BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist coordonator, Direcția comunicarea politicii monetare și publicațiiBNM anunță concurs pentru postul vacant de economist coordonator, Direcția comunicarea politicii monetare și publicații

Scopul Direcției comunicarea politicii monetare și publicații:

Informarea publicului despre activitatea BNM în domeniul politicii monetare și realizării obiectivului fundamental stabilit al BNM; asigurarea transparenței și comunicării procesului decizional al Comitetului executiv și a activității BNM în domeniul politicii monetare.

Obiectivele postului:


Realizarea procesului de comunicare eficientă a deciziilor de politică monetară și implementare a politicii monetare, de asigurare a transparenței procesului decizional și de informare despre realizarea politicii monetare și de asigurare cu date statistice sistematizate a Departamentului politică monetară.

Cerințe minime obligatorii:

 1. Studii superioare (se indica specializarea daca este necesar) cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare (aplicabil pentru studiile obţinute în Republica Moldova). Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective;
 2. Cunoștințe ale conceptelor macroeconomice, monetare, statistice;
 3. Cunoștințe de operare a calculatorului la nivel de utilizator, inclusiv folosirea aplicațiilor de redactare texte, prezentări, calcul numeric, analiză statistică (Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Acrobat, Microsoft Excel, Demetra, Latex etc.).;
 4. Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române și engleze la nivel avansat;
 5. Competențe: integritate; responsabilitate; profesionalism, capacitatea de a lua decizii, orientare către rezultat; perseverență; învățare și dezvoltare continuă; lucru în echipă;
 6. Alte abilități și aptitudini: comunicarea eficientă verbală și scrisă, soluționarea situațiilor complicate, învățarea și dezvoltarea continuă, adaptarea rapidă la atribuțiile și obligațiunile postului.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

 1. Experiența în domeniul financiar-bancar;
 2. Experiența în domeniul analizei și prognozei macroeconomice.

Principalele atribuții funcţionale:

 1. Participă la procesul de informare a instituțiilor de stat, mass-media și altor beneficiari despre activitatea Băncii Naționale a Moldovei privind implementarea politicii monetare și realizarea obiectivului fundamental stabilit, prin organizarea elaborării, prezentării și publicării în colaborare cu alte subdiviziuni a rapoartelor întocmite conform Legii cu privire la Banca Națională a Moldovei ce țin de competența subdiviziunii;
 2. Asigură transparența procesului decizional al Comitetului executiv aferent politicii monetare promovate de către BNM prin elaborarea și prezentarea pentru publicare a comunicatelor de presă și a altor informații corespunzătoare;
 3. Realizează procesul de asigurare cu date statistice sistematizate și adaptate pentru elaborarea de analize economice și prognoze;
 4. Participă la seminarele, conferințele și mesele rotunde în cadrul BNM sau în cadrul instituțiilor din domeniul educației, având drept scop educarea și familiarizarea publicului cu politica monetară promovată de BNM;
 5. Participă la elaborarea compartimentelor ce țin de competența Direcției pentru documentele de politică monetară și organizează, la necesitate, întocmirea și realizarea prezentărilor respective.

Beneficiile oferite de BNM:

 • Experiență profesională într-o bancă centrală
  ·         Oportunități extinse de dezvoltare profesională și personală
  ·         Mediu de muncă modern și prietenos
  ·         Flexibilitate în programul de muncă
  ·         Pachet salarial competitiv
  ·         Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 29 martie 2023.

! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md sau depuneţi CV-ul in format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, cu specificarea postului dorit. Pentru detalii ne puteţi contacta la numărul de telefon 022- 822-158.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

 1. Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995;
 2. Strategia politicii monetare a Băncii Naționale a Moldovei pe termen mediu;
 3. Rapoartele asupra inflației;
 4. Rapoartele anuale ale BNM;
 5. Literatura de specialitate în domeniul teoriei economice, teoriei statistice, econometriei etc.

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0