BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert consultant responsabil de desfășurarea auditurilor în domeniul TIBNM anunță concurs pentru postul vacant de expert consultant responsabil de desfășurarea auditurilor în domeniul TI

Departamentul Audit Intern dă asigurări și oferă servicii de consiliere independente și obiective, menite să aducă o valoare adăugată și să contribuie la îmbunătățirea activităților BNM. Direcția audit tehnologii informaționale, în calitate de unitate structurală a DAI, este responsabilă de derularea misiunilor de audit/misiuni ad-hoc asupra proceselor/sistemelor/obiectelor TI și administrarea aplicațiilor utilizate în cadrul DAI.

Principalele atribuții funcţionale:

 1. Desfășurarea  misiunilor de audit, de consiliere și misiunilor Follow-up de monitorizare a recomandărilor DAI, misiunilor ad-hoc în conformitate cu metodologia de audit în vigoare;
 2. Monitorizarea proiectelor/programelor în cadrul BNM;
 3. Participarea la evaluări independente în conformitate cu cerințele de securitate SWIFT;
 4. Participarea la teste de securitate și la simulări de incidente, cu statut de observator;
 5. Participarea la inventarieri periodice/anuale, cu statut de observator; 
 6. Desfășurarea activităților de consultanță pe subiecte ce țin de tehnologiile informaționale;
 7. Elaborarea de ghiduri, instrucțiuni pentru utilizarea aplicațiilor din cadrul DAI;
 8. Administrarea aplicațiilor utilizate pentru audit (procesul de audit, analiza informațiilor);

Cerințe minime obligatorii:

 1. Studii superioare în domeniul tehnologiilor informaționale, audit și sau economiei, cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare (în cazul unui calificativ mai mic de 8, condiţia se consideră a fi întrunită dacă candidatul are o experienţă în domeniul solicitat de minim 5 ani); Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective;
 2. Experienţă de muncă în domeniul TI și/sau auditurilor, de minim 3 ani;
 3. Cunoştinţe în domeniul TI, securității informației, continuității activității;
 4. Cunoştinţe de operare a calculatorului și cunoaşterea avansată a aplicaţiilor MS Word, Excel şi Power Point;
 5. Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române fluent și engleze la nivel tehnic;
 6. Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, perseverență, învățare și dezvoltare continuă;
 7. Abilități excelente de comunicare verbală și în scris, capacitate de analiză și sinteză și a informației, capacitate de însușire rapidă a metodelor noi de lucru. 

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

 1. Experienţă specifică în domeniul auditului TI, gestiunii proiectelor, gestiunii serviciilor TI;
 2. Cunoașterea standardelor naționale și/sau internaționale în domeniul securității informației, managementul proiectelor, managementul riscurilor;
 3. Cunoașterea bunelor practici în domeniul TI;
 4. Certificări în domeniul auditului (Ministerul Finanțelor, CIA, CISA, ) și/sau TI (CISA, CISM, ITIL etc.)

Beneficiile oferite de BNM:

 • Experiență profesională într-o bancă centrală;
 • Oportunități extinse de dezvoltare și certificare profesională;
 • Mediu de muncă modern și prietenos;
 • Procese de activitate digitalizate;
 • Flexibilitate în programul de muncă;
 • Pachet salarial competitiv;
 • Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 09 aprilie 2024.

! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md. Totodată, aveți posibilitatea să depuneți CV-ul și în format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi. Pentru informații suplimentare ne puteți contacta telefonic la numărul 022 822 158 sau 022-822-245.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs:

 • Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995;
 • Legea privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133 din  08.07.2011;
 • Hotărârea Guvernului privind aprobarea Cerinţelor minime obligatorii de securitate cibernetică nr. 201  din  28.03.2017;
 • Standarde și bune practici aferente auditului intern (Standardele naționale de audit intern, Standardele și ghidurile de audit intern ale Institutului Auditorilor Interni);
 • Standarde și bune practici aferente domeniului TI (de ex. ITAF, COBIT, ITIL etc.);
 • Standarde și bune practici aferente securității TI (standardele din seria ISO 27000, de ex. 27001, 27002 etc., NIST de ex. 800.53 etc);
 • Managementul proiectelor (de ex. PMBOK, PRINCE2 etc.).

și altă bibliografie aferentă domeniului TI.

 

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0