Lansăm concursul „Creează o pădure bebe”Lansăm concursul „Creează o pădure bebe”

AO Centrul Național de Mediu, anunță lansarea concursului „Creează o pădure bebe” în vederea dezvoltării în rândul tinerilor a unei atitudini pozitive față de resursele forestiere, precum și a cunoștințelor teoretice și abilităților practice de sădire, îngrijire și monitorizare a arborilor.

Acest concurs are loc în cadrul proiectului „Să creștem o pădure. Educăm #Generația Pădurii” susținut financiar de USDA Forest Service International Program cu scopul general de a promova implementarea Programului Național de Împădurire prin intermediul campaniilor de educare și conștientizare a tinerei generații. Concursul „Creează o pădure bebe” va oferi sprijin instituțiilor de învățământ din Republica Moldova în crearea/adoptarea și dezvoltarea propriei păduri.

Detalii generale:

Perioada concursului: 5 iunie – 20 iunie 2024

Participare: Gratuită

Eligibilitate: Instituțiile de învățământ din zonele: Parcul Național Orhei, Rezervația Cultural-Naturală Orheiul Vechi, Rezervația Peisagistică Țipova, Rezervația Biosferei Prutul de Jos, Rezervația Naturală Codrii, Rezervația Plaiul Fagului precum și școli din alte arii protejate adiacente sau în imediata apropiere a ariilor protejate, clasificate conform categoriilor IUCN (Conform listei ariilor protejate pe care o puteți consulta pe această hartă).

La concursul „Creează o pădure bebe” pot participa echipe formate din tineri, în frunte cu un lider/Profesor Coordonator, care va înscrie echipa în concurs până pe data de 20 iunie 2024 urmând Regulamentul concursului și completând formularele de rigoare (vezi mai jos).

Se recomandă ca fiecare echipă să-și aleagă un lider, care va comunica în numele echipei, precum și cel care va dirija în mare parte mersul lucrărilor.

Participanții trebuie să îndeplinească toate criteriile enumerate.

Cum să participi:

Înscrierea echipei:

  1. Completează formularul de aplicare (Anexa 1) și expediază-l până pe data de 20 iunie 2024  la adresa cnm.concurs@environment.md.
  2. Anexează Declarația de asumare a responsabilității (Anexa 2), Bugetul proiectului (Anexa 3) și Lista de verificare (Anexa 4)
  3. Urmează întocmai Regulamentul concursului.

Documentele necesare:

Utilizați lista de verificare din Regulament pentru a asigura completitudinea dosarului.

Formularele completate mai târziu de termenul stabilit și proiectele ce nu întrunesc condițiile prezentului regulament nu vor fi acceptate!

Premii:

  1. În cadrul concursului vor fi selectate 15 – 20 de instituții de învățământ cărora li se va acorda asistență nemonetară, precum și asistență consultativă în procesul de creare și dezvoltare a pădurilor bebe. Toate achizițiile și investițiile vor fi făcute în perioada iunie 2024 – februarie 2025;
  2. Instituțiile câștigătoare vor fi instruite de către specialiști în domeniu (specialiști MoldSilva, lucrători în domeniul silvic locali) cu privire la modul de plantare corectă a copacilor și de asigurare a viabilității acestora, precum și a importanței serviciilor eco-sistemice oferite de păduri. Acord de parteneriat cu AO Centrul Național de Mediu;
  3. În cadrul concursului, după selectarea instituțiilor de învățământ, va avea loc o semnare festivă a actului de adopție, în prezența reprezentanților Întreprinderii silvice/ocolului silvic și a autorităților publice locale, ceea ce ar însemna desemnarea instituției ca „părinte adoptiv” al pădurii bebe nou create;
  4. Diplome de participare pentru toți participanții;
  5. Certificate de participare pentru cadrele didactice îndrumătoare.

Rezultate:

Rezultatele selecției vor fi publicate pe 25 iunie 2024 pe site-ul www.environment.md  și pe pagina oficială de Facebook a Centrului Național de Mediu.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Regulamentul complet al concursului atașat aici.

Pentru întrebări de concretizare, clarificare ne puteți contacta la adresa de e-mail: cnm.concurs@environment.md

Participați și contribuiți la crearea unei păduri bebe în comunitatea voastră!