Concurs extins de selectare a unui consultant pentru elaborarea strategiei de dezvoltare organizaționalăConcurs extins de selectare a unui consultant pentru elaborarea strategiei de dezvoltare organizațională

Termeni de referință

Consultant pentru elaborarea strategiei de dezvoltare organizaționale

AO Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova ( AOPD), este o rețea națională de Organizații a Societății Civile care promovează incluziunea și drepturile persoanelor cu dizabilități. Actualmente AOPD include 56 OSC-uri.

În perioada Iulie 2023- Decembrie 2024, AOPD implementează proiectul ,,OPD mai puternice pentru o mișcare rezistentă a persoanelor cu dizabilități și un răspuns umanitar incluziv”, cu suportul financiar al European Disability Forum ( EDF) din sursele acordate de Cristian Blind Mission.

Scopul proiectului este consolidarea organizațiilor persoanelor cu dizabilități în Moldova pentru a promova egalitatea, incluziunea socială și participarea deplină a persoanelor cu dizabilități în toate aspectele societății, inclusiv în situații de urgență și crize umanitare.

Obiectivele proiectului:

O1 Advocacy pentru drepturile persoanelor cu dizabilități și consolidarea persoanelor cu dizabilități în Republica Moldova;

O2 Suport asigurat persoanelor cu dizabilități în situație de criză umanitară inclusiv persoanelor refugiate cu dizabilități;

O3 Consolidarea capacităților și dezvoltarea organizațională.

Obiectivele pentru serviciile de consultanță:

 • Elaborarea strategiei de dezvoltare organizațională a Alianței, cu bazate pe rezultate, inclusiv pe ținte de dezvoltare instituțională;
 • Elaborarea matricei de monitorizare și evaluare a rezultatelor de implementare a Strategiei de dezvoltare organizațională bazate pe indicatori de rezultate curente, de progres și finale;   

RESPONSABILITĂȚI/ACTIVITĂȚI INCLUSE ÎN SERVICIILE PRESTATE:

 

 

Responsabilități/activități

Perioada de implementare

Livrabile

Număr zile

1

Moderarea atelierelor de colectare a informației pentru Strategia de dezvoltare organizațională

Martie - Mai 2024

Materiale colectate,

Proiect  de Strategie de dezvoltare elaborat

5

 

Consultarea Proiectului Strategiei și elaborarea matricei de evaluare monitorizare, Planului de acțiuni;  

Strategie de dezvoltare organizațională;

Plan de implementare a Strategiei,

Matrice de Evaluare&Monitorizare bazate pe indicatori elaborate 

5

3.

Definitivarea documentelor elaborate în urma consultărilor

Strategie de dezvoltare organizațională, matrice de monitorizare/evaluare pe indicatori de rezultate

5

       TOTAL

15

Formare, experiență profesională și abilități:

 • Studii universitare sau post-universitare în domeniul social; 
 • Cel puțin 5 ani de experiență profesională în domeniul protecției sociale;
 • Experiență demonstrată de  elaborare  a documentelor de dezvoltare strategică a organizațiilor
 • Experiență în livrarea cursurilor/instruirilor on-line, moderarea atelierelor de lucru;
 • Experiență în prestarea serviciilor de consultanță și asistență tehnică a personalului din cadrul organizațiilor societății civile care activează în domeniu;
 • Experiență în colaborarea cu OSC, APL și APC;
 • Abilități avansate de comunicare și interpersonale;
 • Capacități bune de analiză și documentare;
 • Capacitate de a lucra în echipă și individual.

Perioada de contractare: martie-iunie 2024. Consultantul va planifica și coordona toate activitățile cu secretarul AOPD.

Durată serviciilor de consultanță – 15 zile.

 

Termeni și condiții de aplicare:

Candidații interesați vor transmite aplicațiile cu următorul conținut: CV- care să reflecte competențele relevante și oferta financiară.

Oferta financiară va include:

Date despre aplicant/ofertant: nume/prenume, telefon, email; suma netă pentru 1 zi de consultanță în EURO, suma totală pentru serviciile de consultanță;

Selecția  candidaților se va organiza în două etape, eliminatorii, AOPD va evalua, pe baza documentației transmise, admisibilitatea candidaturilor sub aspectul îndeplinirii următoarelor cerințe:

 • respectarea termenului limită pentru depunerea dosarului;
 • respectarea documentației de înscriere indicate în termenii de referință.

În a doua etapă, se vor examina candidații preselectați din prima etapă; în baza calificării și abilității acestora, urmând a fi supuși interviului.

Dosarul va fi prezentat în format electronic la adresa de email info@aopd.md cu mențiunea ”Consultant dezvoltare strategie organizațională” până la data de 27 februarie 2024.

AOPD își rezervă dreptul de a invita la interviu doar persoanele care au întrunit toate condițiile competiției deschise.