Instituția Publică Centrul de Consiliere Agricola și Rurală anunță concurs pentru postul vacant de Consultant științificInstituția Publică Centrul de Consiliere Agricola și Rurală anunță concurs pentru postul vacant de Consultant științific

Scopul general al funcției:

Asigurarea dezvoltării și realizării activităților de transfer tehnologic, formare și consultanță a fermierilor, eficiente și orientate pe necesitățile de dezvoltare a sectorului agricol din Republica Moldova.

Sarcinile de bază:

1. Participarea la identificarea nevoilor fermierilor;

2. Asigurarea furnizării de consultanță specializată fermierilor;

3. Asigurarea implementării proiectelor de cercetare agricolă pentru a adresa provocările specifice din domeniu;

3. Asigură legătura dintre fermieri și consultanți, organizații din domeniile cercetării  și inovării, experți, etc. în domeniile de agricultură și dezvoltare rurală; 

4. Furnizarea materialelor de informare fermierilor - pentru a sprijini implementarea practicilor agricole eficiente;

5. Lucrează în echipă cu alți consultanți, cercetători și specialiști;

6. Monitorizarea feedback-ului eficacității serviciilor de consiliere și instruire oferite fermierilor;

7. Monitorizarea și evaluarea performanțelor agricole, identificând oportunități și parteneri pentru îmbunătățirea și optimizarea proceselor;

8. Organizarea și participarea la ateliere de lucru, conferințe și evenimente pentru a rămâne la curent cu ultimele descoperiri științifice și tehnologice în domeniul agricol.

7. Elaborarea și prezentarea Planului de activitate.

Cerințe:

1. Diplomă de licență sau master în domeniul științelor agricole sau a unei discipline relevante.

2. Experiență în domeniu.

3. Abilități de comunicare și prezentare.

4. Capacitatea de a lucra în echipă și de a coordona proiecte complexe.

5. Cunoștințe în utilizarea tehnologiilor agricole moderne și a instrumentelor de analiză.

Abilități: abilități de lucru cu informația, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, comunicare eficientă.

Aptitudini/comportament: respect față de oameni, spirit de inițiativă, spirit de echipă, diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină, receptivitate, punctualitate, responsabilitate, tendință spre dezvoltare profesională şi autoperfecționare continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate:

  1. CV-ul;
  2. copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare;
  3. copia formularului de participare la concurs pentru ocuparea funcției publice ce îl accesați aici.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Dosarul de participare va fi transmis până la data de 29 februarie 2024, prin e-mail la centruldeconsiliere.ccar@gmail.com  cu mențiunea „Post vacant Consultant științific la CCAR”.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condițiile funcției vacante.

Articol adaugat de: Centrul de Consiliere Agricolă și Rurală
Alte articole de la acest autor: