BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal control și evaluare riscuriBNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal control și evaluare riscuri

Obiectivele postului:

Identificarea și evaluarea dacă banca are un sistem corespunzător de evaluare a riscurilor, care include politici prudente, procese și acțiuni de identificare, măsurare, evaluare, monitorizare, raportare și control al acestora.

Cerințe minime obligatorii:

1) Studii şi experiență:

 • Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare (aplicabil pentru studiile obținute în Republica Moldova); În cazul unei note de studii generale mai mici de 8, condiția se consideră a fi întrunită dacă candidatul are o experiență de minim 5 ani în domeniul bancar. Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective;
  ·         Experienţă profesională de cel puțin 3 ani în domeniul financiar – bancar.·         Cunoaşterea principiilor unei supravegheri bancare eficiente;
  ·         Cunoştinţe generale cu privire la efectuarea controlului la băncile licențiate;
  ·         Cunoaşterea limbii engleze, la nivel, cel puţin, intermediar (citit/scris/vorbit);
  ·         Competente digitale MS Office.

2) Competente comportamentale:

 • Gândire ordonată, tact şi pricepere în munca cu oamenii, perseverenţă, rezistenţă la efort şi stres, adaptabilitate la situaţii noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale – dezvoltare foarte bună;
 • Capacitate de management a echipei;


Principalele atribuții ale postului:

1.  De regulă, este șef de control în cadrul băncilor mari și medii, sau responsabil de un compartiment aferent unui risc;
2.  Generalizează rezultatele evaluării băncii, stabilește nivelurile de risc şi efectul lor asupra solidității băncii;
3.  Contribuie/participă la examinarea aspectelor care necesită expertiză aferent riscurilor;
4.  Acordă suport celorlalți angajați, precum și asigură instruirea (transferul cunoștințelor) noilor angajați responsabili de evaluarea riscurilor.

Beneficiile oferite de BNM:

 • Experiență profesională într-o bancă centrală
  ·         Oportunități extinse de dezvoltare profesională și personală
  ·         Mediu de muncă modern și prietenos
  ·         Flexibilitate în programul de muncă
  ·         Pachet salarial competitiv
  ·         Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 11 iunie 2023.

! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md sau depuneţi CV-ul in format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, cu specificarea postului dorit. Pentru detalii ne puteţi contacta la numărul de telefon 022- 822-158.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

BIBLIOGRAFIA

 • Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995;
  ·         Legea privind activitatea băncilor nr. 202 din 06.10.2017;
  ·         Regulamentul privind cadrul de administrare a activității băncii aprobat prin HCE al BNM  nr.146 din 7 iunie 2017;
  ·         Regulamentul cu privire la clasificarea activelor şi angajamentelor condiţionale, aprobat prin HCA al BNM nr.231 din 27.10.2011;
  ·         Ghidul privind procedurile și metodologiile comune pentru procesul de supraveghere și evaluare (SREP).

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0