A.O. ”Amici dei Bambini - Moldova” angajează coordonator/coordonatoare echipă psihologiA.O. ”Amici dei Bambini - Moldova” angajează coordonator/coordonatoare echipă psihologi

 

TERMENI DE REFERINȚĂ

Titlul funcției:                  Coordonator/coordonatoare echipă psihologi

Locul desfășurării activității:    mun. Chișinău, cu deplasări frecvente în teritoriu

Proiect:                             ”PACE - PROTECȚIE, ACOMODARE, CULTURĂ și EDUCAȚIE”

Beneficiar:                        A.O. ”Amici dei Bambini – Moldova”

Aranjamente de plată:    Contract cu sumă fixă (time-based)

Tipul contractului:          Contract individual de muncă, cu program deplin (8 ore pe zi, 40 ore pe săptămână)

Durata contractului:       Perioada de angajare: aprilie 2024 – mai 2025

Condiții specifice:            Nivelul de risc al funcției în relație cu beneficiarul 8/13 sau 61,5%

 1. Context:

A.O. ”Amici dei Bambini – Moldova” este o Organizație Non-Guvernamentală care activează în Republica Moldova de mai bine de 20 ani și promovează dreptul fiecărui copil la familie, educație și timp liber.

Amici dei Bambini - Moldova implementează, în perioada martie 2024 - mai 2025, proiectul ”PACE - PROTECȚIE, ACOMODARE, CULTURĂ și EDUCAȚIE” pentru integrarea familiilor refugiate din Ucraina, prezente în comunitățile gazdă din Republica Moldova în cadrul inițiativei de urgență în favoarea populației afectate de conflictul din Ucraina și țările vecine.

În cadrul acestui proiect, vor fi implementate o serie de activități cu caracter educativ și psiho-social, prestate în cadrul celor 5 Ludoteci în raioanele Edineț, Dondușeni, Anenii Noi, Căușeni, Ștefan Vodă, necesitând angajarea unui Coordonator/Coordonare pentru echipa de psihologi locali.

 1. Obiectivele proiectului și rezultate scontate:

Ludoteca este un serviciu inovativ, de interes public, dezvoltat de Amici dei Bambini - Moldova începând cu anul 2005. Ludoteca reprezintă un spațiu prietenos copiilor cât și părinților acestora, dotat cu jocuri, jucării și cărți, care pot fi folosite pe loc sau luate cu împrumut. În cadrul Ludotecii sunt desfășurate activități de joc liber și organizat, bazate pe programe specifice de animație socio-educativă, realizate cu ajutorul echipei de animatori socio-educativi și psiholog. Aceștia oferă copiilor experiențe de învățare bazată pe joc, momente unice de divertisment, activități în aer liber și ateliere de creație, confirmând, încă o dată, valoarea educativă a jocului. Sarcina psihologului constând în oferirea suportului psiho-emoțional beneficiarilor Ludotecii (copiilor, tinerilor și părinților/îngrijitorilor).

Toată activitatea va fi organizată în conformitate cu Politica privind Protecția Copilului și Politica privind Protecția Împotriva Exploatării și Abuzului Sexual precum și cu Regulamentul Intern al organizației, aprobate în cadrul A.O. Amici dei Bambini – Moldova.

 1. Domeniul de activitate, atribuții și responsabilități:

CREAREA ȘI GESTIONAREA ECHIPELOR DE PSIHOLOGI

 • Participarea la recrutarea a 5 psihologi (1pentru fiecare Ludotecă);
 • Elaborarea planului de instruire a celor 5 psihologi care va conține, cu titlu exemplificativ dar nu exhaustiv, următoarele tematici: Politica de Protecție a Copilului și Politica de Protecție, acordarea suportului psiho-emoțional persoanelorstrămutate din Ucraina, educația incluzivă în situații de urgență etc.;  
 • Participarea, în calitate de formator, la instruirile organizate în cadrul proiectului;
 • Livrarea unui training specific activităților de suport psiho-emoțional pentru diferite categorii de beneficiari, adresat personalului din cele 5 Ludoteci (animatori socio-educativi și psihologi);
 • Elaborarea, în colaborare cu instituțiile partenere, coordonatorul echipei de animatori socio-educativi și cei 5 psihologi, a planului de activitate a echipei;
 • Elaborarea, împreună cu echipa de psihologi, a programelor lunare de activitate desfășurate în Ludoteci în colaborare cu echipele de animatori socio-educativi;
 • Coordonarea activității celor 5 psihologi în vederea realizării activităților de suport psiho-emoțional din cadrul celor 5 Ludoteci;
 • Organizarea, împreună cu echipa de psihologi locali, a sesiunilor de informare și distribuire a kit-urilor menstruale adolescentelor din cadrul ludotecilor;
 • Oferirea suportului metodologic și mentorat echipei de psihologi în vederea dobândirii abilităților specifice de organizare a activităților de suport psiho-emoțional prin organizarea sesiunilor periodice de instruire;
 • Evaluarea activităților organizate de către psihologi, la nivel local în cele 5 Ludoteci;
 • Coordonarea procesului de colectare a datelor cu privire la evidența beneficiarilor activităților de suport psiho-emoțional din cadrul celor 5 Ludoteci, conform registrelor elaborate de echipa de proiect;
 • Organizarea, în colaborare cu echipa MEAL, a focus-grupurilor cu diferite categorii de beneficiari;
 • Asigurarea respectării Politicii de Protecție a Copilului de către echipa de psihologi în cadrul celor 5 Ludoteci.

