Asociația MAR anunță concurs pentru postul vacant Specialist în scriere de proiecte și fundraisingAsociația MAR anunță concurs pentru postul vacant Specialist în scriere de proiecte și fundraising

Asociația Patronală „Asociația Națională a Restaurantelor și a Localurilor de Agrement din Republica Moldova” (MAR) este o organizație non-guvernamentală, ce reprezintă interesele tuturor persoanelor implicate în activitatea sectorului de alimentație publică, având ca scop crearea unui climat economic favorabil și stabil, reprezentanților mediului de afaceri din sectorul HoReCa.

Denumirea funcţiei vacante: Specialist în scriere de proiecte și fundraising

Responsabilitățile de bază ale funcţiei, conform fişei postului:
• Coordoonarea și implementarea proiectelor derulate de Asociație;
• Pregatirea și organizarea planurilor de activitate în cadrul proiectelor și asigurarea resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului;
• Administrarea bugetului proiectului în conformitate cu procedurile interne aplicabile și cu condițiile finanțatorului;
• Stabilirea relațiilor de colaborare pe termen lung cu partenerii, beneficiarii și finanțatorii proiectului;
• Elaborarea Planul de dezvoltare și promovare al Asociației, coordoonarea și monitorizarea implementării acestuia;
• Alte responsabilități relevante postului.


Cerințe față de candidat:
• Studii de licență în economie/finanțe;
• Competențe și experiență demonstrată în coordonare și management de proiecte finanțate de donatorii externi;
• Nivel avansat de comunicare scrisă şi verbală în limba română și engleză;
• Abilități de analiză, comunicare eficientă, planificare şi organizare a timpului de lucru în echipă și individual, responsabilitate, corectitudine, punctualitate și flexibilitate;
• Utilizator Microsoft Office- Word, Excel, Power Point, Outlook, Google docs ș.a.

Aptitudini și abilități
• Viziune şi capacitate de a gândi strategic.
• Gândire analitică, aptitudini organizatorice, corectitudine, maturitate, stabilitate psihologică şi abilitate de a comunica.
• Seriozitate, dinamism, autonomie în lucru, creativitate și punctualitate.
• Rigoare profesională, capacități manageriale, inițiativă.
• Rezistenţă la stres şi respectarea termenelor limită

 Depunerea dosarelor de participare:

Dosarele de participare la concurs trebuie expediate la adresa de e-mail contact@mar.md  cu titlul: Specialist în scriere de proiecte și fundraising

Termenul limită de depunere a dosarelor de participare este 29 februarie 2024, ora 23.59. 

 Dosarul urmează să includă:

  1. CV-ul actualizat cu indicarea experienței relevante sarcinii (max. 2 pagini);
  2. Scrisoare de motivare
  3. Oferta financiară, în MDL (indicați, vă rog, net sau brut)

 Criterii de selecție:

Propunerile vor fi evaluate pe baza următoarelor criterii:

  1. Experiența și calificările relevante.
  2. Oferta cea mai avantajoasă, respectând indicatorul preț/calitate.

Articol adaugat de: Olga Calmis