Protection officerProtection Officer

О Национальном Конгрессе Украинцев Молдовы:

Национальный Конгресс Украинцев Молдовы (НКУМ) — некоммерческая и неправительственная организация, реализующая свою цель в защите и поддержке украинцев в Молдове. В состав НКУМ входит Союз Украинцев Молдовы, Женская Община Украинок Молдовы, Ассоциация Украинской Молодежи Республики Молдова “Злагода”, лидеры гражданского общества и украинских общин. Центральное место в деятельности НКУМ занимают три ключевые ценности: сотрудничество, транспарентность, инклюзивность.

Описание вакансии:

В качестве члена команды Национального Конгресса Украинцев Молдовы, Protection Officer.

Должностные обязанности:

1.Формирование еженедельных планов по целям, реализации операционных задач и KPI отделов в рамках проектной деятельности НКУМ.

2. Осуществление координации операционной деятельности Protection Office.

3. Организация еженедельных совещаний по планированию и брифингов с Protection Office с целью обеспечения мониторинга и контроля за выполнением проектных задач и индикаторов.

4. Обеспечение реализации проектных целей и задач в контексте общей программной стратегии.

5. Формирование и подача стандартизированной проектной отчетности.

6. Осуществление репрезентации protection activities в рамках коммуникации со стейкхолдерами, существующими и потенциальными донорами, СМИ, официальными государственными органами, Партнерами.

7.Обеспечение контроля качества предоставляемых protection office услуг согласно организационным стандартам НКУМ.

8. Осуществление и имплементация краткосрочного и стратегического планирования protection activities.

Основные требования к кандидату:

▪ Высшее образование в области управления, социальных наук, коммуникаций или других соответствующих дисциплин.

▪ Не менее 3 лет опыта проектного менеджмента в НПО (неправительственной организации).

▪ Высокие аналитические и письменные навыки, опыт подготовки высококачественных отчетов и документации для доноров и других аудиторий.

▪ Коммуникативные навыки высокого уровня, способность развивать и поддерживать эффективные отношения с широким кругом заинтересованных стейкхолдеров.

▪ Организаторские способности и внимание к деталям, способность расставлять приоритеты в своей рабочей нагрузке, эффективно работать как самостоятельно, так и в составе команды, и обеспечивать качественные результаты в согласованные сроки.

▪ Высокий уровень владения MS Word, Excel, PowerPoint, сервисами паблишинга.

▪ Свободное владение  английским и русским языками, украинский является существенным дополнением.

Мы предлагаем:

▪ Высокую оплату труда.

▪ Возможность профессионального развития.

Protection Officer.

Despre Congresul Național al Ucrainenilor din Moldova: Congresul Național al Ucrainenilor din Moldova (NKUM) este o organizație non-profit și non-guvernamentală care își realizează scopul de a proteja și susține ucrainenii din Moldova. NCUM include Uniunea Ucrainenilor din Moldova, Comunitatea Femeilor Ucrainene din Moldova, Asociația Tinerilor Ucraineni din Republica Moldova „Zlagoda”, lideri ai societății civile și comunități ucrainene. Trei valori cheie ocupă un loc central în activitățile NCUM: cooperarea, transparența și incluziunea.

Protection Officer

Descrierea postului vacant::

1. Aterizarea aeronavelor la sol, efectuarea de misiuni și KPI-uri ale unităților în cadrul activităților de proiect ale NCUM.

2. Pozarea cablurilor pentru Biroul de Securitate.

3. Organizarea unui serviciu de securitate pentru planificare și protecție în Biroul de Securitate Aceasta include monitorizarea și controlul implementării proiectului.

4. Asigurarea implementării scopurilor și obiectivelor proiectului în contextul strategiei globale a programului.

5. Formarea și transmiterea raportărilor standardizate de proiect.

6. Implementarea activităților de reprezentare a protecției în cadrul comunicării cu părțile interesate, donatorii existenți și potențiali, mass-media, organisme guvernamentale oficiale, Parteneri.

7. Asigurarea controlului calitatii serviciilor prestate de biroul de protectie in conformitate cu standardele organizatorice ale NCUM.

8. Efectuarea și implementarea activităților de protecție pe termen scurt și de planificare strategică.

Cerințe de bază pentru candidat:

▪ Diplomă universitară în management, științe sociale, comunicații sau alte discipline relevante.

▪ Cel puțin 3 ani de experiență în managementul proiectelor într-un ONG (organizație non-guvernamentală).

▪ Abilități puternice de analiză și scriere, cu experiență în pregătirea de rapoarte și documentație de înaltă calitate pentru donatori și alte audiențe.

▪ Abilități de comunicare la nivel înalt, capacitatea de a dezvolta și menține relații eficiente cu o gamă largă de părți interesate.

▪ Abilități organizatorice și atenție la detalii, capacitatea de a prioritiza volumul de muncă, de a lucra eficient atât independent, cât și ca parte a unei echipe și de a oferi rezultate de calitate în intervalele de timp convenite.

Nivel înalt de competenţă în MS Word, Excel, PowerPoint, servicii de publicare.

▪ Cunoastere fluent limbii: engleză și rusă, ucraineană este un plus important.

Noi oferim:

▪ Salarii mari.

▪ Oportunitate de dezvoltare profesională

Deadline : 29.02.2024

contacts:

deadline: 29.02.2024

contacts:

hr@ncum.md

 

 

Articol adaugat de: Congresul National al Ucrainenilor din Moldova