Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral lansează Concursul de burse pentru elaborarea proiectelor de cercetare individuală în domeniul electoral.Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE) lansează cea de-a VI-a ediție a concursului de burse pentru elaborarea proiectelor de cercetare individuală în domeniul electoral.

Concursul este destinat tinerelor și tinerilor cercetători preocupați de subiecte precum democrația, alegerile, dreptul electoral etc. Studiile elaborate de tinerii cercetători și cercetătoare vor fi publicate în culegerea CICDE – „5 proiecte de cercetare”.

Domeniul de cercetare:

Participanții și participantele la concurs urmează să conceptualizeze ideile într-un material cu tematică electorală și să elaboreze proiectele de cercetare în volum de 25-30 de pagini conform rigorilor CICDE. Tematicile vor fi propuse de către cercetători împreună cu coordonatorii lor și aprobate de CICDE.

În anul 2024, prioritate se oferă proiectelor de cercetare axate pe:

  1. practicile altor țări de armonizare a legislației electorale și celei conexe domeniului electoral cu legislația Uniunii Europene;
  2. aspecte de gen în alegeri.

Încurajăm studii de caz şi studii comparative care scot în evidenţă particularităţi, bune practici aplicate în statele membre ale Uniunii Europene sau în curs de aderare, care ar fi utile pentru Republica Moldova, dar și analize critice ale practicii și legislației electorale, inclusiv din perspectivă istorică.

Prioritate constantă pentru CICDE sunt studiile de istorie electorală bazate pe analiza datelor şi documentelor publicate şi inedite colectate de cercetători prin metode științifice de studii sau stocate în arhive.

Condiții de eligibilitate:

Sunt încurajate să participe tinere și tineri, cetățeni rezidenți ai Republicii Moldova, cu vârsta de până la 35 de ani, care sunt studenți sau studente la un program de masterat/doctorat în Științe ale Comunicării, Administrare Publică, Drept, Istorie, Științe Politice, Relații Internaționale sau alte domenii relevante cercetării.

Vor fi selectați cinci cercetători și cercetătoare.

Buget și durată de implementare:

Proiectele de cercetare vor fi elaborate în perioada martie – octombrie 2024 și vor fi prezentate public în perioada noiembrie-decembrie 2024. Persoanele selectate vor primi o bursă unică de 5000 lei brut per participant/ participantă. Coordonatorii și coordonatoarele de proiecte sunt remunerați cu un onorariu de 5000 lei brut.

Dosarul de participare va cuprinde:

  • CV-ul (max. 2 pagini);
  • Scrisoarea de motivare cu indicarea și argumentarea temei propuse pentru cercetare (max. 2 pagini);
  • Lista publicațiilor/ participărilor la conferințe științifice, care să includă și link-uri active (max. 1 pagină);
  • Numele, titlul, funcția, instituția și datele de contact (telefon mobil, e-mail) ale coordonatorului/coordonatoarei proiectului de cercetare.

Termenul limită de prezentare a dosarului de participare la concurs este 01 martie  2024.

Dosarele expediate după termenul limită vor fi respinse. Vor fi contactate doar persoanele selectate pentru interviu.

Adresa de expediere a dosarului

Dosarele de participare la concurs vor fi expediate în format electronic la adresele: info@cicde.md și arina.kraijdan@cicde.md cu menţiunea  „Concurs – CICDE Proiecte de Cercetare”. Pentru întrebări suplimentare ne puteți contacta la numerele de telefon: 079405373, 068818143 (dr. Arina Kraijdan, coordonatoare de program), 022260914.

Bursele de cercetare vor fi acordate în conformitate cu cerințele Regulamentului de acordare a burselor de cercetare.

Regulamentul  Concursului  

Studiile edițiilor anterioare ale concursului au fost editate şi pot fi consultate pe www.cicde.md