BNM anunță concurs pentru postul vacant de șef-adjunct de direcție, Direcția gestionarea rezervelor valutareBNM anunță concurs pentru postul vacant de șef-adjunct de direcție, Direcția gestionarea rezervelor valutare

Cerințe minime obligatorii:

 •  Studii superioare de licență, ciclul II (sau echivalente cu acesta), în domeniul economic, financiar, cu media generală pe anii de studii 8.5 sau mai mare (pentru persoanele cu diplome de studii obținute în străinătate se vor indica calificările, de ex. GPA, etc.,obținute în țara și/sau instituțiile de învățământ respective);
 • Experiență de muncă în domeniul de gestionare a rezervelor valutare, sau a investiților, sau gestiunea riscurilor de cel puțin 3 ani;
 • Cunoștințe de operare a calculatorului la nivel de utilizator şi cunoașterea avansată a aplicațiilor MS Office, în special Excel;
 • Cunoașterea specificului de tranzacționare pe piața financiară internațională
 • Competențe lingvistice: cunoașterea limbii române și engleze la nivel avansat.

Alte abilități și aptitudini: perseverență, spirit de inițiativă, cooperare, flexibilitate, responsabilitate, spirit de observație şi tendință de dezvoltare profesională continuă. Vor fi apreciate capacitățile analitice și de comunicare scrisă și verbală.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

 • Experiență managerială
 • Cunoștințe ale prevederilor legislației bancare autohtone, în special, Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei, Legea privind reglementarea valutară, Legea privind activitatea băncilor.
 • Cunoștințe în domeniul statisticii și econometriei;
 • Certificări internaționale conexe (CFA, FRM, ACCA, ACI Dealing)
 • Cunoașterea unei alte limbi străine.

Principalele atribuții:

 •  Organizarea activității dealerilor și coordonarea lucrărilor lor;
 • Repartizarea funcțiilor, corespondenței dealerilor Direcției şi efectuarea controlului asupra îndeplinirii acestora;
 • Gestionarea rezervelor valutare prin efectuarea operațiunilor valutare pe piața internațională: plasarea depozitelor, efectuarea operațiunilor de cumpărare – vânzare a valutelor străine de tip spot, swap, forward, operațiuni cu valori   mobiliare emise de nerezidenți, precum și controlul efectuării operațiunilor și respectării limitelor stabilite;
 •  Rebalansarea lunară sau la necesitate a portofoliilor de valori mobiliare în valută străină;
 •  Coordonarea și managementul lichidităților valutare pe conturile curente în contextul asigurării efectuării operațiunilor aferente politicii monetar-valutare;
 • Monitorizarea portofoliului gestionat extern;
 • Implementarea planului de activități ce ține de participarea BNM în programul de Parteneriat Strategic Investițional (Banca Mondială);
 • Elaborarea notelor analitice privind evoluțiile din sectorul extern;
 • Cercetarea oportunităților investiționale în scopul diversificării portofoliului de investiții și minimizării riscului;
 • Participarea la elaborarea/modificarea actelor normative ce țin de modul de efectuare a operațiunilor valutare;
 • Participarea la ședințele Comitetului de Investiții;
 • Acordarea consultanței necesare pentru remodelarea proceselor de activitate existente ale Departamentului si a sistemului de control intern aferent;
 • Întocmirea Planului și a raportului privind activitatea dealerilor din Direcție;
 • Examinarea și verificarea corespondenței interne cu subdiviziunile și alte unități structurale din cadrul BNM, inclusiv, pregătirea concluziilor, propunerilor, obiecțiilor la documentele, înaintate spre examinare de către acestea;
 • Respectarea prevederilor Legii Republicii Moldova cu privire la secretul comercial,  Regulamentului BNM privind asigurarea secretului comercial în BNM și a standardelor securității tehnologiilor informaționale ale BNM;
 • Verificarea întocmirii Nomenclatorului dosarelor aferente activității dealerilor pentru anul respectiv, precum și modificarea/completarea acestuia;
 • Respectarea prevederilor regulamentelor, instrucțiunilor, ordinelor etc. care reglementează activitatea internă a BNM și a personalului acesteia, precum și crearea, completarea sau modificarea acestora;
 • Îndeplinirea altor funcții și însărcinări la indicația conducerii Direcției, Departamentului, precum și a Conducerii BNM.

Beneficiile oferite de BNM:

 • Experiență profesională într-o bancă centrală;
 • Oportunități extinse de dezvoltare și certificare profesională;
 • Mediu de muncă modern și prietenos;
 • Procese de activitate digitalizate;
 • Flexibilitate în programul de muncă;
 • Pachet salarial competitiv;
 • Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 21 februarie 2024.

! Depunerea CV-ului:  Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md. Totodată, aveți posibilitatea să depuneți CV-ul și în format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi. Pentru informații suplimentare ne puteți contacta telefonic la numărul 022 822 158.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.

Recomandăm să consultați bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

 • Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei;
 • Legea nr.202/2017 cu privire la activitatea băncilor;
 • Legea nr. 62-XVI/2008 privind reglementarea valutară;
 • Regulament privind stabilirea cursului oficial al leului moldovenesc fată de valutele străine, aprobat prin HCA al BNM nr.3/2009;
 • Regulament cu privire la poziția valutară deschisă a băncii, aprobat prin HCA al BNM nr. 126/1997;
 • Strategia politicii monetare a Băncii Naționale a Moldovei pe termen mediu;
 • Raportul anual al BNM și cele asupra inflației, pentru familiarizarea cu ultimele evoluții;
 • Casetele tehnice ale BNM (meniul Educație financiară de pe pagina web a BNM) pe subiectele relevante activității Departamentului piețe financiare.
 • ACI FMA Ethical Conduct Principles

 

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0