MANAGEMENT ȘI RAPORTARE

 • Participarea la ședințele săptămânale de coordonare a proiectului în vederea asigurării reușitei activităților și rezultatelor programate în cadrul proiectului;
 • Raportarea lunară către coordonatorul de proiect a tuturor aspectelor cheie legate de realizarea obiectivelor și atingerea indicatorilor;
 • Arhivarea tuturor documentelor justificative, relevante activităților organizate în cadrul celor 5 Ludoteci, inclusiv a imaginilor foto și video pentru care a fost obținut, preventiv, consimțământul scris din partea beneficiarului sau al reprezentantului legal al acestuia;
 • Participarea la elaborarea rapoartelor de proiect prin oferirea datelor obținute în cadrul activităților coordonate;
 • Alte roluri şi responsabilități la delegarea Coordonatorului de proiect.
 1. Abilități și experiență necesare:
 1. Calificări academice:
 • Studii superioare în domeniul psihologiei (ex: psihologie, psihopedagogie, etc.) și alte domenii conexe.
 1. Experiență profesională generală:
 • Minim 5 ani de experiență profesională în domeniu;
 • Experiență demonstrată în domeniul proiectelor ce presupun acordarea suportului psiho-emoțional pentru diferite categorii de beneficiari.
 • Abilități și Competențe generale:
 • Abilitatea de a coordona și motiva membrii echipei în vederea atingerii obiectivelor stabilite;
 • Experiență în delegarea responsabilităților și în asigurarea unei comunicări eficiente în cadrul echipei;
 • Capacitatea de a identifica și de a rezolva eficient eventualele conflicte sau probleme în cadrul echipei;
 • Capacitate de a lucra în echipă cât și individual;
 • Experiență în negocierea și gestionarea colaborărilor cu diverse părți interesate pentru a sprijini implementarea cu succes a intervenției de proiect;
 • Abilități avansate de comunicare și relaționare interpersonală;
 • Abilități avansate de realizare a sarcinilor stabilite, de organizare eficientă a timpului și de respectare a termenilor limită;
 • Capacități avansate de organizare şi management al informațiilor;
 • Capacități de generare a soluțiilor;
 • Responsabilitate, disciplină, corectitudine, dinamism, spirit de cooperare şi seriozitate;
 • Rezistență pentru activitate în condiții şi situații de stres;
 • Disponibilitate pentru deplasări frecvente în teren (pe teritoriul RM);
 • Disponibilitate imediată de angajare.
 1. Abilități lingvistice și tehnice specifice:
 • Cunoașterea limbilor română, rusă, engleză și/sau italiană.
 • Abilități de operare cu pachetul Microsoft Office (Word, Excel, Power Point etc.);
 • Permis de conducere (categoria B) constituie un avantaj.
 1. Documente care trebuie incluse la depunerea aplicației de concurs:

Persoanele interesate trebuie să transmită următoarele documente/informații pentru a-și demonstra calificările:

 1. Scrisoarea de motivare, explicând corespunderea candidatului pentru sarcinile descrise, inclusiv experiența anterioară în proiecte similare, alte documente;
 2. CV cu minim 2 referințe profesionale specificate.

Având în vedere specificul activității și contactul frecvent și direct cu copiii, candidatul selectat pentru angajare va prezenta cazierul judiciar.

