Solidarity Fund PL în Moldova angajează - Ofițer Monitorizare, Evaluare și ÎnvățareContext: 

Solidarity Fund PL în Moldova (SFPL în MD) este sucursală a Solidarity Fund PL — o fundație a Trezoreriei de Stat, gestionată și cofinanțată de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone, care a fost înființată cu scopul de a mobiliza cooperarea poloneză pentru dezvoltare. Reprezentanța SFPL în MD este activă din 2013 și este formată dintr-o echipă de peste 50 de persoane care implementează soluții sistemice pentru stimularea dezvoltării locale, urbane și regionale, având misiunea de a crea un mediu comun de siguranță, libertate, și prosperitate pentru oamenii din Moldova. Începând cu februarie 2023, organizația s-a alăturat grupului de entități evaluate pe pilonii UE și i se poate încredința sarcini de execuție bugetară în cadrul managementului indirect. 

Activitatea noastră este orientată spre o nouă perspectivă de cooperare pentru dezvoltare în care oamenii din Moldova au curajul și determinarea de a evolua în comunități reziliente. Implicarea oamenilor și adaptarea instrumentelor de dezvoltare la necesitățile reale din teritoriu stă la baza abordării noastre de lucru, menită să consolideze capitalul de încredere socială întru binele comunităților locale. Prin dialog și cooperare cu partenerii la nivel local, regional și central, venim în sprijinul conceptualizării și implementării politicilor publice, valorificând potențialul societății moldovenești. Împreună cu oamenii din satele și orașele din Moldova realizăm programe și proiecte, stimulând procese de dezvoltare și contribuind astfel la îmbunătățirea calității vieții cetățenilor. 

Pentru mai multe detalii despre activitatea organizației, accesați: https://solidarityfund.md/ 

Scopul poziției:  

Asigurarea supravegherii și implementării activităților de Monitorizare, Evaluare și Învățare (MEL) în cadrul proiectului EU4 Moldova Resilience – secure state, resilient communities implementat de Solidarity Fund PL în Moldova. Acest rol este responsabil pentru proiectarea, implementarea și gestionarea activităților robuste de MEL pentru a urmări progresul către rezultatele și livrabilele proiectului.  

Sarcini și responsabilități:  

 • Oferă suport Managerului de Proiect în dezvoltarea cadrului logic al proiectului (logframe), proiectând indicatori SMART pentru măsurarea rezultatelor proiectului; 
 • Dezvoltă metode complexe de colectare a datelor cantitative și calitative, inclusiv sondaje, interviuri, focus-grupuri și abordări participative; 
 • Supraveghează colectarea datelor proiectului conform planului MEL, asigurând calitatea, fiabilitatea și relevanța datelor; 
 • Procesează și analizează datele proiectului pentru a evalua progresul, identifica tendințe și măsura rezultatele în raport cu indicatorii stabiliți; 
 • Pregătește rapoarte/vizuale/infografice cu constatări, perspective și recomandări și le împărtășește cu Managerul de Proiect în scopuri de comunicare (raportare, prezentări etc.), contribuind la vizibilitatea proiectului; 
 • Responsabil pentru promovarea unei culturi de învățare în cadrul echipei proiectului prin facilitarea diseminării lecțiilor învățate și a sesiunilor de partajare a cunoștințelor; 
 • Asigură că activitățile MEL respectă liniile directoare ale cadrului MEL SFPL și cerințele donatorilor; 
 • Colaborează cu părțile interesate ale proiectului pentru a colecta feedback și pentru a încorpora perspectivele lor în procesul MEL; 
 • Oferă asistență tehnică și instruiește membrii echipei proiectului în practicile și tehnicile MEL, cultivându-le înțelegerea și implicarea în proces; 
 • Sprijină Managerul de Proiect în procesul evaluărilor externe furnizând datele colectate pe parcursul proiectului; 
 • Sprijină Managerul de Proiect în stabilirea protocoalelor clare de comunicare și schimb de date cu partenerii proiectului pentru a asigura colectarea la timp a datelor proiectului; 
 • Alte sarcini conform specificului proiectului. 

Oportunități:  

 • Oportunitate de a testa și pilota abordări și instrumente inovative;    
 • Posibilitatea de creștere profesională;   
 • Derularea activității într-o echipă deschisă și organizație internațională în continuă dezvoltare;  
 • Regim de muncă și loc de muncă flexibil.  

