care va contribui ulterior la bunăstarea cetățenilor și a comunităților.

Notă: Acest concurs de granturi substituie concursul de granturi pentru crearea sau dezvoltarea întreprinderilor sociale organizat de Fundaţia Est-Europeană in perioada 31 octombrie 2022 – 25 noiembrie 2022. Concursul precedent a fost anulat din motivul lipsei numărului suficient de dosare recepționate. 

Organizațiile care au depus proiecte în cadrul concursului organizat de Fundaţia Est-Europeană in perioada 31 octombrie 2022 – 25 noiembrie 2022 sunt încurajate să reaplice la Concursul curent și să revizuiască propunerile de proiect în conformitate cu condițiile prezentului concurs.

Organizațiile interesate de prezentul concurs sunt încurajate să apeleze pentru consultanță în scrierea propunerilor de proiect la partenerii Fundației, care sunt menționați la sfârșitul acestui document.

Context

Începând cu 1 ianuarie 2022, cu susținerea financiară a Uniunii Europene și cofinanțarea din partea Suediei, Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Centrul Contact și Keystone Moldova implementează proiectul „Valorificăm potențialul societății civile pentru promovarea și dezvoltarea antreprenoriatului social în R. Moldova”. Proiectul are scopul de a abilita organizațiile societății civile (OSC) din Republica Moldova să se angajeze în crearea de întreprinderi sociale care vor contribui la creșterea economică durabilă a comunităților.

Una dintre activitățile proiectului presupune crearea întreprinderilor sociale sau dezvoltarea celor existente, în vederea sporirii oportunităților de integrare a grupurilor vulnerabile pe piața muncii și crearea soluțiilor pentru dezvoltarea pe termen lung a comunităților.

Scopul și prioritățile programului de granturi

Programul de granturi are drept scop susținerea organizațiilor societății civile în vederea creării și/sau dezvoltării afacerilor sociale care prin activități specifice de antreprenoriat social își propun să soluționeze o problemă socială, să creeze noi locuri de muncă și oportunități de integrare socială și profesională a persoanelor din grupuri defavorizate, fapt care va contribui ulterior la bunăstarea cetățenilor și a comunităților.

Prin intermediul granturilor, oferite în cadrul acestui concurs, vor fi susținute următoarele activități:

  • Crearea întreprinderilor sociale viabile și profitabile, care vor asigura reinvestirea profitului în afacerea de antreprenoriat social până la atingerea pragului optim de rentabilitate. Ulterior, profitul va fi direcționat spre susținerea directă a grupurilor defavorizate și soluționarea problemelor sociale asociate cu aceste grupuri. Ideea de afacere trebuie să răspundă unei nevoi sociale persistente în comunitate/regiune și va conduce la soluționarea acesteia sau în carul întreprinderii vor fi angajate persoane din categorii defavorizate (persoane cu necesități speciale, femei din mediul rural, tineri șomeri, minorități etnice, persoane eliberate din instituțiile de detenție, etc.)
  • Dezvoltarea întreprinderilor sociale care aduc beneficii directe grupurilor defavorizate, ca exemplu persoane cu necesități speciale, femei din spațiul rural, tineri șomeri, minorități etnice, persoane eliberate din instituțiile de detenție, etc. sau soluționează problemele sociale asociate cu aceste grupuri.

 Bugetul

Suma totală disponibilă pentru acest concurs de granturi este de 375,000 EUR. Suma maximă oferită per proiect nu va depăși 37,500 EUR. Perioada de implementare a proiectelor, finanțate în cadrul acestui concurs de granturi, nu va depăși 18 de luni.

Detalii referitor la acest concurs, precum și atașamentele aferente concursului pot fi accesate aici:

Fundația Est-Europeană, cu sprijinul Uniunii Europene și al Suediei, anunță Concursul repetat de granturi pentru crearea sau dezvoltarea întreprinderilor sociale - FUNDAȚIA EST-EUROPEANĂ (eef.md)

Adresa, informația de contact și depunerea propunerilor de proiect:

Întrebările privind acest concurs pot fi trimise la concurs@eef.md cu subiectul ”Întrebare concurs de granturi antreprenoriat social” până la data de 10 martie 2023.

Propunerile de proiect cu subiectul „Concurs de granturi antreprenoriat social” vor fi transmise prin e-mail la adresa concurs@eef.md

Data limită de depunere a propunerilor de proiect este 20 martie 2023.

Atenţie! 

  1. Organizațiile interesate de prezentul concurs se pot adresa pentru consultanță în scrierea propunerilor de proiect la partenerii Fundației, după cum urmează:
  2. Pentru regiunea Nord a R. Moldova, la Centrul de Politici Socio-Economice „CONSENS” r. Sîngerei, persoana de contact, Liliana Gheorghiță, email: lilia_gheorghita@yahoo.com, tel. de contact: 068944422
  3. Pentru regiunea Sud a R. Moldova, la Camera de Comerț și Industrie a R. Moldova or. Cahul, persoana de contact, Olga Pereverzev, email: pereverzev@chamber.md, tel. de contact: 079514070
  4. Pentru regiunea Centru a R. Moldova, la Camera de Comerț și Industrie a R. Moldova or. Chișinău, persoana de contact, Natalia Calenic, email: calenic@chamber.md , tel. de contact: 078783002
  5. Pentru regiunea transnistreană, la „Asociația Întreprinderilor Sociale” din or. Tiraspol, persoana de contact, Inna Barîșnicova, email: socialplatform@gmail.com, tel. de contact: +37377503760

Lista câștigătorilor concursului va fi publicată pe pagina web a Fundației Est Europene www.eef.md în termen de treizeci (30) zile de la data limită pentru depunerea aplicațiilor.

Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.