BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal al Direcției consolidarea supravegherii financiareBNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal al Direcției consolidarea supravegherii financiare

Obiectivele postului sunt:

Participarea la consolidarea supravegherii sectorului financiar prin desfășurarea activităților în vederea preluării de către Banca Națională a Moldovei a atribuției de supraveghere a participanților profesioniști la piața asigurărilor și a Biroului Național al Asiguratorilor de Autovehicule (BNAA).

Cerințe minime obligatorii pentru candidați:

1)       Studii și experiență:

-         Studii superioare absolvite cu examen de licența în domeniile financiar - economic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare; În cazul unei note de studii generale mai mici de 8, condiția se consideră a fi întrunită dacă candidatul are o experiență de minim 3 ani în domeniul financiar-economic. Pentru persoanele cu studii obținute în afara Republicii Moldova se vor indica calificările (ex. GPA, etc.) obținute în țara și/sau instituțiile respective;

-         Experiență de minim un an în domeniul financiar –economic, experiența în domeniul asigurărilor va constitui un avantaj;

-         Cunoaşterea principiilor unei supravegheri eficiente;

-         Cunoştinţe generale cu privire la asigurarea supravegherii prudențiale în domeniul asigurărilor;

-         Cunoştinţe de operare a calculatorului la nivel de utilizator şi cunoaşterea avansată a aplicaţiilor MS Word, Excel şi Power Point;

-         Cunoaşterea limbii engleze, la nivel, cel puţin, intermediar (citit/scris/vorbit);

-         Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, capacitatea de a rezolva probleme, învățare și dezvoltare continuă.

2)      Competențe comportamentale:

-         Gândire ordonată, tact şi pricepere în munca cu oamenii, perseverenţă, rezistenţă la efort şi stres, adaptabilitate la situaţii noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale – dezvoltare foarte bună;

-         Capacitatea de a comunica oral şi în scris, de a fi în măsură să expună clar şi concis constatările, concluziile şi recomandările;

-         Cunoștințe suficiente pentru o bună înțelegere a riscurilor la care se pot expune participanții profesioniști la piața asigurărilor și BNAA.

Principalele atribuții funcționale:

-         Studierea  cadrului normativ autohton (primar și secundar) și cadrului normativ european aferent domeniului de supraveghere a participanților profesioniști la piața asigurărilor și BNAA și înaintarea propunerilor de îmbunătățire a cadrului normativ autohton aferent acestui domeniu;

-         Participarea la diverse activități (întruniri/strategii/planuri de acțiuni) aferente transferului de competențe către BNM ce țin de domeniul supravegherii  participanților profesioniști la piața asigurărilor și BNAA;

-         Participarea la elaborarea proceselor, regulamentelor și procedurilor interne aferente supravegherii participanților profesioniști la piața asigurărilor și  BNAA;

-         Identificarea necesitaților de relații de cooperare naționale și internaționale în domeniul supravegherii participanților profesioniști la piața asigurărilor și BNAA.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 10 aprilie 2023.

! Depunerea CV-ului:   Pentru participarea la concurs, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md sau depuneţi CV-ul in format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, cu specificarea postului dorit. Pentru detalii ne puteţi contacta la numărul de telefon 022- 822-158.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

  1. LEGEA nr. 548-XIII din 21.07.1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei;
  2. LEGEA nr. 92 din 07.04.2022 privind activitatea de asigurare sau de reasigurare;
  3. LEGEA nr. 106 din 21.04.2022 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru pagube produse de vehicule;
  4. LEGEA nr. 178 din 11.09.2020 pentru modificarea unor acte normative;
  5. LEGEA nr. 129 din  13.07.2018 pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a pieţei financiare nebancare pe anii 2018–2022 şi a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia.

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0