Competențe și calificări necesare: 

 • Studii superioare în unul din domeniile relevante (științe sociale, monitorizare și evaluare, statistică sau alte domenii conexe); 
 • Experiență relevantă în monitorizare, evaluare și învățare de minim 2 ani;  
 • Experiență de lucru în proiecte, inclusiv finanțate de Uniunea Europeană; 
 • Înțelegerea principiilor de management a proiectului pentru supravegherea activităților MEL în cadrul ciclului de viață al proiectului, asigurând alinierea cu obiectivele proiectului;  
 • Fluență în limba română, nivel de limba engleză B2/C1– scris și conversațional, nivel de limbă rusă B2/C1– scris și conversațional; cunoașterea limbii poloneze constituie avantaj; 
 • Abilități analitice puternice cu competențe avansate de procesare, analiză și vizualizare a datelor cantitative și calitative (de ex. Microsoft Power BI, Tableau, Excel Avansat etc.);  
 • Experiență în proiectarea și implementarea cadrurilor, instrumentelor și sistemelor MEL; 
 • Experiența raportării în OPSYS constituie un avantaj;  
 • Precizie și atenție în gestionarea datelor și asigurarea acurateței în toate documentațiile și procesele MEL; 
 • Abilități excelente de comunicare scrisă și verbală pentru a raporta eficient constatări, a prezenta recomandări și a angaja diverse părți interesate; 
 • Capacitatea dovedită de a lucra independent, de a prioritiza sarcinile și de a respecta termenele într-un mediu dinamic;  

Persoanele interesate vor transmite dosarul de aplicare (CV, scrisoarea de intenție) în format electronic până la data de 27 iunie 2024, ora locală 23:59 la adresa de email hr@solidarityfund.md, menționând la subiect „Ofițer Monitorizare, Evaluare și Învățare”. 

Mai multe detalii despre criteriile de evaluare a dosarelor și procedura de aplicare puteți afla accesând Termenii de referință.

Procedura de selecție și evaluare: 

Echipa de recrutare analizează individual conținutul documentelor și concordanța cu ToR și decide lista celor invitați la prima etapă a interviului, iar în unele cazuri, ambele etape ale interviurilor sunt comasate într-un singur interviu.  

La prima etapă a interviurilor cu echipa de recrutare aceasta verifică informația relevantă în contextul angajării și corespunderea competențelor candidatului cu cerințele postului vacant, precum și motivația acestuia. După caz, candidatului i se cere să realizeze o sarcină, stabilind termenii și condițiile de realizare. Echipa de recrutare selectează candidații care trec la următoarea etapa a interviului. 

A doua etapă a interviurilor cu managementul organizației constituie ultima etapă a procesului de recrutare unde se discută așteptările candidaților (financiare și altele) și se vor negocia condițiile contractuale.  

Vă informăm că, conform grilei de salarizare a organizației, remunerarea lunară pentru Ofițer Monitorizare, Evaluare și Învățare (nivel de calificare – Specialist) constituie de la 23 184,00 până la 29 808,00 MDL brut, în dependență de competențele și experiența candidatului.  

*Candidații selectați în urma evaluării dosarelor vor fi contactați și invitați la interviu.     

** Candidatul are dreptul de a stabili de sine stătător limitele confidențialității datelor furnizate și de a menționa care din documentele anexate la dosar sunt confidențiale.      

***Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în Moldova în scopul desfășurării procesului de recrutare și selecție, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și regulilor interne. Furnizarea datelor cu caracter personal se efectuează în mod voluntar. Datele cu caracter personal pot fi transmise partenerilor de dezvoltare, auditorilor, organelor publice de drept, avocaților – în scopul controlului Solidarity Fund PL în Moldova, protecției drepturilor, rezolvării litigiilor. Datele cu caracter personal  nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al aplicantului. Datele cu caracter personal vor fi păstrate de către Solidarity Fund PL în Moldova timp de 6 luni după expirarea termenului de depunere a dosarelor dacă nu este solicitat altfel de către candidat. Orice întrebări privind datele cu caracter personal pot fi direcționate către Solidarity Fund PL în Moldova prin poșta electronica  info@solidarityfund.md.  

****Procesul de recrutare și selecție se va desfășura astfel încât să se evite discriminarea pe criterii de sex, vârstă, handicap, rasă, religie, naționalitate, convingeri politice, apartenență sindicală, origine etnică, confesiune religioasă, orientare sexuală, identitate de gen, angajare temporară sau permanentă, sau cu normă întreagă sau parțială -– sub formă directă sau indirectă, conform Politicii privind combaterea hărțuirii și discriminări. În cazul depistării unor nereguli în procesul de recrutare și selecție le puteți raporta conform Procedurii de Dezvăluire de informații.