BNM anunță concurs pentru postul vacant de jurisconsult/ă principal/ă responsabil/ă de legislație bancă centrală.BNM anunță concurs pentru postul vacant de jurisconsult/ă principal/ă responsabil/ă de legislație bancă centrală.

Obiectivul/scopul postului:
Examinarea şi avizarea sub aspectul legalităţii a proiectelor de acte normative elaborate de către Banca Naţională a Moldovei în domeniile de competență ale Băncii Naționale a Moldovei şi întocmirea de opinii juridice/avize asupra proiectelor de acte normative elaborate de către alte autorităţi, pertinente acestui domeniu.

Principalele atribuţii:

 1. Participarea la analiza si avizarea din punct de vedere a legalităţii a proiectelor de acte normative elaborate de către Banca Naţională a Moldovei;
 2. Întocmirea opiniilor juridice/avizelor asupra proiectelor de acte normative elaborate de alte autorităţi, pertinente atributiilor BNM, în limitele şi în modul prevăzut de legislaţie;
 3. Acordarea consultaţiilor ad-hoc pentru problemele elementare de drept;
 4. Participarea la întruniri cu reprezentanţi ai autorităţilor publice ale Republicii Moldova, sistemului bancar, instituţiilor internaţionale, în măsura necesară bunei exercitări de către Banca Naţională a Moldovei a funcţiilor şi atribuţiilor sale;
 5. Efectuarea studiilor de caz şi analiză a cadrului de reglementare naţional şi internaţional, a practicilor şi doctrinei relevante;
 6. Prezentarea studiilor și cercetărilor realizate pe marginea unor subiecte de relevanță colaboratorilor Băncii Naționale, în scopuri de instruire.

Cerinţe obligatorii:

 1. Studii superioare în drept cu media generală pe anii de studii de cel puțin 8,5 (aplicabil pentru studiile obţinute în Republica Moldova), iar pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţământ respective;;
 2. Experienţă de minim 3 ani în domeniul dreptului;
 3. Cunoştinţe de operare a calculatorului la nivel de utilizator;
 4. Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române și engleze;

Cerinţe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

 1. Aptitudinea de a efectua studii/cercetări (inclusiv în limba engleză);
 2. Aptitudinea de a întocmi avize, răspunsuri la petiții etc.;
 3. Aptitudinea de a lucra în echipă;
 4. Cunoasterea altei limbi straine de circulatie internationala.

Beneficiile oferite de BNM:

 • Experiență profesională într-o bancă centrală;
 • Oportunități extinse de dezvoltare și certificare profesională;
 • Mediu de muncă modern și prietenos;
 • Procese de activitate digitalizate;
 • Flexibilitate în programul de muncă;
 • Pachet salarial competitiv;
 • Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști.

Termenul limită pentru depunerea CV-urilor este: 12 aprilie 2024.

! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md sau depuneţi CV-ul in format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, cu specificarea postului dorit. Pentru detalii ne puteţi contacta la numărul de telefon 022- 822-158.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

- Constituţia Republicii Moldova

- Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr.548-XIII din 21.07.1995

- Legea privind actele normative nr.100 din 22.17.2017

- Legea privind activitatea băncilor nr.202 din 06.10.2017

- Legea cu privire la lichidarea băncilor nr.550-XIII din 21.07.1995

- Legea privind reglementarea valutară nr.62 din 21.03.2008

- Legea nr.114/2012 privind serviciile de plata si moneda electronica

- Legea privind Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare nr.234 din 03.10.2016

- Legea privind societăţile pe acţiuni din nr. 62-XIII din 02.04.1997

- Codul civil nr.1107 din 06.06.2003

 

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0