Asociația Amici dei Bambini, Moldova angajează animator/animatoare socio-educativ/ăAsociația Amici dei Bambini, Moldova angajează animator/animatoare socio-educativ/ă

Titlul funcției:                  Animator socio-educativ

Desfășurarea activității: Chișinău cu deplasări în teritoriu

Proiect:                             „Răspuns Umanitar Integrat pentru Ucrainenii Afectați de Conflict și Cetățenii din Țările Terțe din Ucraina, Polonia, România și Moldova”

Beneficiar:                        Asociația Amici dei Bambini - Moldova

Aranjamente de plată:    Contract cu sumă fixă (time-based)

Tipul contractului:          Contract individual cu program full-time (8 ore pe zi, 40 pe săptămână)

Cerințe specifice:             Nivelul de risc al funcției în relație cu beneficiarul 8/13 sau 61,5%

Durata contractului:       Perioada de angajare: decembrie 2023 – iunie 2024 (cu posibilitate de prelungire)

Context:

Filiala din Moldova a Asociației Amici dei Bambini este o Organizație Non-Guvernamentală care activează în Republica Moldova de mai bine de 20 ani și promovează dreptul fiecărui copil la familie, educație și timp liber.

Amici dei Bambini, Moldova implementează, în perioada septembrie 2023 - iunie 2024, proiectul „Ludobusul pentru Pace” care face parte dintr-un proiect mai amplu de „Răspuns Umanitar Integrat pentru Ucrainenii Afectați de Conflict și Cetățenii din Țările Terțe din Ucraina, Polonia, România și Moldova”, implementat de Alianța ONG-urilor Active în Domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familie (APSCF). Proiectul este finanțat de Ministerul Federal de Externe al Germaniei (AA) prin intermediul Diakonie Katastrophenhilfe (DKH).

În cadrul acestui proiect sunt implementate o serie de activități printre care și activități de educație nonformală organizate de echipa LUDOBUS care prevede angajarea unui Animator socio-educativ care va fi implicat realizarea programelor socio-educative a serviciului LUDOBUS la nivel local.

Obiectivele proiectului și rezultate scontate:

Ludobusul este un serviciu inovativ, dezvoltat de Amici dei Bambini - Moldova începând cu anul 2008. Ludobusul reprezintă o bibliotecă mobilă de jocuri, care activează în baza unor programe specifice de animație. Cu ajutorul unei echipe de animatori socio-educativi și psihologi, Ludobusul creează momente unice de divertisment, învățare bazată pe joc, activități în aer liber și ateliere de creație pentru copii și programe de Sănătate Mintală și Suport Psiho-Social disponibile pentru copii, adolescenți, educatori, profesori, părinți și îngrijitori.

Toată activitatea va fi organizată în conformitate cu Politicile de Salvgardare, de Protecție a Copilului și Prevenire a Abuzului Sexual și a Hărțuirii precum și cu Regulamentul Intern al organizației, aprobate în cadrul A.O. Filiala din Moldova a Asociației Amici dei Bambini.

Domeniul de activitate, atribuții și responsabilități:

 • Elaborarea, în colaborare cu coordonatorul de echipa de animatori socio-educativi, a programelor de animație socio-educativă în cadrul serviciului Ludobus;
 • Planificarea, realizarea și evaluarea activităților de animație socio-educativă organizate în cadrul serviciului Ludobus;
 • Participarea la instruirile specifice activităților de animație socio-educativă realizate în cadrul organizației;
 • Contribuirea la crearea condițiilor sigure de desfășurare a activităților de animație socio-educativă (organizarea/amenajarea spațiilor de joc și a atelierelor creative în comunitățile vizitate cu Ludobusul etc.);
 • Respectarea graficului și a regulilor de muncă cu privire la activitățile de animație socio-educativă în cadrul proiectului;
 • Asigurarea evidenței copiilor beneficiari ai activităților de animație în cadrul serviciului Ludobus;
 • Colaborarea cu reprezentanții instituțiilor partenere în vederea desfășurării cu succes a programelor de animație socio-educative realizate cu Ludobusul;
 • Participarea la procesul de achiziții a materialelor didactice (articole de papetărie și birotică, jocuri de societate, etc) necesare pentru buna desfășurare a activităților de animație socio-educative din cadrul serviciului Ludobus;
 • Participarea la ședințele organizatorice săptămânale a echipei de animatori socio-educativi în vederea asigurării reușitei activităților și rezultatelor programate în cadrul serviciului Ludobusului;
 • Participarea la elaborarea rapoartelor de proiect prin oferirea datelor obținute în cadrul activităților cu Ludobusul;
 • Alte roluri şi responsabilități la delegarea Coordonatorului de proiect.

 

Abilități și experiență necesare:

I. Calificări academice:

 • Studii superioare în domeniul educației (ex: psihopedagogie, pedagogie, psihologie etc.);

II. Experiență profesională generală:

 • Minim 2 ani de experiență profesională în lucrul cu copiii (Experiența de lucru cu copii cu necesități speciale constituie un avantaj);

III. Experiență profesională specifică:

 • Cunoașterea limbilor română și rusă;
 • Abilități de operare cu pachetul Microsoft Office (Word, Excel, Power Point etc.).

