Caritas Cehia în Moldova anunță concurs pentru selectarea unui expert (e) în livrarea unei sesiuni de instruire privind metodele de gestionare a comportamentelor dificile ale beneficiarilor de servicii de îngrijire la domiciliuOrganizația

Caritas Cehia în Moldova

Tipul Contractului

Prestare servicii

Locație

mun. Chișinău

Termenul limită de aplicare

21 Iunie 2024

Proiectul de referință

Consolidarea capacităților și sustenabilității financiare în sectorul social de îngrijire la domiciliu în Moldova

Durata contractului

Iunie 2024

Zile de lucru

3 zile

Limba de lucru

Română

 

CONTEXT ORGANIZAȚIONAL

Caritas Republica Cehă în Moldova (CCR MD) este o organizație non-profit care activează în Moldova din anul 2004. De-a lungul anilor CCR MD a implementat multiple proiecte de cooperare pentru dezvoltare în domeniul îngrijirilor la domiciliu și cel social, dezvoltarea afacerilor mici, capacitarea societății civile, agricultură și incluziune.

Mai multe informații despre activitatea Caritas Cehia în Moldova pot fi găsite pe:

INFORMAȚIE GENERALĂ DESPRE PROIECT

Caritas Cehia în Moldova implementează proiectul „Consolidarea capacităților și a sustenabilității financiare în sectorul social de îngrijire la domiciliu din Republica Moldova” în parteneriat cu AO Homecare și finanțat de Agenția Cehă pentru Dezvoltare. Unul dintre obiectivele proiectului presupune dezvoltarea continuă a capacităților asistenților sociali și medicali din 10 centre de îngrijire la domiciliu ale organizației Homecare din întreaga țară. În acest sens se vor organiza o serie de instruiri de formare, care vor avea drept scop  îmbunătățirea calității serviciilor oferite beneficiarilor prin aplicarea unor metode de lucru îmbunătățite și introducerea celor mai recente practici internaționale. Unul dintre â subiectele care vor fi abordate în timpul instruirii se referă la metodele de gestionare a comportamentelor dificile ale persoanelor care beneficiază de servicii de îngrijire la domiciliu, cu accent pe respectarea regulilor de igienă, gestionarea situațiilor de criză și a comportamentelor agresive.

 Se preconizează ca în fiecare an de implementare a proiectului să fie organizată cel puțin o sesiune de formare cu o durată de 2 zile pentru un număr de 20 de participanți la fiecare sesiune. Aceste sesiuni vor avea atât un caracter teoretic, cât și practic, și vor implica activ participanții prin aplicarea tehnicilor educaționale non-formale și jocuri de rol.

În acest scop, Caritas Cehia anunță concurs pentru selectarea unui expert/ grup de experți.

SARCINI ȘI ACTIVITĂȚI SPECIFICE:

Sub îndrumarea managerului de proiect și a echipei de implementare, expertul/ grupul de experți va îndeplini următoarele sarcini:

- Elaborarea materialelor pentru livrarea instruirii privind metodele de gestionare a comportamentelor dificile ale persoanelor care beneficiază de servicii de îngrijire la domiciliu (respectarea regulilor de igienă, gestionarea situațiilor de criză și a comportamentelor agresive);

- Coordonarea conținutului instruirii cu CCR MD și AOHC;

- Livrarea unei instruiri de 1 zi pentru 20 participanți (lucrători sociali și medicali din cadrul a 10 centre medico-sociale de îngrijire la domiciliu AO Homecare);

- Elaborarea unui raport final sumarizat privind îmbunătățirea cunoștințelor participanților.

DURATA PRESTĂRII SERVICIILOR ȘI PRODUSELE CE VOR FI FURNIZATE

Durata contractului pentru prestarea serviciilor menționate în acești termeni de referință este de 3 zile.

Produsele ce vor fi furnizate în perioada de implementare:

 

Activități

Livrabile

Termen

Pregătirea materialelor pentru instruire, inclusiv teste de pre și post evaluare.

Materiale pentru instruire, teste de pre și post evaluare.

1 zi lucrătoare     (25 iunie 2024)

Desfășurarea unui training de o zi.

Instruire de 1 zi pentru 20 participanți.

1 zi lucrătoare

(29 iunie 2024)

Pregătirea raportului final.

Raport privind instruirea efectuată, inclusiv analiza datelor privind nivelul îmbunătățit de cunoștințe a persoanelor instruite. 

1 zi lucrătoare         (8 iulie 2024)

 

 

CERINȚE DE CALIFICARE

 • Studii superioare complete în domeniul științelor sociale, psihologie și alte domenii conexe.
 • Experiență de lucru relevantă de cel puțin trei (3) ani în psihologie/ psihoterapie, servicii sociale.
 • Expertiză anterioară sau cunoștințe relevante în subiectele specifice menționate în descrierea sarcinilor. Ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, dovezi documentare ce atestă faptul că serviciile prestate anterior se conformează condițiilor similare de prestare.
 • Cunoașterea sistemului național de asistență socială din Republica Moldova.
 • Abilități excelente de comunicare verbală și scrisă în limba română.

Criteriile de eligibilitate pentru angajare:

 • Corespunderea cu cerințele tehnice menționate în Termenii de Referință (ToR);
 • Disponibilitatea de a întreprinde consultanță în termenele specificate;
 • Lipsa conflictului de interese.

MODALITATEA DE APLICARE

Propunerile urmează a fi expediate la următoarea adresă de e-mail: mariana.novac@caritas.cz cu indicarea temei mesajului „Expert- metode de gestionare a comportamentelor dificile” în linia Subiect. Atașamentele trebuie denumite după cum urmează:

Numele_prenume_expert instruire de formare_CV

Numele_prenume_ expert instruire de formare_Oferta tehnică și financiară

Lista documentelor necesare a fi prezentate de către candidați:

 • Oferta tehnică și financiară, va cuprinde costul per zi net în euro şi indicarea sumei totale pentru realizarea întregului set de sarcini conform ToR-ului;
 • CV-ul candidatului, cu indicarea experienței relevante deținute în domeniu.

Criteriile de selecție vor fi următoarele:

 • Preț oferit (25%)
 • Experiență și expertiză demonstrată (75%).

Termenul limită de depunere a aplicațiilor este 21 iunie 2024. Doar candidații selectați vor fi contactați.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați prin e-mailul menționat mai sus sau la telefonul 060076100.

In orice moment înainte de termenul limită pentru depunerea ofertelor, Caritas Cehia în Moldova poate modifica cererea de oferte prin emiterea unui amendament. Orice act adițional emis va face parte din cererea de ofertă și va fi comunicat în scris tuturor celor care au obținut invitația de cotare direct de la Caritas Cehia.

 

Caritas Cehia în Moldova își rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge orice ofertă, de a anula procesul  de  selectare  și  de  a  respinge  toate  ofertele  în  orice  moment  înainte  de  atribuirea contractului, fără a-și asuma responsabilitatea față de ofertanți.