 1. Evaluarea:

Participanții la concursul de angajare vor fi evaluați în analizei cumulative a capacităților și abilităților descrise de candidat în CV și scrisoarea de motivare precum și prestația din cadrul interviului, conform grilei de mai jos.

 P.S. Doar candidații care obțin un minim de 120 de puncte la evaluarea criteriilor tehnice vor fi invitați la interviu.

Criterii

Scor

Punctaj maxim acordat

Criterii de evaluare tehnice

Studii superioare în domeniul psihologiei (ex: psihologie, psihopedagogie, etc.) și alte domenii conexe.  

Studii colegiale – 15 pct;

Licență – 25 pct; Master/echivalent – 30 puncte;

30

Minim 5 ani de experiență profesională în domeniu;

Nu - 0 pct

3 ani – 40 pct 

Mai mult de 3 ani – pentru fiecare an adițional câte 5 pct până la maxim – 50 pct. 

50

Experiență demonstrată în domeniul proiectelor ce presupun acordarea suportului psiho-emoțional pentru diferite categorii de beneficiari.

Nu - 0 pct  

2 spații – 30 pct  

mai mult de 2 spații – pentru fiecare spațiu suplinentar 5 puncte până la maxim – 40 pct

40 

Cunoașterea excelentă a limbilor română, rusă, engleză și/sau italiană.

Limba română și rusă: 10 pct

Limba engleză: 10 pct

Limba italiană: 10 pct

30

Criterii de evaluare interviu

·     Abilitatea de a coordona și motiva membrii echipei în vederea atingerii obiectivelor stabilite;

·     Experiență în delegarea responsabilităților și în asigurarea unei comunicări eficiente în cadrul echipei;

·     Capacitatea de a identifica și de a rezolva eficient eventualele conflicte sau probleme în cadrul echipei;

·     Capacitate de a lucra în echipă cât și individual;

·     Experiență în negocierea și gestionarea colaborărilor cu diverse părți interesate pentru a sprijini implementarea cu succes a intervenției de proiect;

Cunoștințe slabe – 20 pct (40%)

Cunoștințe satisfăcătoare - 35 pct (70%) 

Cunoștințe bune - 45 pct (90%)

Cunoștințe foarte bune - 50 pct (100%)

50

·     Abilități avansate de comunicare și relaționare interpersonală;

·     Abilități avansate de realizare a sarcinilor stabilite, de organizare eficientă a timpului și de  respectare a termenilor limită;

·     Capacități avansate de organizare şi management al informațiilor;

·     Capacități de elaborare și redactare a documentelor și a programelor educaționale;

·     Capacități de generare a soluțiilor;

Cunoștințe slabe – 20 pct (40%). 

 Cunoștințe satisfăcătoare - 35 pct (70%). 

Cunoștințe bune - 50 pct (90%).

Cunoștințe foarte bune - 60 pct (100%).

50 

·     Responsabilitate, disciplină, corectitudine, dinamism, spirit de cooperare şi seriozitate;

·     Rezistență pentru activitate în condiții şi situații de stres;

·     Disponibilitate pentru deplasări frecvente în teren (pe teritoriul RM);

·     Disponibilitate imediată de angajare.

·     Abilități de operare cu pachetul Microsoft Office (Word, Excel, Power Point etc.);

·     Permis de conducere (categoria B) constituie un avantaj. 

Cunoștințe slabe – 20 pct (40%). 

 Cunoștințe satisfăcătoare - 35 pct (70%). 

Cunoștințe bune - 45 pct (90%).

Cunoștințe foarte bune - 50 pct (100%).

60

Punctaj tehnic maxim 

310 

 1. Alte aranjamente contractuale:

Relații conform organigramei:

Coordonatorul/coordonatoarea de activități educative se subordonează Coordonatorului de proiect şi colaborează cu alți membri ai echipei de proiect.

Coordonatorul/coordonatoarea de activități educative coordonează  echipele de animatori socio-educativi din cele 5 raioane beneficiare de proiect.

Evaluarea activității:

Evaluarea se efectuează de către Coordonatorul de proiect în baza raportului lunar de activitate.

Persoanele interesate vor expedia CV-ul actualizat, scrisoarea de motivare cu indicarea datelor de contact ale cel puțin 2 persoane de referință, la adresa electronică: moldova.aibi@gmail.com, cu mențiunea “Angajare – Coordonator / coordonatoare echipă psihologi”, până la 01 aprilie 2024.

Persoană de contact: Tatiana Lungu (cell. 069291115)

Doar persoanele preselectate vor fi invitate la interviu.