Anunț de participare privind achiziționare prin licitație a bunurilor-serviciilor din cadrul Programului de Grant privind ,,Sprijinul acordat Republicii Moldova pentru formarea și educația profesionala în domeniul economiei verzi"1. denumirea companiei contractante: Agro-firma,,Plaiul Bîrlădean"SRL , satul Bîrlădeni raionul Ocnița

2. Obiectul achiziției (denumirea și sau o scurta de scriere a parametrilor asențialii, cantitatea) Cultivatorul de tip sau asemănător cu LEMKEN CORUND - 8/900 K

3. Data publicarii anunțului - 17.03.2022

4. Sursa alocației Programului de Grant privind ,,Sprijinul acordat Republicii Moldova pentru formarea și educația profesională în domeniul economiei verzi, finanțată de GIZ prin intermediul Agenției de implementare CCI RM

5. Termenul și condițiile de livrare prestate executate solicitate: livrarea bunurilor dupa semnarea contractului, în termen de 5 zile din momentul solicitarii

6. Livrarea și descarcarea la destinație a bunurilor va fi efectuata cu transportul și personalul afertantului

7. Oferta urmează a fi depusă pe fiecare lot intreg

8. Se asigură gratuit

9. locul livrării - raionul Ocnița s. Bîrlădeni

10. Modalități de plată prin transfer in baza facturii fiscala (posibilitate cu avans 50-50%

11. Termenul de garanție

12. Criteriul de evaluare prin licitațe

13. Oferta va conține specificație techica deplina solicitate conform caietului de sarcini (se anexeaza)

14. Ofertantul va indica, disponibilitatea achiziționarii cu aplicarea TVA la cota zero

15. Compania Agro-firma,,Plaiul Bîrlădean"SRL invită agenți economici specializați interesați, sa participe la procedura de achiziție privind livrarea bunurilor serviciilor specificate în caietul de sarcini

16. Pentru a participa la concurs de achiziție agenții economici trebuie sa depună dosarele de participare, care vor conține următoarele documente:

   Oferta de preț confirmata prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului, cu indicarea caracteristicilor produselor propuse, cantitatea, prețul unitar și suma totala

Nota - Suma ofertei în mod obligatoriu va include prețul utilajului, transportului și descarcarea la destinație

    Copia certificatului - deciziei le inregistrare a întreprinderii și Extras din registrul de stat al persoanelor juridice, confirmata prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului;

    Rechizitele bancare cu ștampila bancii deserventă;

    Certificat de conformitate,

    Instrucțiuni de utilizare,

    Ingormații generale despre participant și lista participanților livrari, confirmate prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului

17. Agenții economici interesați pot obșine informașii suplimentare la următoarele date de contact:

   1. Telefonul - 069134337

   2. E-mail: pavliuc@inbox.ru

   3. Numele și prenumele persoanei responsabile Pavliuc Tatiana

18. Depunerea ofertei

      Termenul de depunerea a ofertelor pînă la ora 15, data 28.03.2022

      Ofertele trebuie sa fie depuse dupa cum urmează

1. Personal în plic sigilat la: adresa

 ________________________________________________ , va fi marcat ,,Proiectului _________________________________________ ,, din cadrul Programului de Grant privind ,,Sprijinul Republicii Moldova pentru formarea și educația profesionala în domeniul economiei verzi,, Lot 1 ,, _______ ,, (denumirea ofertantului),,

2. Electronic la adresa: pavliuc@inbox.ru indicandu-se  în subiectul mesajului Proiectului ______________________________________ din cadrul Programului de Grant privind,, Sprijinul acordat Republicii Moldova pentru formarea și educația profesională în domeniul economiei verzi,, Lot 1,, __________ ,, (denumirea ofertantului)

Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate intocmite clar, fără corectari cu numărul și data de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile

Oferte interziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitate a ofertei 10 zile.

Dacă prinr-o singură procedura se șicitează mai multe loturi aceste se vor enumera corespunzător, iar ofertele se depun pentru fiecare lot separat.

Caracteristica tehnica

Solicitatea pentru Cultivator LEMKEN Corund 8/900 K

Cantitatea și lațîmea secții  6 x 150 sm

Cantitatea dinților buc. 96

Lațimea lucratoare, m 9, 0

Lațîmea de transportare, m 3, 0

Greutatea, kg. 3268

Puterea recomandata tractorului, kVt/ p.c. de la 245

Complectația cultivatorului:

Mărimea la rîndunele

Atașamentul pentru scoate tasarea la roți

Tvluc dublu

Reflectare spate și fața

Complectația pentru portabil:

Rama din profit patrat

Tvluc frontal 380 mm

Aplicarea în lucru cu cilindric gidractiv

Articol adaugat de: Tatiana Pavliuc

 

 

 

 

Articol adaugat de: tatiana pavliuc