Specialist protecție date cu caracter personalSpecialist protecție date cu caracter personal

HR-Consulting (www.search4staff.com) la solicitarea clientului său, este în căutarea candidatului pentru postul vacant:


Specialist protecție date cu caracter personal

Despre companie/domeniul de activitate: Banca Comercială Română Chișinău S.A.

Misiune post: gestionarea activității de protecție și prelucrare a  datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Codul postului vacant: SPS
Responsabilități:

  • Monitorizarea respectării Legii privind protecția datelor cu caracter personal și a altor acte normative în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal;
  • Coordonarea activității de sensibilizare și de formare a personalului implicat în operațiunile de prelucrare și privind auditurile aferente;
  • Informarea și consilierea operatorului, precum și a angajaților care se ocupă de prelucrarea datelor cu privire la obligațiile care le revin în temeiul legislației în vigoare;
  • Oferirea consilierii la cerere în ceea ce privește evaluarea impactului asupra protecției datelor și monitorizarea funcționării acesteia;
  • Asumarea rolului de punct de contact pentru Centru Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal privind aspectele legate de prelucrarea datelor, inclusiv consultarea prealabilă, precum și, după caz, consultarea cu privire la alte chestiuni. 

Cerințe față de candidați:

  • Studii superioare relevante în domeniul (juridic, economic, științe administrative, ș.a.)
  • Cunoștințe temeinice în domeniul protecției datelor cu caracter personal
  • Certificat privind absolvirea unui curs de DPO
  • Cunoașterea PC la nivel de utilizator avansat
  • Cunoașterea limbii române; engleze - constituie un avantaj 


Persoanele interesate sunt invitate să depună CV la adresa de e-mail: a.bonari@search4staff.com indicând codul poziției SPS în linia de subiect.
Detalii suplimentare la nr de telefon - 062 101 257