IV. Competențe:

 • Capacitate de comunicare asertivă;
 • Creativitate în organizarea activităților;
 • Capacitate de a motiva copiii în depășirea obstacolelor și în afirmarea calităților proprii;
 • Capacitate de adaptare la situații neprevăzute;
 • Cunoașterea metodelor și tehnicilor de planificare a procesului de învățare non-formală;
 • Dăruire, energie, consecvență în activitățile cu copiii;
 • Cunoașterea unei game largi de activități potrivite pentru preșcolari și preadolescenți;
 • Disponibilitate pentru cunoașterea, înțelegerea și abordarea individuală a fiecărui copil;
 • Spirit de observație;
 • Abilități de organizare eficientă a timpului și de  respectare a termenelor-limită;
 • Capacitate de a lucra în echipă cât și individual;
 • Disciplină, corectitudine şi seriozitate;
 • Flexibilitate și orientare spre realizarea obiectivelor;
 • Rezistență pentru activitate în condiții şi situații de stres;
 • Disponibilitate pentru deplasări periodice în teren (pe teritoriul RM) dar și la nivel internațional (RO);

Documente care trebuie incluse la depunerea aplicației de concurs:

Persoanele interesate trebuie să transmită următoarele documente/informații pentru a-și demonstra calificările:

Scrisoarea de motivare: explicând corespunderea pentru sarcină, inclusiv experiența anterioară în proiecte similare, alte documente;

CV cu minim 2 referințe profesionale specificate;

Evaluarea:

Participanți vor fi evaluați pe baza metodologiei - Analiza cumulativă.

Atribuirea contractului se va face participantului a cărui ofertă a fost evaluată și determinată astfel:

a)  corespunzător/conform/acceptabil și

b) să obțină cel mai mare punctaj dintr-un set prestabilit de criterii tehnice specifice solicitării.

Doar candidații care obțin un minim de 110 puncte vor fi luați în considerare pentru evaluarea financiară. Oferta ce mai avantajoasă din punct de vedere economic care a obținut cel mai mare punctaj tehnic va fi desemnată câștigătoare.

Criterii

Scor

Punctaj maxim acordat

Criterii de evaluare tehnice

Studii superioare în domeniul educației (ex: psihopedagogie, pedagogie, psihologie etc.)

Studii colegiale – 15 pct;

Licență – 25 pct;

Master/echivalent – 30 puncte;

30

Minim 2 ani de experiență profesională în lucrul cu copiii

Nu - 0 pct,  

2 ani – 40 pct, 

Mai mult de 2 ani – pentru fiecare an adițional câte 5 pct până la maxim – 50 pct. 

50

Experiența de lucru cu copii cu necesități speciale

Nu - 0 pct,  

3 sarcini – 30 pct,  

mai mult de 3 sarcini – pentru fiecare proiect suplimentar 5 puncte până la maxim – 40 pct

40 

Cunoașterea excelentă a limbilor română și rusă.

Română și rusă – 15 pct pentru fiecare.

30

Criterii de evaluare interviu

• Capacitate de comunicare asertivă;

• Capacitate de a motiva copiii în depășirea obstacolelor și în afirmarea calităților proprii;

• Capacitate de adaptare la situații neprevăzute;

• Dăruire, energie, consecvență în activitățile cu copiii;

• Spirit de observație;

Cunoștințe slabe – 20 pct (40%). 

Cunoștințe satisfăcătoare - 35 pct (70%). 

Cunoștințe bune - 45 pct (90%).

Cunoștințe foarte bune - 50 pct (100%).

50

• Creativitate în organizarea activităților;

• Cunoașterea metodelor și tehnicilor de planificare a procesului de învățare non-formală;

• Cunoașterea unei game largi de activități potrivite pentru preșcolari și preadolescenți;

• Disponibilitate pentru cunoașterea, înțelegerea și abordarea individuală a fiecărui copil;

• Abilități  de organizare eficientă a timpului și de  respectare a termenelor-limită;

Cunoștințe slabe – 20 pct (40%). 

 Cunoștințe satisfăcătoare - 35 pct     (70%). 

Cunoștințe bune - 45 pct (90%).

Cunoștințe foarte bune - 50 pct (100%).

50 

• Capacitate de a lucra în echipă cât și individual;

• Disciplină, corectitudine şi seriozitate;

• Flexibilitate și orientare spre realizarea obiectivelor;

• Rezistență pentru activitate în condiții şi situații de stres;

• Disponibilitate pentru deplasări periodice în teren (pe teritoriul RM) dar și la nivel internațional (RO);

Cunoștințe slabe – 20 pct (40%). 

 Cunoștințe satisfăcătoare - 35 pct (70%). 

Cunoștințe bune - 45 pct (90%).

Cunoștințe foarte bune - 50 pct (100%).

50

Punctaj tehnic maxim 

300 

Alte aranjamente contractuale:

Relații conform organigramei:

Animatorul socio-educativ se subordonează Coordonatorului de echipă şi colaborează cu alți membri ai echipei de proiect.

Evaluarea și monitorizarea activității:

Evaluarea se efectuează de către Coordonatorului de echipă în baza raportului lunar de activitate.

Persoanele interesate vor expedia CV-ul actualizat, scrisoarea de motivare și datele de contact a două persoane de referință (telefon și email), la adresa electronică: moldova.aibi@gmail.com, cu mențiunea “Angajare – animator socio-educativ”, până la 29 noiembrie 2023.

 

Persoană de contact: Tatiana Lungu (cell. 069291115), e-mail: moldova.aibi@gmail.com

Doar persoanele preselectate vor fi invitate la interviu.