BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert consultant, Direcția dezvoltarea supravegherii altor instituții financiareBNM anunță concurs pentru postul vacant de expert consultant, Direcția dezvoltarea supravegherii altor instituții financiare

Cerințe minime obligatorii:

 • Studii superioare absolvite cu examen de licența în domeniul financiar – economic și/sau juridic. Pentru persoanele cu studii obținute în afara Republicii Moldova se vor indica calificările (ex. GPA, etc.) obținute în țara și/sau instituțiile respective;
 • Experiență de minim patru ani în domeniul financiar – economic și/sau juridic;
 • Cunoașterea legislației  ce vizează activitatea organizațiilor de creditare nebancare, asociațiilor de economii și împrumut, birourilor istoriilor de credit;
 • Cunoştinţe de operare a calculatorului la nivel de utilizator şi cunoaşterea avansată a aplicaţiilor MS Word, Excel şi Power Point;Cunoaşterea limbii române și engleze la nivel cel puţin, intermediar (citit/scris/vorbit);

Competențe comportamentale:

 • Integritate, profesionalism, credibilitate, gândire ordonată, perseverenţă, rezistenţă la efort şi stres, adaptabilitate la situaţii noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale – dezvoltare foarte bună;
 • Capacitatea de a comunica oral şi în scris, de a fi în măsură să expună clar şi concis constatările, concluziile şi recomandările;
 • Abilitatea de a se adapta la schimbări și priorități rapid, de a gestiona mai multe activități simultan cu accent pe finalizarea acestora cu impact tangibil;
 • Atitudine pozitivă, constructivă, responsabilă, spirit de inițiativă și creativitate, capacitate de lucru în echipă și transfer de cunoștințe, orientare către rezultate.

Principalele atribuții:

 • Participarea/organizarea controalelor pe teren și din oficiu la entitățile din aria de competențe a departamentului și elaborarea şi prezentarea rapoartelor cu privire la rezultatele supravegherii;
 • Efectuarea supravegherii continue asupra activităţii entitățile din aria de competențe a departamentului, prin colectarea şi sistematizarea informaţiei de referinţă;
 • Identifică și evaluează riscurilor aferente activității entităților din aria de competențe a departamentului;
 • Întocmirea şi prezentarea planurile trimestriale și rapoartele de activitate privind procesul de supraveghere;
 • Examinarea interpelărilor (reclamaţiilor) persoanelor fizice şi juridice cu privire la activitatea entităților supravegheate;
 • Elaborarea şi actualizarea procedurilor interne aferente supravegherii entităților supravegheate etc.

Beneficiile oferite de BNM:

 • Experiență profesională într-o bancă centrală;
 • Oportunități extinse de dezvoltare și certificare profesională;
 • Mediu de muncă modern și prietenos;
 • Procese de activitate digitalizate;
 • Flexibilitate în programul de muncă;
 • Pachet salarial competitiv;
 • Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 25 februarie 2024.

! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md sau depuneţi CV-ul in format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, cu specificarea postului dorit. Pentru detalii ne puteţi contacta la numărul de telefon 022- 822-158 sau 022- 822-245.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Bibliografie de referință:

Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei;

Legea nr. 114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică;

Legea nr. 62/2008 privind reglementarea valutară;

Legea nr. 234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare;

Legea nr. 139/2007 asociațiilor de economii și împrumut;

Legea nr. 122/2008 privind birourile istoriilor de credit;

Legea nr. 1/2018 cu privire la organizațiile de creditare nebancară;

Codul administrativ al RM.

 

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0