AO ,,CASMED’’ angajează Asistent de proiect full-time in mun BălțiAO ,,CASMED’’ angajează Asistent de proiect full-time;

Locul: mun. Bălți;

Perioada de angajare: Perioadă determinate (mai 2024 – decembrie 2026) cu posibilitate de extindere;

Termen limită pentru aplicare: Dosarele vor fi acceptate până la identificarea unei candidaturi potrivite. Revizuirea va avea loc o dată pe săptămână;

Informații generale:

Concursul de angajare este organizat în cadrul proiectului „Echitate în sănătate prin responsabilizare socială”, Faza II, implementat de Crucea Roșie din Elveția, în parteneriat cu Asociația Obștească „CASMED” și Asociația Obștească „HOMECARE”, cu suportul financiar al Guvernului Elveției.

Scopul proiectului este de a sprijini eforturile instituțiilor medicale din raioanele –pilot în a oferi servicii de sănătate calitative, cu acoperire financiară adecvată, prin dezvoltarea și implementarea mecanismelor de responsabilizare socială.

Responsabilități principale:

 • Organizarea logistică și administrativă a evenimentelor desfășurate în cadrul proiectului;
 • Evidența și gestionarea corespunzătoare a documentației legată de proiect;
 • Asigurarea comunicării între echipa de implementare şi partenerii/beneficiarii proiectului (instituții medicale, autorități, ONG-uri, pacienți etc;
 • Monitorizarea activităților din cadrul proiectului privind progresul în realizarea planului de acțiuni;
 • Elaborarea și redactarea documentelor de corespondență specifice proiectului (scrisori, e-mailuri, procese-verbale etc;
 • Oferirea suportului pentru managerul de proiect la întocmirea rapoartelor narative în cadrul proiectului;
 • Realizarea deplasărilor în teren necesare implementării proiectului;
 • Asigurarea vizibilității și mediatizarea activităților desfășurate în cadrul proiectului;
 • Alte responsabilități necesare pentru buna desfășurare a proiectului.

Cerințe față de candidați:

 • Studii medii de specialitate sau superioare;
 • Competențe bune de comunicare scrisă şi verbală în limba română și rusă;
 • Abilități de lucru la calculator și cu programele Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Canva);
 • Abilități de analiză și planificare, angajament personal;
 • Flexibilitate, gândire creativă, responsabilitate;
 • Disponibilitate pentru deplasări în regiune;
 • Cunoașterea limbii engleze constituie un avantaj;
 • Permis de conducere cat. B constituie un avantaj.

Beneficii:

 • Posibilitatea de formare şi instruire permanentă;
 • Posibilitatea de implicare activă în proiectele Asociației;
 • Posibilitate de creștere profesională;
 • Salariu motivant;
 • Mediu de lucru dinamic și empatic.

Dosarul candidatului va include:

 • CV-ul candidatului;
 • Indicarea a două persoane de referință şi datele de contact ale acestora.

Persoanele interesate sunt rugate să expedieze CV-ul la adresa de email: casmed.SAccproject@gmail.com cu titlul mesajului „Aplicare asistent proiect” până la data de 12 mai 2023, ora 18.00.

Nu vor fi luate în considerare candidaturile care nu vor îndeplini condițiile minime solicitate în specificațiile postului. Doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu. CASMED își asumă să solicite documente adiționale de la aplicanți.

Persoana de contact: Livia Golovatîi, coordonatoare proiect, 069834207.